Polnord

Polnord rozpoczął sprzedaż 161 mieszkań w ramach drugiego etapu osiedla Fotoplastykon w Gdańsku, podała spółka. Realizacja inwestycji rozpocznie się w II kwartale 2018 roku. "Na klientów czeka 161 lokali, które powstaną w trzech kameralnych budynkach – dwóch czteropiętrowych i jednym trzypiętrowym. Największą zaletą inwestycji jest, oprócz ciekawego projektu architektonicznego, atrakcyjna lokalizacja w gdańskiej dzielnicy Jasień, w bliskim sąsiedztwie pełnej infrastruktury miejskiej, z szybkim dostępem do Obwodnicy Trójmiasta oraz w bezpośredniej bliskości zbiornika wodnego z estetycznie zagospodarowanym otoczeniem"

Lokum Deweloper

Lokum Deweloper zwiększył sprzedaż o ponad 50% r/r lokali do 651 lokali, podała spółka. Jednocześnie na koniec września umowami rezerwacyjnymi objętych było 271 lokali, tj. dwa razy więcej wobec końca III kw 2016 r. Liczba rozpoznań spadła natomiast do 189 z 328 lokali rok wcześniej, co wynika z zaplanowanego harmonogramu realizacji inwestycji, podała też spółka. W samym trzecim kwartale sprzedaż lokali wzrosła o 88% r/r do 213, podano w komunikacie. 

Archicom

Archicom wprowadza do sprzedaży 150 mieszkań w nowych budynkach Formierni i Nowej Beczkowni w ramach I etapu inwestycji Browary Wrocławskie na terenie dawnego Browaru Piastowskiego, poinformowała spółka. Zakończenie budowy dwóch pierwszych budynków jest planowane w I kwartale 2020 r. Dawna zabudowa nadała rytm architekturze i osiom komunikacyjnym - linie zabudowy Browarów Wrocławskich, podobnie jak wysokości poszczególnych kwartałów, zdefiniowane zostały ściśle w Miejscowym Planie Zagospodarowania Terenu. Browary Wrocławskie są objęte ochroną konserwatora zabytków, podano w komunikacie. 

>>> Zobacz też rekomendacje     

Maxcom

Maxcom odnotował 3,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 3,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Maxcom spodziewa się dobrych wyników w II półroczu 2017 r., podtrzymuje całoroczne prognozy z IPO, poinformował prezes Arkadiusz Wilusz. >>>> 

Alior Bank

Eligiusz Krześniak złożył rezygnację z funkcji przewodniczącego rady nadzorczej Alior Banku z dniem 29 września 2017 r., poinformował bank. >>>>  

Cube.ITG

Cube.ITG odnotował 14,16 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2017 r. wobec 3,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

PKP Cargo

PKP Cargo i Minezit SE (MSE) nie osiągnęły konsensusu do 30 września br., tj. w terminie określonym w porozumieniu zawartym w czerwcu br., w wyniku czego PKP Cargo może być zobowiązane do zapłacenia na rzecz MSE ceny opcji sprzedaży 20% AWT w wysokości 27 mln euro, podała spółka. >>>>  

Komputronik 

- Akcjonariusze Komputronika zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za rok obrachunkowy 2016 w całości na kapitał zapasowy, podała spółka. >>>>  

Orbis

- Orbis sprzedał spółce Cube zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w postaci hotelu "Mercure Toruń Centrum" za cenę netto 18 mln zł, podała spółka. >>>> 

Famur

Famur odnotował 14,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 22,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Artifex Mundi

Artifex Mundi planuje w IV kwartale br. wydać 3 nowe gry premium z gatunku HOPA na platformy mobilne oraz PC/Steam, zakłada też 4 premiery wydanych wcześniej gier na nowych platformach (konsole), podała spółka. >>>> 

Libet

Libet odnotował 3,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 2,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

LiveChat Software

LiveChat Software zwiększył liczbę klientów o 443 we wrześniu do łącznie 21 937 przedsiębiorstw, instytucji, urzędów i uczelni z ok. 150 krajów świata, podała spółka. W ciągu roku baza klientów spółki wzrosła o ok. 29,5%. >>>> 

Kopex

Kopex odnotował 37,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2017 r. wobec 525,45 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

GetBack

GetBack uzyskał w I-III kw. br. łącznie wartość 866,6 mln zł spłat z zarządzanych portfeli, tj. o 74% więcej niż rok wcześniej, podała spółka. Łączna kwota nabyć portfeli w zarządzanych przez GetBack własnych oraz zewnętrznych funduszach sekurytyzacyjnych wyniosła 1 582,8 mln zł i była o 104% wyższa w ujęciu rocznym. >>>> 

Analitycy Związku Maklerów i Doradców (ZMID) wycenili jedną akcję GetBack ona 31,84 zł, wynika z analizy zamieszczonej na stronie Związku. >>>> 

CCC

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC za wrzesień br. wyniosły 380,6 mln zł i były wyższe o 51,6% r/r, podała spółka. Przychody za okres styczeń - wrzesień wyniosły 2 833 mln zł i były wyższe o 37,6% r/r. >>>>   

Ropczyce

- Interminex Handelsgesellschaft m.b.H. ogłosił ofertę zakupu 701 tys. akcji Zakładów Magnezytowych Ropczyce, stanowiących 9,99% głosów na walnym zgromadzeniu, podał pośredniczący w ofercie Dom Maklerski BDM. Oferowana cena to 27 zł za akcję w okresie do 10 października i 24 zł dla zapisów złożonych 11-13 października. >>>> 

4Mobility

Firma ITMAGINATION, która dostarcza platformę pozyskiwania i obsługi klientów dla 4Mobility objęła całą emisję serii E akcji spółki, poinformował CEO Paweł Błaszczak. >>>> 

4Mobility rozpoczęło negocjacje z jedną z największych firm działających w branży finansowej, dotyczące leasingu i możliwości zaangażowania kapitałowego, poinformowała spółka. "4Mobility rozpoczęło negocjacje z jedną z największych firm działających w branży finansowej, świadczącej m.in. usługi finansowania pojazdów. Przedmiotem negocjacji jest ustalenie warunków współpracy dotyczącej świadczenia przez strony usług w zakresie car-sharing i leasingu pojazdów dla klientów stron. Przedmiot negocjacji uwzględnia ponadto możliwość zaangażowania kapitałowego potencjalnego partnera w emitenta" - czytamy w komunikacie.

Echo Investments

Zapisy na maksymalnie 750 000 obligacji serii G spółki Echo Investments o łącznej wartości nominalnej do 75 mln zł ruszą w środę, 4 października, podała spółka. >>>> 

Torpol, Budimex

Konsorcjum Torpolu (lider) oraz Budimeksu zawarło z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) umowę na roboty na linii kolejowej nr 133 na odcinku Trzebinia - Krzeszowice za 596,7 mln zł netto tj. 734 mln zł brutto, poinformował Torpol. Udział konsorcjantów w realizacji prac w ramach tego zamówienia oraz wynagrodzeniu wynosi 50%. >>>> 

LPP

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte we wrześniu 2017 roku przez grupę kapitałową LPP wyniosły ok. 611 mln zł i były wyższe o ok. 34% r/r, podała spółka. >>>> 

ZUE

ZUE podpisało z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano - montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku Trzebinia – Oświęcim". Wartość umowy wynosi 303,1 mln zł netto (372,8 mln zł brutto), podała spółka. Termin realizacji zadania to 44 miesiące od dnia rozpoczęcia prac.

Lotos 

Modelowa marża rafineryjna Lotosu wyniosła 10,4 USD na baryłce we wrześniu wobec 7,92 USD miesiąc wcześniej i 7,31 USD rok wcześniej, podała spółka. "Do kalkulacji marży przyjęto poniższą strukturę uzysków, której przypisano następujące indeksy cenowe: 14,14% benzyna (PRM UNL 10 ppm ARA); 4,24% benzyna surowa (Naphtha CIF NWE); 4,53% LPG (50% Propan FOB NWE, 50% Butan FOB NWE); 49,57% diesel (ULSD 10 ppm CIF NWE); 5,34% paliwo lotnicze (Jet CIF NWE); 18,11% ciężki olej opałowy (HFO 3,5%S ARA ); 4,07% stanowi zużycie własne rafinerii" – czytamy w komunikacie. 

Tauron

Tauron Dystrybucja oddział w Krakowie zakończył budowę stacji 110/15 kV wraz z linią zasilającą 110 kV w miejscowości Chomranice (powiat nowosądecki), poinformowała spółka. Jest to już 64. Główny Punkt Zasilania (GPZ) pracujący na terenie oddziału w Krakowie, a inwestycja kosztowała ponad 10 mln zł. "Ta stacja to przykład bardzo rozbudowanych działań inwestycyjnych prowadzonych przez operatora sieci w Grupie Tauron. Na inwestycje w sieci energetyczne Tauron Dystrybucja wyda w tym roku około 1,8 mld i znaczna część tej kwoty zostanie przeznaczona na właśnie takie górskie tereny – szczególnie trudne geograficznie, a przez to wymagające ponadstandardowych zabezpieczeń i rozwiązań technicznych" - powiedział prezes Filip Grzegorczyk, cytowany w komunikacie. 

i2 Development

i2 Development zawarł 192 umowy rezerwacyjne, deweloperskie i przedwstępne w III kwartale br., czyli o 31,5% więcej licząc rok do roku, podała spółka. "W okresie od 1 lipca 2017 r. do 30 września 2017 r. spółki zależne emitenta zawarły 1 umowę przenoszącą własność lokali mieszkalnych i usługowych. W okresie objętym niniejszym raportem doszło do przekazania 78 lokali nabywcom" - czytamy także w komunikacie.

Soho Development

Soho Development sprzedało 89 lokali w III kwartale br., poinformowała spółka. Na koniec września br. w ofercie dewelopera znajdowało się 419 lokali. Od początku roku Soho Development sprzedało 281 lokali wobec 257 lokali w całym 2016 r, podano w komunikacie.

Grupa BNP Paribas

Grupa BNP Paribas podjęła decyzję o powierzeniu funkcji prezesa zarządu BGŻ BNP Paribas Przemysławowi Gdańskiemu, który do 25 października br. pozostaje wiceprezesem mBanku ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej, dowiedziała się agencja ISBnews. >>>>  

Bytom  

Wartość przychodów ze sprzedaży detalicznej i hurtowej Bytomia we wrześniu 2017 roku wyniosły ok. 13,99 mln zł i były wyższe o ok. 32% r/r, podała spółka. Wartość przychodów ze sprzedaży detalicznej i hurtowej Bytomia w okresie styczeń-wrzesień 2017 roku wyniosły ok. 125,83 mln zł i były wyższe o ok. 20,7% r/r. Sprzedaż detaliczna w sklepach porównywalnych w okresie styczeń-wrzesień wzrosła o 9,1% r/r do 109,67 mln zł, podano w komunikacie. Szacunkowa marża detaliczna i hurtowa wyniosła w okresie styczeń-wrzesień 62,95 mln zł i była wyższa o 13,6% w skali roku. Marża detaliczna (szacunkowa wartość marży brutto) wyniosła w okresie styczeń-wrzesień 61,63 mln zł i była wyższa o 13,6% w skali roku. 

Vistal Gdynia

Zagraniczny kontrahent z branży budowlanej odstąpił od umów ramowych z Vistalem Gdynia i od wszystkich zleceń udzielonych na podstawie tych umów. Jednocześnie kontrahent naliczył Vistalowi kary umowne o łącznej wysokości 5,7 mln zł i wezwał do ich zapłaty, podała spółka. >>>> 

JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) udostępniła stację szybkiego ładowania samochodów przy swojej siedzibie, podała spółka. >>>> 

PGE

Finalizacja procesu przejmowania aktywów EDF przez Polską Grupę Energetyczną powinna nastąpić przed końcem listopada - ocenił w poniedziałek wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Jego zdaniem byłoby "zdumiewające", gdyby UOKiK nakazał wyłączenie z transakcji Elektrowni Rybnik. >>>>