KGHM Polska Miedź

KGHM Polska Miedź przeznaczy ponad 11 mld zł na inwestycje krajowe w latach 2018-2022. Łączne nakłady inwestycyjne i kapitałowe nie przekroczą wielkości przewidzianej w strategii dzięki niższym inwestycjom kapitałowym w aktywa zagraniczne, poinformował prezes Rafał Pawełczak. >>>>

PKN Orlen

Rada nadzorcza PKN Orlen wyraziła zgodę na nabycie wszystkich 10 827 673 akcji spółki Unipetrol a.s. należących do akcjonariuszy mniejszościowych, reprezentujących ok. 5,97% kapitału zakładowego Unipetrol, podał Orlen. >>>>

PKN Orlen złożył wniosek do Czeskiego Banku Narodowego o przeprowadzenie wykupu akcji Unipetrolu reprezentujących ok. 5,97% kapitału zakładowego spółki, poinformował koncern. Ostateczne rozliczenie transakcji powinno nastąpić w IV kwartale 2018 r., podano także. >>>>

Getback

Fundusz pozbędzie się windykatora, jeśli pojawią się poważne oferty. Ewentualny inwestor musi jednak zobowiązać się do wyprowadzenia firmy na prostą. >>>>

PGE, Polenergia

Największa polska spółka energetyczna PGE ogłosiła we wtorek wezwanie na zakup 100 proc. akcji Polenergii po 16,29 zł za papier. Polenergia to spółka giełdowa działająca w sektorze energetyki odnawialnej, konwencjonalnej, dystrybucji i obrotu energią. >>>>


>>> Zobacz też rekomendacje

Atal

Atal odnotował 57,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 39,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

ZUE

ZUE odnotowało 1,94 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 7,94 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Medicalgorithmics

Medicalgorithmics odnotował 4,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Polski Holding Nieruchomości

Polski Holding Nieruchomości (PHN) odnotował 12,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 2,4 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Akcjonariusze Polski Holding Nieruchomości (PHN) zdecydują o przeznaczeniu kwoty 12,64 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,27 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 19 czerwca. >>>>

Comp

Comp odnotował 1,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

CCC

Grupa CCC nabyła 70% udziałów w szwajcarskiej spółce Karl Vögele AG, podała spółka. Łączna wartość transakcji wynosi 10 mln franków szwajcarskich. >>>>

Akcjonariusze CCC mają podjąć decyzję o wypłacie dywidendy w kwocie 96 677 200 zł, która ma obejmować całość zysku jednostkowego netto spółki wypracowanego w roku 2017 w wysokości 37 372 525,22 zł, powiększonego o kwotę 57 304 674,78 zł przeniesioną z kapitału zapasowego, podała spółka. Dywidenda na akcję wyniesie 2,3 zł. >>>>

GPW

Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zdecydują o wypłacie 2,2 zł dywidendy na akcję za 2017 r., wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 19 czerwca. >>>>

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 1 566 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1 599 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) analizuje możliwość zmiany taryfy detalicznej w odpowiedzi na zmiany zachodzące na światowym rynku gazu, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Macieja Woźniaka. >>>>

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) spodziewa się znacznego wzrostu krajowego wydobycia gazu od 2019 r., a w 2018 r. - wydobycia wyższego w ujęciu rocznym, poinformował prezes Piotr Woźniak. >>>>

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) spodziewa się, że decyzja Trybunału Arbitrażowego w jego sporze z Gazpromem zapadnie w I półroczu, poinformował prezes Piotr Woźniak. >>>>

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) nie poniosło znaczących nakładów w Iranie, a w kwestii dalszych działań dostosuje się do prawa, które będzie obowiązywać podmioty europejskie, poinformował prezes Piotr Woźniak. >>>>

Simple

Akcjonariusze Simple zdecydowali o wypłacie 1,058 mln zł, czyli 0,22 zł na akcję, dywidendy za 2017 r. podała spółka. >>>>

JW Construction

JW Construction odnotował 0,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 2,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Auto Partner

Auto Partner odnotował 12,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 10,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Auto Partner liczy że liczba warsztatów w sieci MaXserwis zwiększy się w tym roku do 170, poinformował dyrektor sprzedaży Piotr Janta. Dotychczasowy cel na ten rok wynosił 150 warsztatów. >>>>

Grupa Auto Partner zdecydowała o zwiększeniu powierzchni magazynowej w Bierunu o ok. 11 tys. m2 (z obecnych 30 tys. m2), poinformował dyrektor sprzedaży Piotr Janta. W efekcie łączna powierzchnia magazynowa grupy wzrośnie z ok. 75,5 tys. m2 do ok. 86,5 tys. m2. "Patrząc po dynamice w kwietniu i I kwartale i zakładając, że ją utrzymamy do końca roku, bez nowej powierzchni nie zabrakłoby nam miejsca by obsłużyć wszystkie zamówienia. Jesteśmy dobrej myśli, jeśli chodzi o zachowanie tej dynamiki" - powiedział Janta podczas prezentacji wyników. Nowa część magazynowa będzie dostępna od lutego 2019 r., podano także.

Auto Partner chce wprowadzić do oferty w najbliższym czasie części karoseryjne, takie jak lusterka i oświetlenie, poinformował dyrektor sprzedaży Piotr Janta. Spółka pracuje też nad wprowadzeniem własnej marki narzędziowej. "Chcemy dodać kilka nowych asortymentów, w modelu, w jakim sprzedajemy teraz szyby samochodowe czy opony, czyli nie kupując ich na własny magazyn. Rozmawiamy z producentem części karoseryjnych, takich jak oświetlenie i lusterka, by dodać je w podobnym modelu do naszej oferty. Jeśli jakiś asortyment się sprawdzi, być może wprowadzimy go w przyszłości na magazyn" - powiedział Janta podczas prezentacji wyników.

Auto Partner liczy, że nowo otwarta spółka w Czechach osiągnie w tym roku rentowność, poinformował dyrektor finansowy Michał Breguła. "Pierwszy kwartał był pierwszym pełnym kwartałem operacyjnym naszej spółki zależnej w Czechach, która zanotowała w tym czasie 466 tys. zł straty operacyjnej. Liczymy, że spółka osiągnie rentowność w tym roku"- powiedział Breguła podczas konferencji prasowej. W I kw. br. wpływ na skonsolidowany wynik spółki zależnej w Czechach wyniósł 377 tys. zł, podano także.

Maxcom

Maxcom objął wszystkie 10 tys. udziałów w utworzonej spółce pod nazwą Maxcom International Co., Limited z siedzibą w Hongkongu, podała spółka. >>>>

ZM Henryk Kania

Zakłady Mięsne Henryk Kania (ZM Kania) odnotowały 10,07 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 10,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Alumetal

Alumetal odnotował 25,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 16,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Zaawansowanie prac budowlanych w projekcie rozbudowy stopów wstępnych w Gorzycach wynosi 80%, a zaawansowanie prac technologicznych, czyli montaż urządzeń kształtuje się na poziomie 70%, poinformował prezes Szymon Adamczyk. Produkcja testowa ma się rozpocząć w czerwcu br. >>>>

Zakład na Węgrzech znajduje się w fazie optymalizacji i Alumetal liczy, że zakład będzie dodatnio kontrybuował do wyników grupy w tym roku, poinformował prezes Szymon Adamczyk. >>>>

Akcjonariusze Alumetalu zdecydowali o przeznaczeniu łącznie 45,2 mln zł na dywidendę, czyli 2,92 zł na akcję, poinformowała spółka. >>>>

Selvita

Selvita odnotowała 19,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 5,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Selvita zakłada, że Centrum Badawczo-Rozwojowe Innowacyjnych Leków, które zlokalizowane zostanie w Krakowie będzie gotowe o maks. 6 miesięcy później wobec pierwotnego planu, tj. pod koniec 2019 roku. Spółka nie zakłada wzrostu nakładów na ten projekt, dlatego ogłosi w tym miesiącu kolejny konkurs ofert na generalnego wykonawcę, poinformował wiceprezes Bogusław Sieczkowski. >>>>

Selvita chce pozyskiwać więcej kontraktów w segmencie usług na rynku międzynarodowym i zwiększyć tempo rozwoju tej części biznesu w Stanach Zjednoczonych, gdzie sprzedaż jest realizowana obecnie poniżej założeń. Spółka pracuje nad zwiększeniem liczby i wartości kontraktów FTE w przychodach segmentu usługowego, liczy także na wzrost liczby kontraktów zintegrowanych opartych na modelu FTE, poinformowali przedstawiciele spółki. >>>>

Inpro

Inpro odnotowało 6,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 6,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Krka

Krka odnotowała 49,4 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 42,69 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

BSC Drukarni Opakowań

Rada nadzorcza BSC Drukarni Opakowań zatwierdziła zaktualizowany plan inwestycyjny na 2018 r., który przewiduje wydatki rzędu 46,4 mln zł, poinformowała spółka. Oczekiwane wydatki w I półroczu 2019 r., w związku z realizacją kolejnych płatności przez spółkę za maszyny do nowego zakładu, wyniosą ok. 15,8 mln zł. >>>>

Qumak

Qumak otrzymał nakaz zapłaty, wydany przez sąd okręgowy z powództwa Oracle Polska, nakazujący zapłacić 8,22 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, a także kosztami procesu i zastępstwa procesowego w kwocie łącznej 39,4 tys. zł, w terminie dwóch tygodni, podał Qumak. Spółce przysługuje możliwość wniesienia w tym terminie zarzutów od wydanego nakazu zapłaty. >>>>

Atlas Estates

Atlas Estates odnotował 1,32 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 3,45 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Trakcja PRKiI

Trakcja PRKiI rekomenduje przeznaczyć 5,1 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję, podała spółka. >>>>

Atende

Akcjonariusze Atende zdecydowali o przeznaczeniu zysk netto za 2017 r., wynoszącego 7,57 mln zł oraz kwotę 425 tys. zł pochodzącą z kapitału zapasowego spółki na dywidendę w łącznej wysokości 7 995 535,68 zł, co na jedną akcję spółki daje kwotę 0,22 zł dywidendy, podała spółka. >>>>

Rada nadzorcza Atende, podjęła uchwały o powołaniu dotychczasowego zarządu na nową, pięcioletnią kadencję, poinformowała spółka. >>>>

Elektrotim

Akcjonariusze Elektrotimu zdecydują przeznaczeniu zysku netto za 2017 rok na kapitał rezerwowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 27 czerwca. >>>>

Rawplug

Akcjonariusze Rawplug zdecydują o przeznaczeniu 10,74 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,33 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 22 czerwca. >>>>

IMS

IMS prognozuje, że odnotuje 9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 7,86 mln zł rok wcześniej podała spółka. Podtrzymano także dotychczasową politykę dywidendową. >>>>

Grupa R22

Grupa R22 liczy na finalizację przejęć w segmencie hostingu w regionie środkowoeuropejskim na początku II półrocza, poinformował prezes grupy Jakub Dwernicki. >>>>

Celon Pharma

Akcjonariusze Celon Pharma zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 7,65 mln zł, tj. 0,17 zł na akcję z zysku za 2017 rok, podała spółka. >>>>

Enter Air

Akcjonariusze Enter Air zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 9,65 mln zł, tj. 0,55 zł na akcję z zysku za 2017 rok, podała spółka. >>>>

Work Service

Rada nadzorcza Work Service powołała zarząd na nową kadencję w składzie Maciej Witucki (jako prezes), Paul Christodoulou, Iwona Szmitkowska, Tomasz Ślęzak i Piotr Ambrozowicz, poinformowała spółka. Piotra Ambrozowicz obejmie funkcję wiceprezesa odpowiedzialnego za nadzór nad polityką finansową i rachunkową grupy i zastąpi na tym stanowisku Krzysztofa Rewersa, który złożył rezygnację z pełnionej dotychczas funkcji, podano także. >>>>

Mostostal Zabrze

Mostostal Zabrze odnotował 3,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przy 138,9 mln zł przychodów w I kw. 2018 r., poinformowała spółka, prezentując wstępne dane. >>>>

Ciech

Zarząd Ciechu zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie na wypłatę dywidendy 300,39 mln zł z zysku netto spółki za 2017 rok powiększonego o kwotę przeniesioną z utworzonego z zysków kapitału zapasowego, tj. łącznie 5,7 zł na akcję, poinformowała spółka. >>>>