ZUE

ZUE ocenia, że na polskim rynku robót w obszarze miejskiej infrastruktury szynowej nastąpiło spodziewane ożywienie i że spółka będzie aktywna w tym segmencie, poinformował prezes Wiesław Nowak. >>>>  

Dzięki rozbudowie kompetencji w obszarze robót żelbetowych ZUE chce nie tylko wzmocnić potencjał wykonawczy na własnych budowach, ale też świadczyć usługi budowlane różnym podmiotom, nie tylko związanym z sektorem szynowym, poinformował prezes Wiesław Nowak. >>>>  

LW Bogdanka 

Lubelski Węgiel Bogdanka odnotowała 22,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 67,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Torpol

Torpol odnotował 4,05 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 3,29 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 


>>> Zobacz też rekomendacje    

Enea

Enea odnotowała 240,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 295,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Enea nie planuje zmiany polityki dywidendowej, poinformował prezes Mirosław Kowalik. >>>> 

Rozmowy w sprawie modelu finansowania Elektrowni Ostrołęka C są zaawansowane, poinformował prezes Enei Mirosław Kowalik. Do końca roku powinna być zarówno podpisana umowa z generalnym wykonawcą, jak i wydane polecenie rozpoczęcia prac. >>>> 

W sprawie projektu jądrowego prowadzone są analizy i nie ma obecnie decyzji o wyjściu lub pozostaniu Enei w jego strukturze, poinformował prezes Mirosław Kowalik. >>>> 

CD Projekt

CD Projekt odnotował 22,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 45,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

CD Projekt rozpoczął skup do 21,1 tys. akcji własnych, podała spółka. >>>> 

Elektrotim

Elektrotim odnotował 4,43 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2018 r. wobec 3,22 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Elektrotim chce, by wszystkie spółki z grupy kapitałowej zakończyły 2018 r. z pozytywnym wynikiem i spodziewa się znaczącego wzrostu obrotów r/r, poinformował prezes Andrzej Diakun. >>>> 

Sare

Sare odnotowało 0,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

ES-System

ES-System odnotował 0,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

ES-System spodziewa się utrzymania trendu wzrostowego r/r sprzedaży krajowej w II kw. 2018 r. oraz liczy na poprawę wartości eksportu w II półroczu w porównaniu z I półroczem 2018 r., poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak. >>>> 

Biomed-Lublin

Biomed-Lublin odnotował 0,48 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2018 r. wobec 1,02 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Robyg

Robyg Green Mokotów, spółka z grupy kapitałowej Robyg, zawarła w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Warszawie na Mokotowie (działka w projekcie Green Mokotów) o łącznej powierzchni ok. 9 509 m2 za łączną kwotę netto 25 250 000 zł. >>>>  

TIM

TIM odnotował 2,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,42 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

TIM liczy w kolejnych kwartałach br. na wzrost sprzedaży oraz utrzymanie lub poprawę rentowności, wynika z wypowiedzi przedstawicieli zarządu. >>>>  

Klienci zewnętrzni największej spółki zależnej TIM, 3LP mają w tym roku zapewnić 30% przychodów spółki, a docelowo stanowić 50% udziału, poinformował prezes TIM Krzysztof Folta. Wszystkie spółki zależne w grupie mają w tym roku kontrybuować dodatnio do wyników skonsolidowanych, dodał członek zarządu Piotr Tokarczuk. >>>> 

PZ Cormay

Zarząd PZ Cormay przedstawi akcjonariuszom wniosek w sprawie udzielenia zgody na emisję do 7 mln akcji serii M w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podała spółka. Na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, które zajmie się emisją akcji, akcjonariusze mają też przegłosować wprowadzenie programu motywacyjnego w spółce. >>>> 

GetBack

GetBack odstąpił od realizacji programu emisji obligacji na rynku rumuńskim, denominowanych w lejach, podała spółka. >>>> 

Marvipol

Marvipol Development Riviera Park, jednostka zależna Marvipolu, zawarła z Karmarem umowę o generalne wykonawstwo dla inwestycji Riviera Park Etap III, poinformował Marvipol. >>>> 

PlayWay

Akcjonariusze PlayWay zdecydują 27 czerwca o wypłacie 2,38 zł dywidendy na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. >>>>  

Wawel 

Rada nadzorcza Wawelu rekomenduje wypłatę 25 zł dywidendy na akcję z zysku za 2017 rok, poinformowała spółka. Wcześniejsza propozycja zarządu zakładała wypłatę 20 zł dywidendy na akcję. >>>>  

Akcjonariusze Wawelu zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 20 czerwca, o przeznaczeniu 37,49 mln zł z zysku netto za 2017 r., wynoszącego 113,32 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 25 zł na akcję, podano w projektach uchwał na walne zgromadzenie. >>>> 

Pragma Inkaso

Pragma Inkaso odnotowało 0,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 0,16 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

AmRest

AmRest Opco SAS podpisał wstępną umowę z KFC France dotyczącą zakupu 15 restauracji KFC, prowadzonych przez KFC France SAS na rynku francuskim, podała spółka. Cena zakupu za nabycie Biznesu KFC będzie uzależniona od wyniku badania due diligence. >>>> 

Celon Pharma

Pozytywnie zakończono zdecentralizowaną procedurę rejestracyjną na rynku niemieckim dla leku Salmex pod nazwą handlową Salflutin, opracowanego przez Celon Pharma, podała spółka. >>>> 

ZM Henryk Kania 

Akcjonariusze Zakładów Mięsnych Henryk Kania (ZM Kania) zdecydują o przeznaczeniu zysku netto za 2017 rok na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 25 czerwca. >>>> 

Vindexus

Akcjonariusze Giełdy Praw Majątkowych Vindexus zdecydują 19 czerwca o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 2,88 mln zł, co da wypłatę w wysokości 0,25 zł na akcję, wynika z projektów uchwał. >>>> 

ING BSK  

ING Bank Śląski proponuje klientom kredyty hipoteczne oparte czasowo o stałą stopę oprocentowania, podał bank. Minimalny okres kredytowania w oparciu o stałą stopę oprocentowania wynosi 60 miesięcy. >>>> 

Moonlith

Moonlit opublikowało dokument ofertowy w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji, poinformował prezes Piotr Gardeła. Cena emisyjna wyniesie 2 zł, przy liczbie oferowanych akcji wynoszącej 1 mln sztuk, podano także. >>>> 

Nextbike Polska

NB Serwis II - podmiot w 100% zależny od Nextbike Polska - zawarł z Gminą Miasto Płock umowę na zorganizowanie, zarządzanie i eksploatację systemu Płockiego Roweru Miejskiego obejmującego 25 stacji i 250 rowerów, podało Nextbike Polska. >>>>   

Kogeneracja 

Akcjonariusze Zespołu Elektrowni Wrocławskich Kogeneracja zdecydują o przeznaczeniu 40,23 mln zł zysku za 2017 rok na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 2,7 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na 21 czerwca. >>>>    

Bowim 

Akcjonariusze Bowimu zdecydowali o przeznaczeniu 1,8 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. >>>> 

Ciech 

Rada nadzorcza Ciechu rekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 395,25 mln zł, tj. 7,5 zł na jedną akcję z zysku netto za 2017 rok powiększonego o zysk z kapitału zapasowego, podała spółka. Zarząd rekomendował przeznaczenie na wypłatę dywidendy 300,39 mln zł, tj. łącznie 5,7 zł na akcję. >>>>  

Amica

Amica nadal widzi możliwość pozyskania praw do używania marki sprzętu AGD Fagor, poinformował wiceprezes Piotr Skubel. >>>> 

Amica pracuje nad nową strategią marketingową dla marki Amica w Polsce, poinformował wiceprezes Piotr Skubel. Jej celem jest zwiększenie udziałów w krajowym rynku, a efekty mają być widoczne głównie w przyszłym roku. >>>>  

Nakłady inwestycyjne Amiki mogą wynieść ok. 70 mln zł w tym roku, poinformował wiceprezes Piotr Skubel. >>>> 

11bit Studios

Akcjonariusze 11bit Studios zdecydowali o przeznaczeniu całości zysku za 2017 r. w wysokości 3,4 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z uchwał podjętych przez zwyczajne walne zgromadzenie spółki. >>>>  

Herkules 

Zarząd Herkulesa rekomenduje akcjonariuszom podjęcie uchwały w sprawie dywidendy w wysokości 3,04 mln zł za rok 2017, co oznacza wypłatę 0,07 zł na jedną akcję, poinformowała spółka. >>>>  

Trakcji PRKiI

Akcjonariusze Trakcji PRKiI zdecydują 26 czerwca br. o przeznaczeniu 5,1 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie opublikowane przez spółkę. >>>>