British Automotive Holding

British Automotive Holding (BAH) odnotował 8,76 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2018 r. wobec 13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Action

Action w restrukturyzacji odnotował 6,31 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 17,6 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Bioton 

Bioton odnotował 2,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 10,8 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Abadon Real Estate 

Abadon Real Estate odnotował 3,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem wyniósł 3,85 mln zł w porównaniu do 1,65 mln zł. >>>> 

Amica

Amica odnotowała 18,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 25,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> >>> Zobacz też rekomendacje      

Ailleron

Ailleron odnotował 0,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Vindexus

Giełda Praw Majątkowych Vindexus odnotowała 4,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

4Fun Media

4Fun Media odnotowało 1,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Arcus

Arcus odnotował 1,67 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,28 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Czerwona Torebka

Czerwona Torebka odnotowała 7,83 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Bytom

Bytom odnotował 1,08 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2018 r. wobec 1,35 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Solar Company

Solar Company odnotowało 1,83 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 2,27 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Awbud

Awbud odnotował 0,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Ferrum

Ferrum odnotowało 3,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

ZCh Police

Rada nadzorcza spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police, po przeprowadzeniu postępowań kwalifikacyjnych, powołała zarząd spółki VIII wspólnej kadencji, z Wojciechem Wardackim jako prezesem zarządu, podała spółka. >>>>   

Indykpol

Indykpol odnotował 87,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2018 r. wobec 0,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Globalworth Poland Real Estate

Globalworth Poland Real Estate (d. Griffin Premium RE) odnotował 6,6 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 5,13 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Murapol

Murapol odnotował 46,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto pro forma przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 109,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem w I kw. br. sięgnął 52,49 mln zł. >>>> 

Libet

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) wyznaczył do 31 lipca 2018 roku na załatwienie sprawy wymierzenia spółce Libet kary pieniężnej w związku znaruszenia obowiązku stosowania się do ograniczeń poboru energii elektrycznej w sierpniu 2015 r., poinformowała spółka. >>>> 

NanoGroup

NanoGroup odnotował 822,98 tys. zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2018 r. wobec 469,15 tys. zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Bank Handlowy 

Rada nadzorcza Banku Handlowego powołała Davida Mouillé do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu banku na kolejną trzyletnią kadencję, podała instytucja. >>>> 

PZ Cormay

Akcjonariusze PZ Cormay zdecydują 27 czerwca o podwyższeniu kapitału w drodze emisji do 7 mln nowych akcji serii M w ramach oferty prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie. >>>> 

Rafako

Rafako podpisało z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz- System umowę na generalną realizację inwestycji pn. "Budowa gazociągu DN700 Szczecin-Gdańsk, odcinek Goleniów-Płoty wraz z infrastrukturą towarzyszącą", podała spółka. Wartość umowy to 124,89 mln zł netto (153,62 mln zł brutto). >>>> 

Best   

Akcjonariusze Bestu zdecydują przeznaczeniu zysku za 2017 r. na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia, zwołanego na 28 czerwca. >>>> 

Herkules  

Akcjonariusze Herkulesa zdecydują 29 czerwca o przeznaczeniu 3,04 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,07 zł na akcję, wynika z projektów uchwał. >>>> 

Vigo System

Akcjonariusze Vigo System zdecydują o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na kapitał zapasowy, wynika z uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 26 czerwca. >>>> 

Kopex  

Akcjonariusze Kopeksu zdecydują o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2017 w kwocie 66 354 022,37 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca. >>>> 

Esotiq & Henderson

Zarząd Esotiq & Henderson zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 2,19 mln zł z zysku netto na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka. >>>> 

Bytom 

Akcjonariusze Bytomia zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 r., wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia, zwołanego na 28 czerwca. >>>> 

Arcus

Akcjonariusze Arcus zdecydują o przeznaczeniu zysku za rok 2017 w wysokości 4 073 762,49 zł na pokrycie kapitału zapasowego, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 27 czerwca. >>>> 

Colian Holding

Colian Holding odnotował 17,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 9,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Enter Air

Enter Air odnotował 4,04 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 17,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Enter Air ocenia, że dzięki dynamicznemu wzrostowi przewozów w sezonie letnim powinien "z nawiązką odrobić wynik", poinformował członek zarządu Grzegorz Polaniecki. W I kw. 2018 r. spółka miała 4,04 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej. >>>> 

Orco Property Group

Orco Property Group odnotowało 12,67 mln euro skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 2,56 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Archicom  

Zwyczajne walne zgromadzenie Archicomu podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku netto za rok 2017 w łącznej wysokości 42,25 mln zł, tj. w kwocie 1,65 zł na 1 akcję, podała spółka. >>>> 

Medicalgorithmics

Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 26 czerwca o przeznaczeniu kwoty 5,12 mln zł na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1,42 zł na akcję, podano w projektach uchwał walnego zgromadzenia. >>>> 

ABC Data

Zarząd ABC Data powziął informację o tragicznej śmierci wiceprezesa Arkadiusza Lew-Kiedrowskiego, podała spółka. >>>> 

T-Bull

Akcjonariusze T-Bulla zdecydują o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia, zwołanego na 25 czerwca. >>>>  

LiveChat Software

LiveChat Software miał 24 655 klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat według stanu na 1 czerwca 2018 r. wobec 20 282 rok wcześniej, co oznacza wzrost o 21,6%, podała spółka. W maju liczba klientów wzrosła o 243 firmy netto, dodano. >>>> 

Orbis 

Accor-Pannonia Hotels Zrt, spółka zależna Orbisu (sprzedający) i dwie spółki zależne Starwood Capital Group (kupujący) sfinalizowały transakcję sprzedaży hotelu Sofitel Budapest Chain Bridge z jego zwrotnym przejęciem w zarządzanie (tzw. sale management back), podał Orbis. >>>> 

Voicetel Communications

Voicetel Communications zastanawia się nad przeniesieniem notowań akcji spółki z NewConnect na GPW, ale nie wyklucza innego scenariusza, w tym dual listing, wynika z wypowiedzi prezesa Dawida Wójcickiego. >>>> 

CCC  

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za maj 2018 wyniosły 465,8 mln zł i były wyższe o 14,7% r/r, podała spółka. Przychody za okres styczeń - maj wyniosły 1 617,6 mln zł i były wyższe o 10% r/r. >>>>  

Energa  

Akcjonariusze Energi zdecydują o przeznaczeniu całego zysku za 2017 r. na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia, zwołanego na 27 czerwca. >>>> 

Quercus TFI 

Zarząd Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie zysku za 2017 r. w całości na kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie wszelkich wydatków i nakładów służących ograniczaniu wpływu potencjalnych strat z tytułu obligacji GetBack, posiadanych przez fundusze zarządzane przez spółkę, podała firma. Jednocześnie zaproponował, by akcjonariusze upoważnili go do przeprowadzenia skupu akcji własnych, za maksymalną kwotę odpowiadającą zyskowi za rok obrotowy 2017, w okresie pięciu lat od udzielenia tego upoważnienia. >>>> 

Geotrans  

Akcjonariusze Geotransu zdecydują o przeznaczeniu zysku za 2017 r. w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 29 czerwca.>>>>