Getin Noble Bank

Getin Noble Bank odnotował 14 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 72,14 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

Getin Noble Bank w tym tygodniu wznowi rozmowy z Idea Bankiem dotyczące potencjalnej fuzji. Decyzja w sprawie połączenia jeszcze nie zapadła, poinformował prezes GNB Artur Klimczak. >>>>

Luka kapitałowa Getin Noble Banku (GNB) wyniosła prawie 900 mln zł na koniec III kw. br., poinformował członek zarządu Karol Karolkiewicz. >>>>

Getin Noble Bank (GNB) po zauważalnym odpływie środków klientów z depozytów i rachunków bieżących widzi stabilizowanie się sytuacji i powrót odpływów do normalnych poziomów - sprzed publikacji medialnych na temat spółki, poinformowali przedstawiciele banku. >>>>

Reklama

Getin Noble Bank oczekuje spadku kosztów ryzyka w segmencie kredytów detalicznych do 5% w najbliższych miesiącach i niższych poziomów, poinformował członek zarządu Michał Romanowski. >>>>

GetBack

GetBack potwierdził, że prowadzi negocjacje na zasadzie wyłączności z Hoist Finance A.B., podała spółka. Hoist Finance A.B. jest zainteresowany nabyciem aktywów emitenta za kwotę przekraczającą 1 mld zł. >>>>

Postępowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wykazały, że wrocławskie firmy windykacyjne GetBack i Vex stosowały niewłaściwe praktyki związane z odzyskiwaniem należności, podał Urząd. Spółki poniosą karę finansową. >>>>

Rafako

Rafako odnotowało 7,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 17,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Wartość portfela zamówień grupy Rafako wynosiła 3 160 mln zł według stanu na 1 października, z czego do realizacji jeszcze w 2018 roku przypada około 350 mln zł, natomiast pozostała kwota, tj. ponad 2,8 mld zł na lata kolejne, podało Rafako. >>>>

Idea Bank

Idea Bank rozpoczął proces optymalizacji sumy bilansowej i planuje podwyższenie funduszy własnych - poinformował bank w komunikacie prasowym. >>>>

Idea Bank odnotował 32,64 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 97,43 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

Idea Bank zanotował wzrost kosztów finansowania - do 0,57% na koniec września br. wobec 0,54% na koniec czerwca w związku z sytuacją medialną wokół spółki. Bank oczekuje, że zmiana struktury pasywów w dłuższym okresie pozwoli ograniczyć lub zahamować wzrost kosztów ryzyka, wynika z wypowiedzi zarządu. >>>>

Wikana

Wikana odnotowała 0,94 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 1,31 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Trans Polonia

Trans Polonia odnotowała 4,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 3,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

Echo Investment

Echo Investment odnotowało 31,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 52,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie >>>>

Dellia Investments Projekt Echo 115, spółka zależna od Echo Investment, podpisała przedwstępną umowę z LUX Europa III S.a r.l., dotyczącą sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującą m.in. grunt w Warszawie, na którym realizowany jest pierwszy biurowiec Browarów Warszawskich –Biura Przy Bramie, podało Echo Investment. Cena bazowa transakcji ma wynieść ok. 74,3 mln euro. >>>>

Echo Investment oczekuje "silnego" IV kw. 2018 r., w którym na wynik finansowy wpłynie m.in. przekazanie ok. 500 lokali mieszkalnych i ponowna wycena kilku projektów biurowych i handlowych, poinformował wiceprezes Maciej Drozd. >>>>

Echo Investment planuje przyspieszenie w sektorze nieruchomości biurowych w 2019 r., wynika z wypowiedzi członków zarządu. Powierzchnia projektów uruchamianych w 2019 r. może wynieść ok. 126 tys. m2 GLA wobec ok. 81 tys. m2 rozpoczynanych w 2018 r. >>>>

GK Immobile

GK Immobile odnotowała 7,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 2,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

LiveChat Software

LiveChat Software odnotował 14,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. roku obrotowego 2018/2019 (lipiec-wrzesień 2018 r.) wobec 12,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

ZUE

ZUE odnotowało 0,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 2,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Aktualny portfel zamówień Grupy ZUE, przewidziany do realizacji w latach 2018-2021, wynosi ok. 2,2 mld zł netto, podała spółka. >>>>

Qumak

Qumak odnotował 7,06 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 10,29 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Sare

Sare odnotowało 0,36 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 0,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Bytom

Bytom odnotowało 1,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 1,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) po rozpatrzeniu wniosku Bytomia o zawieszenie notowań akcjami tej spółki w związku z planowanym połączeniem z Vistula Group zdecydował o zawieszeniu obrotu akcjami Bytomia od 29 listopada 2018 r., podała GPW. >>>>

Mirbud

Mirbud odnotował 6,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 6,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Portfel zamówień Mirbudu ma wartość ok. 900 mln zł na lata 2019-2020 i ok. 200 mln zł do realizacji jeszcze w 2018 r., podała spółka. >>>>

>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych

MCI Capital

Azimo, platforma do przelewów pieniężnych online, uruchomił w Polsce usługę dla klientów, którzy chcą wysyłać pieniądze za granicę, podało MCI Capital. Ten ruch ma na celu wejście na wart 6 mld USD polski rynek przekazów pieniężnych, który od 2013 roku urósł czterokrotnie. Azimo jest spółką portfelową Funduszu MCI.TechVentures. >>>>

Esotiq

Esotiq odnotowało 1,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 5,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Asseco Poland

Asseco Poland podpisało kontrakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) na rozwój i utrzymanie Portalu Klienta oraz Szyny Usług (ESB), podała spółka. Działają one w ramach Platformy Usług Elektronicznych (PUE), którą udostępnia ZUS. Wartość umowy to 23,2 mln zł brutto. Jej realizację zaplanowano na 4 lata. >>>>

PGE

Polska Grupa Energetyczna jest wstępnie zainteresowana nabyciem wszystkich udziałów w spółce PGE EJ1, która jest odpowiedzialna za budowę elektrowni jądrowej - podała spółka w komunikacie. Aktualnie PGE jest posiadaczem 70 proc. udziałów w spółce PGE EJ1. >>>>

Dekpol

Zarząd Dekpolu nie widzi zagrożenia w realizacji prognozy finansowej zakładającej osiągnięcie w całym roku obrotów na poziomie 800 mln zł, podała spółka. Przychody Grupy Dekpol wzrosły o 59% do 571,8 mln zł w ujęciu r/r. >>>>

Sare

Przesunięcie budżetów i działań marketingowych klientów z sezonu wakacyjnego na wrzesień i październik powinno pozytywnie wpłynąć na wyniki Sare w IV kwartale br., poinformował członek zarządu spółki Tomasz Kuciel. >>>>

Infoscan

Infoscan podpisał z Bayard Medical SAS list intencyjny w sprawie współpracy przy dystrybucji technologii diagnostyki bezdechu sennego za pomocą urządzenia MED Recorder, podała spółka. >>>>

IMS

Rada nadzorcza IMS pozytywnie zaopiniowała projekt "Muzola" i wyraziła zgodę na udział w spółce celowej, podał IMS. >>>>

ZA Puławy

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy podpisały umowę pożyczki z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) o wartości 52,5 mln zł na realizację projektu pn. "Modernizacja kotła parowego OP-215 nr 2 w celu redukcji emisji NOx", podał NFOŚiGW. >>>>

Nestmedic

Nestmedic ma umowę z publiczną, krajową placówką służby zdrowia w Białej Podlaskiej. To pierwsza umowa spółki z publiczną, krajową placówką służby zdrowia. Spółka planuje wdrożenie systemu Pregnabit (mobilnego KTG) w bialskim szpitalu w tym roku. >>>>

Sfinks Polska

Sfinks Polska ustalił cenę emisyjną akcji serii P na 1 zł za akcję, podała spółka. >>>>

mBank

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wydała zgodę na zaliczenie przez mBank środków z tytułu emisji dwóch serii obligacji podporządkowanych w łącznej kwocie 750 mln zł do instrumentów Tier II, podał bank. >>>>