ZUE 

Konsorcjum ZUE i Dalekovod Polska oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne podjęły decyzję o rozwiązaniu umowy - na mocy porozumienia stron - na budowę linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Kozienice – Ołtarzew, podało ZUE. >>>>  

AmRest Holdings

AmRest Holdings odnotował 62,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 65,16 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Asbis 

Asbis Enterprises plc odnotował 1,37 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 0,15 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Asbis podtrzymuje tegoroczne prognozy i nie wyklucza powrotu do wypłacania dywidendy, począwszy o zysku za 2016 r., poinformowali przedstawiciele spółki. >>>> 

MCI Capital 

MCI Capital odnotowało 80,16 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2016 r. wobec 2,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

MCI Capitał po rozpoczęciu skupu akcji własnych zaplanowanych na początku przyszłego miesiąca chce je umorzyć jeszcze do końca 2016 roku, poinformował członek zarządu Ewa Ogryczak. >>>> 

Action 

Action otrzymał decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, na podstawie której utrzymana została w mocy decyzja Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Olsztynie, w której określił on zobowiązanie podatkowe w podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od lipca 2011 do stycznia 2012 r. oraz uznał, że spółka zawyżyła podatek naliczony do odliczenia w łącznej wysokości 22,564 mln zł (wraz odsetkami za zwłokę w wysokości ok. 33 mln zł), podała spółka. >>>> 

Cube.ITG 

Cube.ITG chce znacząco przekroczyć poziom 100 mln zł przychodów w całym 2016 r. (wobec 68,63 mln zł przychodów w I-III kw. br.), poinformował prezes Paweł Witkiewicz. Obecny portfel zamówień Grupy przekroczył wartość 135 mln zł, przy czym znaczna część kontraktów zostanie zaksięgowana w IV kw. br. >>>>  

Cube.ITG odnotowało 4,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 3,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

CEZ 

CEZ podtrzymuje prognozę 18 mld CZK skorygowanego zysku netto w 2016 r. Prognoza EBITDA została obniżona do 56 mld CZK z 60 mld CZK, podała spółka. >>>>  

CEZ odnotował 0,81 mld CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 1,29 mld CZK zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi

Przychody WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi w III kwartale br. wyniosły 3,7 mln zł, a zysk netto 0,8 mln zł, co oznacza wzrost odpowiednio o: 19% i 102% r/r, poinformowała spółka. >>>>  

Bank BPH 

Akcjonariusze Banku BPH zdecydowali o zniesieniu dematerializacji wszystkich akcji, wynika z uchwał walnego. >>>>  

Monnari Trade 

Monnari Trade odnotowało 0,56 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 20,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Monnari Trade planuje otworzyć w tym roku 5 nowych salonów, a także utrzymać dynamikę wzrostu powierzchni na poziomie tegorocznej, w granicach 3-4 tys. m2, w 2017 r., poinformował prezes Mirosław Misztal. Spółka chce także wybudować w przyszłym roku magazyn centralny. >>>> 

Fortum 

Fortum zintegrował działania sprzedażowe z przejętą Grupą Duon i rozpoczął detaliczną sprzedaż energii elektrycznej i gazu pod własną marką, podała spółka. >>>> 

Best 

Best odnotował 24,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 23,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Bikershop  

Bikershop chce pozyskać 5 mln zł w ramach publicznej oferty obligacji, poinformowała firma. Zapisy na te papiery rozpoczynają się dzisiaj. Emisja zostanie przeprowadzona przez Bikershop Finanse spółkę założoną w celu pozyskiwania finansowania na rozwój dalszej działalności, podano również. >>>>  

Master Pharm 

Master Pharm przygląda się podmiotom z branży i chce zwiększać potencjał produkcyjny grupy poprzez realizację akwizycji, poinformował prezes Jacek Franasik . >>>>  

ZCh Police 

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) zawarły z Thoro Nielsen umowę sprzedaży nawozów wieloskładnikowych oraz mocznika w latach 2017-2019, podała spółka. Łączna szacunkowa wartość umowy to 135,3 mln netto. >>>>  

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) obejmą akcje nowej emisji spółki PDH Polska o łącznej wartości 63 mln zł, podała spółka. >>>> 

GetBack 

Podmiot w 100% kontrolowany przez GetBack wygrał przetarg na zakup znaczącego portfela niezabezpieczonych wierzytelności bankowych o wartości nominalnej równej ponad 1 mld zł, podał GetBac >>>> 

Pelion Healthcare 

Pelion Healthcare Group osiągnął 2 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. br., przy przychodach wysokości 2 206 mln zł i zysku operacyjnym wysokości 18 mln zł, podała spółka powołując się na wstępne dane. >>>> 

PZU

PZU Zdrowie otworzyło pierwszą placówkę medyczną sygnowaną znakiem PZU Zdrowie. Przychodnia mieści się w centrum Katowic w nowoczesnym budynku Altus, podało PZU. >>>>