Netia

Netia odnotowała 11,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 10,25 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Orange Polska

Orange Polska zanotowała spadek liczby usług telefonii komórkowej (karty SIM) do 15,27 mln w I kw. 2017 r. co oznacz spadek o 5,7% r/r., podała spółka.  >>>> 

Orange Polska podtrzymuje prognozę na 2017 r. w zakresie skorygowanej EBITDA w przedziale 2,8-3 mld zł, podała spółka. >>>> 

ZUE

ZUE odnotowało 7,94 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 3,27 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Wartość obecnego portfela zamówień Grupy ZUE wynosi 948 mln zł. Dodatkowo spółka złożyła najkorzystniejsze oferty w przetargach o wartości 1,09 mld zł, podało ZUE.  >>>> 

PKN Orlen

PKN Orlen odnotował 1 920 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 337 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

PKN Orlen spodziewa się spadku średniorocznego poziomu marży downstream i wzrostu cen ropy w 2017 r., podała spółka. >>>> 

PKN Orlen zwiększył zadłużenie netto o 0,3 mld zł kw/kw do 3,7 mld zł w I kwartale 2017 r., podała spółka. >>>> 

Po uzyskaniu zgody rady nadzorczej, PKN Orlen wkrótce złoż do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) prospekt emisyjny II programu emisji obligacji detalicznych o wartości 1 mld zł, poinformował wiceprezes ds. finansowych Sławomir Jędrzejczyk. >>>> 

Według PKN Orlen, wynik EBITDA LIFO za I kwartał tego roku na poziomie 2,3 mld zł jest rekordowym w historii spółki w ujęciu za pierwsze trzy miesiące roku. Taki wynik, jak przyznał płocki koncern, to efekt m.in. ograniczania „szarej strefy” w obrocie paliwami. >>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje 

Wirtualna Polska Holding

Akcjonariusze Wirtualna Polska Holding podjęli uchwałę o powołaniu z dniem 26 kwietnia br. Jacka Świderskiego do pełnienia funkcji prezesa na nową kadencję, podała spółka. >>>> 

Akcjonariusze Wirtualna Polska Holding zdecydowali o przeznaczeniu łącznie 31,69 mln zł z jednostkowego zysku za 2016 r. i zysków z lat ubiegłych na dywidendę, co pozwoli na wypłatę 1,1 zł dywidendy na jedną akcję, podała spółka. >>>> 

Skarbiec Holding

Rada nadzorcza Skarbiec Holding powołała Tomasza Stadnika, dotychczasowego członka zarządu spółki, na wiceprezesa zarządu, podał Skarbiec. >>>> 

BOŚ

Składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), które zostaną wliczone w ciężar kosztów I kw. 2017 r. Banku Ochrony Środowiska (BOŚ Bank) wyniosą łącznie 28,73 mln zł, podał bank. >>>> 

Getin Noble Bank

Składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) wliczone w ciężar kosztów I kw. 2017 r. Getin Noble Banku wyniosą łącznie 46,74 mln zł, podał bank. >>>> 

Asseco South Eastern Europe

Asseco South Eastern Europe odnotowało 10,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 8,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Gobarto

Akcjonariusze Gobarto zdecydowali na walnym zgromadzeniu o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2016 r., wynika z przyjętych uchwał. >>>> 

Mennica Polska

Akcjonariusze Mennicy Polskiej podjęli uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w kwocie 0,7 zł na jedną akcję, podała spółka. >>>>  

X-Trade Brokers

X-Trade Brokers miał 58,72 mln zł skonsolidowanych przychodów z działalności operacyjnej w I kw. 2017 r. wobec 82,77 mln zł rok wcześniej i 10,64 mln zł zysku netto wobec 31,86 mln zł zysku w I kw. 2016 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. >>>> 

mBank

mBank odnotował 218,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 307,78 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>> 

Wartość kredytów i pożyczek netto udzielonych przez mBank spadła o 0,1% kw/kw i wyniosła 81,7 mld zł na koniec I kw. br., podała instytucja. Jednocześnie wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) spadł do 5,2% w I kw. z 5,4% w poprzednim kwartale. >>>> 

mBank po wynikach za I kwartał podtrzymuje, że 1 mld zł zysku netto w 2017 roku jest w jego zasięgu, poinformował prezes Cezary Stypułkowski.>>>> 

mBank oczekuje znormalizowanego poziomu kosztów ryzyka w tym roku na poziomie 55-66 punktów bazowych, poinformował wiceprezes ds. finansów Christoph Heins. >>>> 

mBank oczekuje, że marża odsetkowa netto będzie rosła w kolejnych kwartałach, poinformował wiceprezes ds. finansów Christoph Heins. >>>> 

Baltona

Baltona zdecydowała o utworzeniu odpisu aktualizującego częściowo wartość aktywów w postaci wartości firmy grupy kapitałowej CDD Holding B.V., który zwiększy koszty operacyjne w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2016 r. o 2 mln zł, podała spółka. >>>> 

Asseco CE

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wykluczyła akcje Asseco Central Europe (Asseco CE) z obrotu giełdowego od 2 maja, podała Giełda. >>>> 

Integer.pl, InPost 

AI Prime Bidco, spółka celowa należąca w całości do funduszy zarządzanych przez Advent International, oraz Rafał Brzoska sukcesem zakończyli wezwanie na akcje Integer.pl i InPost, w wyniku którego posiadają obecnie 92,88% akcji Integera (62,89% nabyte w wezwaniu plus akcje należące do Rafała Brzoski) i 92,44% akcji InPostu (34,44% nabyte w wezwaniu plus akcje należące do Integer Inwestycje), podał Advent. AIP przeprowadzi wkrótce przymusowy wykup akcji w celu pozyskania pozostałej części walorów Integera i InPostu. >>>> 

Benefit Systems

Benefit Systems odnotował 14,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 8,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Budimex

Budimex odnotował 85,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 51,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Portfel zamówień Budimeksu wynosił rekordowe 9,3 mld zł na koniec marca br., poinformował prezes Dariusz Blocher. Ponadto spółka oczekuje na podpisanie kontraktów o wartości ok. 1,5 mld zł. >>>> 

Oferta segmentu deweloperskiego Budimeksu obejmuje obecnie 1 258 mieszkań spośród ponad 3 800 znajdujących się w budowie, poinformował prezes Dariusz Blocher. >>>> 

Gekoplast

Gekoplast odnotował 6,04 mln zł jednostkowego zysku netto w 2016 r. wobec 5,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Gekoplast odnotował 1,77 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2017 r. wobec 1,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Elektrotim

Elektrotim odnotował 0,56 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 21,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

ZE PAK

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin poinformował wczoraj o możliwości sprzedaży części aktywów. Chodzi o elektrownię i kopalnię w Adamowie. Jak ustalił DGP, jest inwestor zainteresowany kopalnią. >>>> 

PGNiG 

Polska w ramach zabiegów o zróżnicowanie źródeł energii zawarła w środę kontrakt na jednorazową dostawę amerykańskiego skroplonego gazu ziemnego LNG. O podpisaniu umowy poinformował w Waszyngtonie Krzysztof Szczerski, szef Gabinetu Prezydenta RP. >>>> 

Olympic Entertainment Group

Olympic Entertainment Group (OEG) odnotowało 6,01 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 5,11 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Awbud

Awbud odnotował 2,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 5,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Portfel zamówień Grupy Awbud wynosi 273 mln zł, przy czym spółka liczy, że prowadzone negocjacje powinny przynieść wzrost wartości portfela zamówień na rok 2017, podał Awbud. >>>> 

Dębica

Firma Oponiarska Dębica odnotowała 64,75 mln zł jednostkowego zysku netto w 2016 r. wobec 78,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Orbis

Orbis odnotował 11,15 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 13,44 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Archicom

Archicom Nieruchomości, jednostka zależna Archicomu, zawarł przyrzeczoną umowę na zakup nieruchomości we Wrocławiu - za 26,6 mln zł netto - o powierzchni ok. 2,45 ha, która pozwala na budowę ok. 520 mieszkań, podała spółka. >>>> 

PCC Rokita

PCC Rokita zarejestrował spółkę zależną Valcea Chemicals S.R.L. w Rumunii, utworzoną przez zależne od PCC Rokita spółki Fate i Hebe, podała spółka. >>>> 

Echo Investment 

Projekt Echo - 135 (sprzedający), podmiot zależny Echo Investment, zawarł z A4 Business Park - Iris Capital (kupujący), podmiotem zależnym od Echo Polska Properties, przyrzeczoną umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Katowicach, przy ul. Górnośląskiej, Polnej i Francuskiej wraz ze znajdującym się na niej budynkiem wchodzącym w skład kompleksu biurowego pod nazwą A4 Business Park za 27,5 mln euro + VAT, podała spółka. >>>> 

Mercator Medical

Mercator Medical pozostaje spółką dywidendową i nie zamierza rezygnować z inwestycji i rozwoju, by w przyszłości móc wypłacać wyższą dywidendę, powiedział prezes Wiesław Żyznowski podczas czatu inwestorskiego, zorganizowanego przez ISBnews. >>>> 

Victoria Dom

Zarząd GPW postanowił określić piątek, 28 kwietnia, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 6 060 obligacji serii E spółki Victoria Dom, podała giełda. >>>> 

Auxilia

Zarząd GPW postanowił określić piątek, 28 kwietnia, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 2 773 obligacji serii A spółki Auxilia, podała giełda. >>>> 

Hawe

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych oddalił zażalenie zarządu Hawe na postanowienie sądu z dnia 4 lipca 2016 r. o umorzeniu postępowania sanacyjnego spółki, poinformował zarządca Hawe. >>>> 

Akcjonariusze mniejszościowi Hawe wysyłają dziś pismo do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o zbadanie w trybie pilnym, czy subskrypcja prywatna Mediatela nie zagraża obrotowi i bezpieczeństwu akcjonariuszy Hawe zrzeszonych w Porozumieniu Akcjonariuszy Mniejszościowych Hawe S.A., podało Porozumieni.>>>> 

Decyzja Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2017 r. o oddaleniu zażalenia zarządu Hawe na postanowienie sądu z 4 lipca 2016 r. o umorzeniu postępowania sanacyjnego Hawe otwiera drogę do upadłości spółki, uważa zarząd spółki. >>>> 

Marvipol

Grupa Marvipol z początkiem maja wprowadzi do sprzedaży 236 mieszkań i 12 lokali użytkowych w I etapie inwestycji Harmony Park, zlokalizowanym przy ul. Kłobuckiej w Warszawie, podała spółka. >>>> 

Spółka celowa Marvipolu - PDC Industrial Center 72 - która jest wspólnym projektem Marvipolu i PG Dutch Holding podpisała warunkową umowę nabycia kilku nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 7,79 ha, zlokalizowanych w okolicy Krakowa od dwóch spółek osobowych, podała spółka.>>> 

Stalexport Autostrada

Stalexport Autostrada Małopolska zdecydował o wypłaceniu 149,23 mln zł dywidendy, wynika z uchwały. Stalexport Autostrada Małopolska jest spółką w 100% zależną od Stalexport Autoroute S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, która z kolei jest spółką w 100% zależną od Stalexport Autostrady. >>>> 

Bowim

Bowim Podkarpacie Sp. z o.o,, spółka zależna Bowimu, podpisała umowę pożyczki z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) na kwotę 5,74 mln zł która zostanie przeznaczona na budowę centrum magazynowo–handlowego na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec - Podstrefa Rzeszów, podał Bowim. >>>> 

HB Reavis

HB Reavis wypracował 107,5 mln euro skonsolidowanego zysku netto w 2016 r. wobec 239,4 mln euro w 2015 r. przy zysku operacyjnym na poziomie 235,3 mln euro w porównaniu z 302,5 mln euro rok wcześniej, podała spółka. >>>> 

TIM

Przychody TIM w okresie styczeń-marzec 2017 r. wyniosły 147,65 mln zł i były wyższe o 9,2% w skali roku, podała spółka, powołując się na wstępne dane. >>>> 

Marie Brizard Wine and Spirits

Marie Brizard Wine and Spirits (MBWS) odnotowała 6,9 mln euro zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 5,8 mln euro rok wcześniej, podała spółka. >>>> 

Grupa Kety  

Akcjonariusze Grupy Kety zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 31 maja br. o przeznaczeniu na dywidendę łącznej kwoty 223 mln zł z zysku za 2016 r. i z kapitału zapasowego, podano w projektach uchwał na walne. >>>> 

FFiL Śnieżka

Zarząd Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka (FFiL Śnieżka) rekomenduje akcjonariuszom wypłatę 3,2 zł dywidendy na akcję z zysku za 2016 r., podała spółka. >>>> 

Konsorcjum Stali

Akcjonariusze Konsorcjum Stali zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2016 r., wynika z podjętych uchwał. >>>> 

Quercus TFI 

Akcjonariusze Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) zdecydowali o skupie akcji własnych w celu umorzenia za kwotę 28,33 mln zł, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. Skupem objętych będzie do 6 mln akcji, a cena jednej akcji to 9,5 zł. Termin zakończenia nabycia akcji został ustalony na 30 czerwca. >>>>

Mirbud 

Rada nadzorcza Mirbudu powołała dotychczasowego prezesa Jerzego Mirgosa na stanowisko prezesa zarządu oraz Sławomira Nowaka na stanowisko wiceprezesa - obu na okres indywidualnej 5-letniej kadencji , podała spółka. >>>>  

Wikana  

Rada nadzorcza Wikany powołała Agnieszkę Maliszewską, pełniącą dotychczas w zarządzie funkcję członka zarządu, do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu, poinformowała spółka. Robert Pydzik złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki ze skutkiem na koniec dnia 30 kwietnia 2017 r., podano również. >>>> 

TVN

TVN podpisał z Ringier Axel Springer Media AG umowę sprzedaży pozostałych 25% udziałów w Onet Holding sp. z o.o., podał TVN. Transakcja jest następstwem umowy zawartej między TVN a Ringier Axel Springer Media AG w 2012 r. >>>> 

Murapol

Murapol Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 21 sp. k.- spółka zależna Murapolu - zawarła przedwstępną umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 9,4208 ha przy ul. Karolinki w Katowicach za 25 mln zł netto, podała spółka. Na nieruchomości Murapol planuje budowę ok. 1 658 mieszkań.>>>>  

Tauron Polska Energia

Tauron Polska Energia odnotował 641 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2017 r. przy 4 590 mln zł przychodów, podała spółka, prezentując szacunkowe dane. EBIT (zysk operacyjny) wyniósł 774 mln zł. >>>> 

PBG

- Akcjonariusze PBG zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2016 r., wynika z podjętych uchwał. >>>> 

P.A. Nova

Akcjonariusze P.A. Nova zdecydowali o przeznaczeniu 7,48 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,75 zł na akcję, podała spółka. >>>>