LW Bogdanka

Lubelski Węgiel Bogdanka miał wstępnie 1,76 mld zł skonsolidowanych przychodów i 50,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto w 2018 r., podała spółka. >>>>  

PKO Bank Polski

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła decyzję w sprawie dodatkowego narzutu z tytułu wrażliwości PKO Banku Polskiego na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny w wysokości 0,66 pkt proc., podał bank. "Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. informuje, iż 18 stycznia 2019 r. otrzymał pismo Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w sprawie dodatkowego narzutu z tytułu wrażliwości banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny w wysokości 0,66 pkt proc. Wysokość ww. narzutu, określona przez KNF w grudniu 2017 r., wynosiła 2,86 pkt proc." - czytamy w komunikacie.   

PKO Bank Hipoteczny upoważnił HSBC, LBBW, PKO Bank Polski, Raiffeisen Bank International AG, SG CIB i UniCredit jako współprowadzących księgę popytu (Joint Bookrunners) w potencjalnej, benchmarkowej emisji denominowanych w euro listów zastawnych na okaziciela, zabezpieczonych kredytami mieszkaniowymi denominowanymi w złotych, podał bank >>>> 

Deutsche Bank Polska

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) uznał, że Deutsche Bank Polska stosuje klauzule niedozwolone we wzorcach umów kredytów denominowanych we franku szwajcarskim lub euro i nieprecyzyjnie określa wysokość kursów walut obcych i możliwości ich zmiany i nałożył na bank 6 982 145 zł kary, podał UOKiK. >>>> 

Orange Polska

Orange Polska sprzedał spółkę zależną Orange Real Estate, zajmującą się zarządzaniem nieruchomościami, podał operator. Nabywcą jest firma General Property sp. z o.o. "Sprzedaż wynika ze strategii Orange zakładającej koncentrację na głównej działalności firmy. […] Transakcja nie wymaga zgody UOKiK. Kwota transakcji objęta jest tajemnicą handlową" - czytamy w komunikacie. Orange Real Estate Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi technicznego utrzymania nieruchomości, realizacji inwestycji i remontów, bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz zarządzania i administrowania nieruchomościami. Pracuje w niej ok. 350 osób. W dniu transakcji spółka wróci do swojej historycznej nazwy OPCO Sp. z o.o. 

JSW

Produkcja węgla w Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) wyniosła 3,74 mln ton w IV kw. 2018 r. wobec 3,47 mln ton rok wcześniej (i wobec 3,37 mln ton w poprzednim kwartale), podała spółka. >>>>  

Związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW), protestujący m.in. przeciwko niedawnym zmianom w zarządzie tej giełdowej firmy, spotkali się w poniedziałek w Katowicach z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim i wiceministrem w tym resorcie Grzegorzem Tobiszowskim. >>>> 

Bank Handlowy

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ustaliła, że w przypadku Banku Handlowego wskaźnik ST mierzący wrażliwość Banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny wynosi łącznie 4,44 pkt proc., podał bank. "W wyniku dokonanych analiz w ramach testów warunków skrajnych prowadzonych przez KNF, określono, że w przypadku Banku wskaźnik ST mierzący wrażliwość Banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny, definiowany jako różnica pomiędzy łącznym współczynnikiem kapitałowym (TCR) w scenariuszu referencyjnym i TCR w scenariuszu szokowym z uwzględnieniem korekt nadzorczych i po pomniejszeniu o wskaźnik bufora zabezpieczającego (w wysokości 2,5 pkt proc.) wynosi łącznie 4,44 pkt proc." - czytamy w komunikacie.  

mBank

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ustaliła, że w przypadku mBanku wskaźnik ST mierzący wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny po pomniejszeniu o wskaźnik bufora zabezpieczającego wynosi 2,55 pkt proc., podał bank. "Wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny została określona jako różnica pomiędzy łącznym współczynnikiem kapitałowym (TCR) w scenariuszach referencyjnym i szokowym na koniec okresu prognozy (2020 r.). Do wyznaczenia wskaźnika wzięto pod uwagę wyniki testów warunków skrajnych po uwzględnieniu korekt nadzorczych. Ze względu na obowiązujące w tym roku założenie stałości bilansu, czyli brak możliwości reakcji banków na negatywnie zmieniające się otoczenie zewnętrzne, wskaźnik ST został pomniejszony o obowiązujący od stycznia br. wskaźnik bufora zabezpieczającego w wysokości 2,5 pkt proc." - czytamy w komunikacie. 

>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

Polski Bank Komórek Macierzystych

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) pozyskał 21 700 próbek krwi pępowinowej lub tkanek w 2018 roku wobec 20 519 rok wcześniej, co oznacza wzrost o 5,8%, podała spółka. >>>>  

MZN Property

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży osiągnięte przez MZN Property w grudniu 2018 r. wyniosły 2 298 tys. zł, co oznacza wzrost o 16,65% r/r. >>>> 

Enea

Enea przystąpiła do analizy wpływu wstępnych wyników finansowych spółki zależnej LW Bogdanka za 2018 rok, dotyczących obszaru Wydobycie, na sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Enea, podała spółka. >>>>  

Orbis 

W wezwaniu AccorHotels na akcje Orbisu inwestorzy złożyli zapisy na ok. 15,3 mln akcji, stanowiących ok. 33,1% w kapitale zakładowym spółki, podał Accor. >>>>  

Ultimate Games

Ultimate Games miał szacunkowo 4,68 mln zł przychodów i 2,07 mln zł zysku netto w 2018 r., podała spółka. Spółka liczy na znaczące zwiększenie wyników w 2019 roku, poprzez rozszerzenie portfolio wydawniczego. >>>>  

Creepy Jar

Posiadacze akcji serii A i B spółki Creepy Jar deklarują, że nie są zainteresowani ich sprzedażą w krótkim terminie, poinformował prezes spółki Krzysztof Kwiatek. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) zgodził się na wprowadzenie do obrotu na rynku New Connect pozostałych akcji serii A i B spółki. >>>>  

Kernel Holding

Kernel Holding zwiększył sprzedaż zboża o 141,9% r/r do 2,86 mln ton w II kw. roku obrotowego 2018/2019, podała spółka. W okresie I-II kw. sprzedaż wzrosła o 194,9% r/r do 5,86 mln ton. >>>>  


>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych    

MLP Group

MLP Group rozpoczęło budowę pierwszego parku logistycznego w Rumunii, podała spółka. Obecnie powstaje obiekt o powierzchni 12 tys. m2, a w ramach całego etapu zostanie przygotowanych ponad 22 tys. m2 nowoczesnej powierzchni magazynowej. >>>>  

Skarbiec TFI

Rada nadzorcza Skarbiec Holding zdecydowała o odwołaniu Ewy Radkowskiej-Świętoń z funkcji prezesa Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) i oddelegowaniu swojego członka - Anny Milewskiej do czasowego wykonywania czynności prezesa tej spółki na czas oznaczony do 15 marca br., podał Skarbiec. >>>> 

Zmiany personalne w zarządzie Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych mają na celu budowę jeszcze lepszej synergii pomiędzy Skarbiec TFI a Skarbiec Holding, poinformowała ISBnews Anna Milewska, która została dziś powołana do czasowego wykonywania czynności prezesa tej spółki do 15 marca br. Zapowiedziała m.in. aktualizację strategii spółki, przy czym wszystkie jej główne cele - kluczowe kierunki pozostaną bez zmian. >>>> 

Santander Bank Polska 

Santander Bank Polska dołączył do platformy Bancovo, podało Bancovo. Trzeci co do wielkości bank w Polsce został trzynastym partnerem tej platformy kredytowej online. >>>> 

Energa

Grupa Energa zakończyła projekt Wdrożenia Optymalnej Struktury (WOS), którego celem było zwiększenie efektywności zarządzania, redukcja liczby spółek oraz zmniejszenie kosztów administracyjnych przy jednoczesnym utrzymaniu zatrudnienia, podała spółka. W ciągu półtora roku liczba spółek została zredukowana do 22 z 44. >>>> 

GetBack

GetBack w restrukturyzacji ustalił z bankami: Getin Noble Bankiem, Idea Bankiem, Raiffeisen Polbankiem, BGŻ BNP Paribas, mBankiem oraz Alior Bankiem wstępne warunki dotyczące restrukturyzacji zadłużenia spółki w tych bankach, podał GetBack. >>>> 

Newag

Województwo pomorskie zdecydowało o skorzystaniu z prawa opcji przewidzianego umową, co oznacza, że zamówi w Newagu kolejne 4 elektryczne zespoły trakcyjne (EZT) o wartości 80 mln zł netto, podał Newag. >>>>  

BoomBit

Gra "Build a Bridge!" polskiego dewelopera i wydawcy gier na platformy mobilne BoomBit trafiła na konsole Nintendo Switch, podała spółka. >>>> 

PKN Orlen

PKN Orlen zawarł z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej nową umowę, która będzie obowiązywać do 2022 roku i zakłada znaczne zwiększenie zakresu współpracy, podał koncern. Umowa uwzględnia sponsoring Złotej Drużyny, ale również finansowanie rozwoju najbardziej utalentowanej młodzieży trenującej piłkę siatkową. >>>> 

P.A. Nova

P.A. Nova zawarła z firmą Arpex umowę na budowę hali magazynowej z częścią produkcyjną i budynkiem biurowym wraz z infrastrukturą w Gliwicach, za 18,64 mln zł netto, podała spółka. >>>> 

Murapol

Grupa Murapol wprowadziła do oferty łącznie ponad 2 tys. lokali mieszkalnych w Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu oraz Gdyni, Tychach, Toruniu, Gliwicach, Mikołowie i Wieliczce, podała spółka. Zaoferowane w ramach "oferty 2 000" mieszkania powstają zarówno w nowych projektach, jak i kolejnych etapach już realizowanych przedsięwzięć deweloperskich. >>>>  

Movie Games

Movie Games nawiązało współpracę z nowym studiem na rynku gier wideo - Hydra Games, podała spółka. Spółka produkować będzie gry poruszające tematykę problemów społecznych, a jej produkcje dostępne będą na PC, Nintendo Switch, PlayStation i Xbox, podano także. >>>> 

ING Bank Śląski

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) ustaliła, że w przypadku ING Banku Śląskiego (ING BSK) wskaźnik ST, mierzący wrażliwość banku na niekorzystny scenariusz makroekonomiczny po pomniejszeniu o wskaźnik bufora zabezpieczającego wynosi 3,34 pkt proc., podał bank. >>>>