PKN Orlen

Ponad 5,51 mld zł zysku osiągnęła grupa kapitałowa PKN Orlen za 12 miesięcy 2018 r. przy wyniku ponad 7,17 mld zł w analogicznym okresie 2017 r. – wynika z opublikowanych w czwartek przez płocki koncern danych finansowych >>>>  

PKN Orlen planuje 5 mld zł nakładów inwestycyjnych w 2019 r. wobec 4,3 mld zł zrealizowanych w 2018 r., podała spółka.>>>> 

PKN Orlen spodziewa się, że poziom marży downstream w 2019 r. będzie porównywalny ze średnią z 2018 r., podała spółka. >>>>  

PKN Orlen podtrzymuje wcześniejsze założenia, iż uzyskanie niezbędnych zgód Komisji Europejskiej na przejęcie kapitałowe Grupy Lotos nastąpi do połowy 2019 r. – powiedział w czwartek członek zarządu płockiego koncernu ds. finansowych Wiesław Protasewicz. >>>>  

Większość nakładów inwestycyjnych w Programie Rozwoju Petrochemii PKN Orlen - od 1,5 mld zł do 3 mld zł rocznie - przypadnie na lata 2021-2023, poinformował członek zarządu Zbigniew Leszczyński. >>>> 

PKN Orlen chce wykorzystywać ewentualne okazje do wejścia ze swoją siecią stacji paliw na kolejne rynki zagraniczne, poinformował członek zarządu Zbigniew Leszczyński. >>>> 

PKN Orlen planuje wydać w tym roku na inwestycje w swej grupie kapitałowej 5 mld zł – zapowiedział w czwartek członek zarządu płockiego koncernu ds. finansowych Wiesław Protasewicz. Nakłady inwestycyjne w 2018 r. wyniosły tam 4,3 mld zł. >>>>  

Celem PKN Orlen jest wypłata dywidendy w kolejnych latach, w wysokości nie niższej niż ostatnio, poinformował członek zarządu Zbigniew Leszczyński. Według niego, wysokie planowane nakłady inwestycyjne grupy nie stanowią zagrożenia dla dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. >>>> 

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) sprzedało o 18% więcej gazu skroplonego LNG w 2018 r. niż w roku poprzednim, podała spółka. W 2018 r. z terminalu w Świnoujściu wyjechało 1 794 cystern wypełnionych LNG od PGNiG, podczas gdy rok wcześniej - 1 523. W sumie od połowy 2016 roku PGNiG załadowało w terminalu już 4 000 cystern. >>>>  

DataWalk

DataWalk ustalił ostateczną cenę emisyjną akcji serii M w transzy detalicznej (do 200 tys. akcji) na 22 zł za jedną i rozpoczął zapisy, podała spółka. Zapisy w transzy detalicznej potrwają do 31 stycznia. >>>> 

Ovostar Union

Ovostar Union zmniejszył produkcję jaj r/r do 1 625 mln sztuk w 2018 r. (wobec 1 659 mln jaj rok wcześniej), podała spółka. Wolumen sprzedanych jaj w skorupkach wzrósł do 1 381 mln sztuk (+16% r/r). >>>> 

Synektik

Skonsolidowany poziom przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej Synektik w I kw. roku finansowego 2018/2019 (a IV kw. roku kalendarzowego 2018) wyniesie według szacunków 65,5 mln zł, podała spółka. Oznacza to wzrost o 92% r/r. >>>> 

>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

ZCh Police

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police zawarły z JSC Belarusian Potash Company z siedzibą w Mińsku, Białoruś (jako sprzedającym) umowę dotyczącą zakupu soli potasowej na kwotę ok. 130 mln zł, podała spółka. >>>>   

Grupa Lotos

Grupa Lotos planuje otworzyć 11 kolejnych barów kanapkowych sieci Subway w I połowie 2019 r., podała spółka. Obecnie Lotos zarządza 24 restauracjami tej sieci i jest największym franczyzobiorcą Subway'a w Polsce. >>>> 

Nestmedic

Nestmedic prowadzi rozmowy handlowe z potencjalnym partnerem w Izraelu, podała spółka. W styczniu br. rozpoczęto tam testy urządzeń teleKTG Pregnabit. >>>>  

PKO Bank Polski

PKO Leasing uzyskał rekordowy wynik sprzedażowy w wysokości 9,2 mld zł w 2018 r., podał PKO Bank Polski. W samym tylko grudniu osiągnięto sprzedaż na poziomie 1 mld zł. Na ten rezultat wpłynął wysoki popyt na maszyny i urządzenia oraz samochody do 3,5 t. >>>> 

PGE

Blok nr 5 w Elektrowni Opole pomyślnie przeszedł pierwszą fazę optymalizacji parametrów pracy, rozpoczętą 15 stycznia pierwszą synchronizacją z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym, i po raz pierwszy blok pracował mocą 680 MW, podała Polska Grupa Energetyczna (PGE). >>>>  

Skarbiec Holding, Skarbiec TFI

Ostatnie zmiany dotyczące Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych mają za zadanie wspieranie rozwoju Towarzystwa przy zmieniających się warunkach rynkowych i nie mają wpływu na pracę zarządzających, poinformowała Anna Milewska, która została dziś powołana do czasowego wykonywania czynności prezesa tej spółki do 15 marca br. >>>> 

>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych   

Ronson 

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Ronson Development SE wyraziło zgodę na buy-back oraz upoważniło zarząd do nabywania w pełni pokrytych akcji zwykłych na okaziciela spółki w liczbie do 2,5 mln sztuk, tj. 1,53% kapitału, podała spółka. Maksymalna kwota przeznaczona na nabycie wszystkich akcji nie może przekroczyć 2 mln zł, podano także. >>>>  

JSW

Należący do Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) Ruch Szczygłowice Kopalni Knurów-Szczygłowice nie wydobędzie w I kwartale 63 tys. ton węgla z powodu wstrząsu wysokoenergetycznego, do którego doszło 19 stycznia, podała spółka. Pomimo tego planowany roczny wynik kopalni pozostaje bez zmian. >>>>  

Bank Pekao

Bank Pekao i Synerise, przy współpracy z Microsoft, nawiązały strategiczne partnerstwo, którego celem są projekty edukacji uczniów i nauczycieli oraz wsparcie cyfryzacji małych i średnich przedsiębiorstw, podał bank. >>>> 

Getin Noble Bank

EuroRating podniósł perspektywę ratingu kredytowego Getin Noble Banku (GNB) do stabilnej z negatywnej (przy utrzymaniu ratingu na poziomie B-) oraz jednocześnie potwierdził rating kredytowy Idea Banku na poziomie B+ z perspektywą negatywną, podała agencja w osobnych komunikatach. >>>> 

Ciech

Ciech zdecydował o utworzeniu jednostkowym sprawozdaniu finansowym 43,7 mln zł rezerwy na podatek dochodowy i 23,5 mln zł rezerwy na odsetki za zwłokę w związku z niekorzystną dla spółki decyzją naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego, podał Ciech. Rezerwy będą również rozpoznane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2018 r. i wpłyną na wynik finansowy. >>>>