Grupa Kęty

Zarząd Grupy Kęty podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania akcjonariuszom wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2016 w wysokości ok. 80% skonsolidowanego zysku netto, podała spółka. Polityka dywidendowa, przyjęta w strategii do 2020 roku zakłada wypłatę w formie dywidendy od 60% do 100% zysku. Spółka szacuje, że dywidenda będzie kształtować się na poziomie ok. 80% zysku w okresie trwania strategii. >>>>

Grupa Kęty zakłada w aktualizacji strategii, że jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgną 3 257 mln zł w 2020 r. a skonsolidowany zysk netto wyniesie 265 mln zł, podała spółka. >>>>

Grupa Kęty zakłada wydatki inwestycyjne w wysokości ok. 1 246 mln zł w okresie 2015-2020 w aktualizacji planu strategicznego i bierze pod uwagę możliwe akwizycje, podała spółka. >>>>

Grupa Kęty w aktualizacji strategii do 2020 r. zakłada wydzielenie ze struktur spółki działalności produkcyjnej wyrobów wyciskanych, podała grupa. >>>>

Grupa Kęty spodziewa się utrzymania się dobrej koniunktury w 2017 r. Ewentualne uruchomienie funduszy unijnych sprawi, że zakładane wyniki będzie łatwiej osiągnąć lub będą one wyższe, poinformował członek zarządu Adam Piela. >>>>

Polnord

Polnord podjął decyzję o przeprowadzeniu likwidacji przedstawicielstwa w Moskwie w związku z trwającym wygaszaniem działalności przez spółkę na terenie Rosji, poinformował Polnord. >>>>

Polnord zawarł przedwstępną umowę nabycia prawa użytkowania wieczystego dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Gdańsku, o łącznej powierzchni 40 604 m2, podała spółka. Deweloper planuje na tym terenie realizację 276 apartamentów wakacyjnych. >>>>

Zobacz też rekomendacje

Inter Cars

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 19,5% r/r do 460,4 mln zł w styczniu 2017 r., podała spółka. >>>>

Developres

Developres zdecydował o przeprowadzeniu przedterminowego wykupu 25 tys. obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 25 mln zł, podała spółka. Deweloper planuje jednocześnie emisję obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej wynoszącej nie więcej niż 35 mln zł. >>>>

Grupa Azoty

Grupa Azoty dokonała korekty wartości aktywów w postaci złóż fosforytów, posiadanych przez senegalską spółkę African Investment Group (AFRIG), zależną od Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police, podała grupa. >>>>

mBankmBank odnotował 292,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 309,49 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

Wartość kredytów i pożyczek udzielonych klientom Grupy mBanku netto na koniec 2016 roku wyniosła 81,76 mld zł, co oznacza wzrost o 4,2% r/r, podała instytucja. >>>>

mBank spodziewa się w tym roku dalszego stopniowego wzrostu marży odsetkowej, podała instytucja. >>>>

Kredyty przedsiębiorstw udzielone przez polski sektor bankowy wrosną o 7,1% r/r w tym roku po wzroście o 5% w ub.r., prognozuje mBank. Instytucja spodziewa się także spowolnienia wzrostu sprzedaży kredytów hipotecznych w sektorze - do 0,8% wzrostu w tym roku z 4,8% wzrostu w ub.r. >>>>

mBank oczekuje, że w tym roku jego zysk netto sięgnie ok. 1 mld zł w 2017 roku, poinformował prezes Cezary Stypułkowski. >>>>

mBank chciałby osiągać rocznie ok. 1 mld zł wyniku z opłat i prowizji w perspektywie kilku lat, poinformował prezes Cezary Stypułkowski. >>>>

mBank nie zakłada wypłaty dywidendy z zysku wypracowanego w ubiegłym roku, poinformował prezes Cezary Stypułkowski. >>>>

mBank oczekuje, że w tym roku jego zysk netto sięgnie ok. 1 mld zł w 2017 roku, poinformował prezes Cezary Stypułkowski. >>>>

Grodno

Grodno odnotowało 5,69 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. roku obrotowego 2016/2017 (od 1 października do 31 grudnia 2016 r.) wobec 5,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

ABC Data

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ABC Data w styczniu 2017 roku wyniosły 365 mln zł, podała spółka. >>>>

4Mobility

4Mobility uruchomiła nowe bazy car sharing w kluczowych punktach komunikacyjnych Warszawy - przy Dworcu Centralnym oraz Lotnisku Chopina, poinformowała spółka. >>>>

Dom Development

Dom Development rozpoczął sprzedaż 89 mieszkań w I etapie Osiedla Forma, położonego przy ul. Motorowej w Warszawie, poinformowała spółka. Planowany termin zakończenia inwestycji to III kw. 2018, podano także. >>>>

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podpisało długoterminową umowę na dostawy gazu dla grupy ArcelorMittal w Polsce. Wartość umowy do 2023 roku może wynieść ok. 1,4 mld zł, a wolumen dostaw 1,6 mld m3, podała spółka. >>>>

Bank Zachodni WBK

Wartość akredytyw importowych obsłużonych przez Bank Zachodni WBK w 2016 r. wyniosła niemal 1,2 mld zł, co - według danych systemu SWIFT - dało 19% udziału w rynku, poinformował bank. BZ WBK obsłużył 3,5 tys. akredytyw, przy czym liczba ta była o 1/5 wyższa niż w analogicznym okresie 2015 roku, podano także. >>>>

Tower Investments

Tower Investments pracuje nad prospektem i liczy na przejście na GPW z NewConnect w III kwartale bieżącego roku, poinformował ISBnews prezes Tower Investments Bartosz Kazimierczuk. Podtrzymał prognozy finansowe i zapowiedział kolejne emisje obligacji, a także przygotowanie polityki dywidendowej. >>>>

Echo Investment

Echo Investment uruchomiło przedsprzedaż mieszkań w ramach nowej poznańskiej inwestycji - Osiedla Perspektywa, poinformowała spółka. Pierwszy etap inwestycji przy ul. Sielawy to 169 mieszkań o pow. od 30 do 95 m2. zaprojektowanych w 4 budynkach, podano również. >>>>

PEManagers

Akcjonariusze Private Equity Managers (PEManagers) nie zgodzili się dziś na powołanie byłego prezesa spółki Cezarego Smorszczewskiego na członka jej rady nadzorczej, wynika z uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. >>>>

Apator

Apator wygrał przetarg zorganizowany przez Tauron Dystrybucja na dostawy statycznych 1-fazowych i 3-fazowych liczników energii elektrycznej, poinformowała spółka. Wartość projektu wynosi 20,9 mln zł netto, a realizacja dostaw przewidziana jest do końca 2017 roku, podano także. >>>>

KGHM Polska Miedź

Zarząd KGHM Polska Miedź zdecydował o realizacji dwuetapowej inwestycji w Hucie Miedzi Legnica w budowę pieca WTR (wychylno-topielno-rafinacyjnego), kosztem ok. 240 mln zł, podała spółka. Dzięki temu Huta Miedzi Legnica zwiększy od 2020 r. produkcję miedzi katodowej do 160 tys. ton rocznie z obecnych 114 tys. ton. >>>>

11 bit studios

11 bit studios otrzymało od oferenta podpisany dwustronnie list intencyjny, którego przedmiotem jest określenie ogólnych warunków dotyczących sprzedaży 100% udziałów spółki zależnej Games Republic Limited, domeny internetowej gamesrepublic.com oraz platformy sprzedażowej Games Republic, podała spółka. Intencją stron jest, żeby umowa ostateczna została zawarta nie później niż do 28 lutego 2017 roku.>>>>

Sare

Sare ocenia, że dobre wyniki grupy dają przestrzeń do realizacji rozwoju przez przejęcia podmiotów technologicznych działających w obszarze video marketingu czy tworzących rozwiązania mobilne, poinformował prezes Dariusz Piekarski. Prowadzi analizy rynkowe i rozmowy w tym zakresie. >>>>

Magellan

Magellan szacuje, że skonsolidowany zysk netto spółki za 2016 rok wyniósł 30 mln zł, przy przychodach ze sprzedaży wysokości 84 mln zł. Szacowany zysk netto skorygowany o jednorazowe koszty związane z transakcją z BFF Banking Group to 42 mln zł, podała spółka, powołując się na wstępne dane. >>>>

AAT Holding

AAT Holding miał 192,6 mln zł przychodów (wzrost o 2,7% r/r), 28,7 mln zł EBITDA (o 5,6% mniej r/r) i 14,7 mln zł zysku netto (o 4,5% mniej r/r) w 2016 roku, podała spółka, prezentując wstępne wyniki. >>>>

Blue Ocean Media

Blue Ocean Media zawarło umowy z VR Visio Group oraz Huckleberry Games dotyczące współpracy przy wspólnym tworzeniu lub dystrybucji gier komputerowych lub gier video na wczesnym etapie rozwoju, podała spółka. >>>>