Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 1 192 tys. w lutym wobec 1 202 tys. w poprzednim miesiącu. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec lutego 10,3 proc.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.  

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 10,3 proc. w lutym 2016 r. wobec 10,4 proc. miesiąc wcześniej. Rok temu wskaźnik ten wynosił 11,2 proc. Konsensus rynkowy wynosił 10,3 proc.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 8,9 proc. w lutym, bez zmian wobec stycznia i wobec 9,7 proc. rok wcześniej.

Najniższe bezrobocie w Unii notuje się dziś w Niemczech (4,3 proc.) i Czechach (4,5 proc.). Najwyższy wskaźnik niezmiennie doskwiera Grecji (24 proc. - ostatnie dostępne dane za grudzień 2015) i Hiszpanii (20,4 proc.).  W porównaniu z poprzednim rokiem, w lutym 2016 roku bezrobocie najmocniej spadło na Cyprze (z 16,6 proc. do 12,6 proc.), Hiszpanii ( z 23,2 proc. do 20,4 proc.) i w Bułgarii (z 9,8 proc. do 7,4 proc.). Wzrost wskaźnika zanotowano w Austrii ( z 5,4 proc. do 6 proc.), na Łotwie (z 9,7 proc. do 10,1 proc.) oraz w Finlandii (z 9,1 proc. do 9,2 proc.).

>>> Czytaj też: Niemcy - ziemia obiecana. Mobilność pracowników strefy euro wzrosła o 15 proc.