Mirbud

JHM Development podpisał umowę ze spółką Mirbud na wykonanie robót, polegających na wybudowaniu przy ulicy Jugosłowiańskiej 44 w Łodzi zespołu budownictwa mieszkalnego i jednorodzinnego, podała spółka. Łączna wartość umowy to 31,1 mln zł netto.

Unimot

Unimot zanotował 14,5 mln zł skonsolidowanego wyniku EBITDA w III kw. wobec 15,8 mln zł rok wcześniej, podała spółka powołując się na szacunkowe dane. >>>>

Netia

Netia odnotowała 18,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 13,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Netia podtrzymuje plan wydatkowania w całości kwoty na inwestycje w infrastrukturę sieci dostępowej w kwocie ok. 417 mln zł do końca 2019 r., wynika ze słów prezesa i dyrektora generalnego Andrzeja Abramczuka. >>>>

Asseco BS

Asseco Business Solutions odnotowało 14,23 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 10,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

Dom Development

Dom Development odnotował 21,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 25,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Dom Development zakłada przekazanie ok. 1 600 mieszkań w IV kw. i powyżej 3 600 mieszkań w całym 2018 r. wobec wcześniej oczekiwanych powyżej 3 800, poinformował wiceprezes Janusz Zalewski. >>>>

Work Service

Spełniony został jeden z warunków zawieszających określonych w przedwstępnej warunkowej umowie sprzedaży akcji spółki Exact Systems, zawartej pomiędzy Work Service a Remango Investments (SPV), spółką celową, w której Paweł Gos, Lesław Walaszczyk oraz fundusz współzarządzany przez CVI Dom Maklerski posiadają udziały, podał Work Service. >>>>

Orbis

Orbis odnotował 83,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 105,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Orbis - po wynikach za trzy kwartały - podtrzymuje prognozę wypracowania 465-480 mln zł EBITDA w 2018 r., poinformował członek zarządu Marcin Szewczykowski. >>>>

Rynek hotelarski jest coraz bardziej dojrzały i nie należy oczekiwać dalszych silnych wzrostów. Wyzwaniem dla branży w przyszłym roku będą rosnące koszty płac i energii, wyższe koszty budowy nowych obiektów oraz zwiększająca się konkurencja na niekórych rynkach, ocenił prezes Orbisu Gilles Clavie. Spółka rozważa wprowadzenie na rynek innowacyjnych rozwiązań w segmencie hoteli ekonomicznych. >>>>

Mennica Polska

Mennica Polska odnotowała 14,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 4,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Infoscan

Inwestorzy objęli 260 tys. akcji serii G Infoscanu oferowanych w subskrypcji prywatnej po cenie emisyjnej 6 zł za akcję, podała spółka. >>>>

ZM Ropczyce

ZM Ropczyce odnotowały 10,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 3,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Zakłady Magnezytowe Ropczyce liczą na utrzymanie dwucyfrowego wzrostu przychodów w IV kw., poinformował prezes Józef Siwiec. >>>>


>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych

Ovostar Union

Ovostar Union zmniejszył produkcję jaj r/r do 1 202 mln sztuk w pierwszych trzech kwartałach 2018 r. (wobec 1 246 mln jaj rok wcześniej), podała spółka. Wolumen sprzedanych jaj w skorupkach wzrósł do 1 056 mln sztuk (+27% r/r). >>>>

Tauron Polska Energia

Tauron Polska Energia i firma Ericsson zainicjowały wrocławski projekt, którego celem jest wdrożenie usług na potrzeby inteligentnego miasta z wykorzystaniem technologii Internetu Rzeczy, podał Tauron. Będzie to pierwsze w Polsce przedsięwzięcie, które wykorzystuje Internet Rzeczy na skalę kilkusettysięcznego miasta. >>>>

Cognor

Cognor SA, spółka zależna Cognor Holding, zawarła z Bs-Tech Rolling Mill umową na dostawę i montaż urządzeń w celu modernizacji walcowni zakładu Cognor SA w Krakowie za 10,6 mln euro, podała spółka. >>>>

Atal

Atal rozpoczął sprzedaż 352 mieszkań oraz 15 lokali usługowych w ramach poznańskiej inwestycji Atal Warta Towers, podała spółka. Planowany termin oddania do użytkowania Atal Warta Towers to IV kwartał 2021 roku. >>>>

Budimex

PKP podpisało umowę na przeprowadzenie gruntownej modernizacji dworca w Białymstoku, podała spółka. Wykonanie prac budowlanych powierzone zostało firmie Budimex. Prace zakończą się w I kwartale 2020 roku, a koszt inwestycji wyniesie około 36 mln zł. >>>>

Energa

Centrum Badawczo-Rozwojowe im. M. Faradaya (CBRF), powołane przez Grupę Energa, podjęło współpracę z Instytutem Lotnictwa w Warszawie w zakresie wspólnego prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, podała Energa. Dzięki niej zostaną wypracowane innowacyjne rozwiązania, które pomogą dostarczyć klientom Grupy wysokiej jakości usługi i nowe produkty. >>>>

JSW

Jastrzębskie Zakłady Remontowe (JZR) - spółka zależna Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSWQ) - rozpoczęły budowę pierwszych hal produkcyjno-remontowych na terenie byłej kopalni Krupiński w Suszcu, podała grupa. Cztery inne hale zostaną gruntownie zmodernizowane. >>>>

PBKM

Akcjonariusze Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) zdecydują 23 listopada o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji do 946 964 nowych akcji serii L, z wyłączeniem prawa poboru, które nie będą przekraczały 20% udziału w obecnym kapitale zakładowym spółki, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie. >>>>

7Levels

Gra "Castle of Heart", autorstwa 7Levels, zadebiutuje na konsoli Nintendo Switch na rynku japońskim już 29 listopada 2018 r., podała spółka. >>>>