PKN Orlen

PKN Orlen odnotował 1 042 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1 920 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

PKN Orlen zanotował rekordowy wynik EBITDA wg LIFO segmentu detalicznego na poziomie 464 mln zł w I kw. 2018 r., poinformowała spółka. >>>> 

PKN Orlen planuje zakończyć prace nad aktualizacją strategii i przedstawić ją do października, poinformował członek zarządu ds. finansowych Wiesław Protasewicz. >>>> 

PKN Orlen skłania się do ogłoszenia kolejnego wykupu akcji czeskiego Unipetrolu - analizuje osiągnięcie 100-procentowej kontroli nad tą spółką, poinformował członek zarządu ds. finansowych Wiesław Protasewicz. >>>> 

PKN Orlen spodziewa się, że marża downstream będzie w tym roku pod presją, a jej średnia wysokość w br. znajdzie się na poziomie niższym niż w ub.r., poinformował dyrektor wykonawczy ds. planowania i sprawozdawczości Rafał Warpechowski. >>>> 

PKN Orlen chce otworzyć 800 punktów Stop Cafe do końca roku, poinformował członek zarządu ds. sprzedaży Zbigniew Leszczyński. >>>> 

Boryszew

Boryszew odnotował 173,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 134,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Boryszew oczekuje zachowania wysokiej dynamiki wolumenów sprzedaży, poinformował p.o. prezesa Piotr Szeliga. >>>>   

Dom Development

Dom Development odnotował 17,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,01 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Dom Development będzie stopniowo wprowadzał do budowy inwestycje realizowane własnymi siłami, które docelowo będą uzupełniać dotychczasowy model współpracy z zewnętrznymi generalnymi wykonawcami, podała spółka. W tym celu zarejestrowano spółkę zależną Dom Development Construction. >>>> 

Benefit Systems

Benefit Systems odnotował 21,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 14,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Ailleron

Ailleron odnotował 9,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 7,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Pekabex

Pekabex odnotował 25,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 34,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> >>> Zobacz też rekomendacje 
 

Getin Noble Bank

Getin Noble Bank odnotował 574,94 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 58,55 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>   

Getin Noble Bank planuje sprzedaż akcji Noble Securities w tym roku i rozpoznanie z tego tytułuu dodatniego wyniku finansowego. Ekspozycja GNB na obligacje GetBack jest znikoma - bank w lutym 2016 r. wycofał te papiery z oferty, poinformowali przedstawiciele banku. >>>> 

Getin Noble Bank chce zwiększyć w tym roku sprzedaż kredytów gotówkowych, firmowych oraz samochodowych i liczy na dalszą obniżkę kosztów finansowania. Bank oczekuje, że wysokie odpisy zanotowane w ub. roku, nie powtórzą się, poinformowali przedstawiciele zarządu. >>>> 

PBG

PBG zakończył negocjacje w przedmiocie umowy sprzedaży wierzytelności względem Imidż Finans Group, poinformowała spółka. Zgodnie z wynegocjowaną umową PBG otrzyma od cesjonariusza tytułem przeniesienia wierzytelności kwotę 80 mln zł, w tym bezzwrotną zaliczkę w kwocie 20 mln zł w terminie do 25 czerwca 2018 roku oraz pozostałą kwotę - 60 mln zł, w terminie do dnia 25 czerwca 2019 roku. >>>> 

Bank BGŻ BNP Paribas

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na zaliczenie przez Bank BGŻ BNP Paribas zysku netto za II poł. 2017 r., wynoszącego 168,36 mln zł, do kapitału podstawowego Tier 1, podał bank. >>>> 

Idea Bank

Wysokość ustalonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) dla Idea Banku składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2018 r. z uwzględnieniem wysokości korekty składki wniesionej za 2017 rok wynosi 5,95 mln zł, poinformował bank. Łączne koszty składek na BFG w Idea Banku wyniosły 14,45 mln zł w I kw. br. >>>>  

Warimpex

Warimpex odnotował 40,54 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 17,42 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Warimpex poszukuje atrakcyjnych celów akwizycji w kliku krajach i widzi szanse na finalizację transakcji także w tym roku, poinformował dyrektor regionalny Christoph Salzer. >>>>  

Murapol

Murapol wprowadził do sprzedaży 154 lokale w drugim etapie projektu Murapol Nowa Przędzalnia, powstającym przy ul. Wróblewskiego w Łodzi, poinformowała spółka. Przekazanie gotowych mieszkań ma nastąpić w III kw. 2019 r. "Inwestycja obejmuje dwa 7-kondygnacyjne budynki mieszkalne, w których znajdą się kawalerki, a także lokale 2-, 3- i 4- pokojowe o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej blisko 6,5 tys. m2. Do dyspozycji przyszłych mieszkańców zostaną postawione również 52 miejsca parkingowe w podziemnej hali garażowej oraz 148 miejsc naziemnych" - czytamy w komunikacie.

>>> Zobacz też dywidendy     

Kogeneracja

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja wypracowała skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 108,1 mln zł za I kwartał 2018 r., podała spółka, prezentując wstępne wyniki. >>>>  

Ropczyce

Zakłady Magnezytowe Ropczyce odnotowały 2,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 4,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Zakłady Magnezytowe Ropczyce spodziewają się kontynuacji dwucyfrowych wzrostów sprzedaży w całym 2018 r., poinformował prezes Józef Siwiec. >>>>    

Asseco Poland

Akcjonariusze Asseco Poland zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 249,83 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 3,01 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

Inter Cars

Inter Cars podpisała z Liberty Motors porozumienie ustalające wstępne ramowe warunki transakcji tzw. term sheet dotyczące wspólnego przedsięwzięcia polegającego na wspólnej inwestycji w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (SPV), która będzie prowadziła działalność w zakresie, między innymi, dystrybucji detalicznej i hurtowej motocykli, części motocyklowych, odzieży oraz akcesoriów motocyklowych, poinformowała spółka. >>>>   

Robyg  

Walne zgromadzenie Robyga zdecydowało o przeznaczeniu 86,82 mln zł na dywidendę za 2017 r., tj. o wypłacie 0,3 zł na akcję, podała spółka. >>>> 

Elemental Holding

Elemental Holding odnotował 24,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 50,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Elemental Holding skupi się w tym roku na osiągnięciu pełnego efektu synergii między dwunastoma dużymi spółkami grupy oraz uzyskania optymalizacji zarówno procesów operacyjnych, jak i przepływów finansowych, poinformował prezes Paweł Jarski. Celem spółki jest także zajęcie liczącej się pozycji na rynku recyklingu baterii, szczególnie baterii litowo-jonowych, zadeklarował także. >>>> 

Unibep

Unibep zawarł umowę o roboty budowlane na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Szwedzkiej w Warszawie, poinformowała spółka. Wynagrodzenie spółki za wykonanie inwestycji wynosi 65 mln zł netto. Zamawiającym jest spółka należąca do grupy kapitałowej Okam Capital, tj. European Property Spot. >>>>  

JHM Development

JHM Development miał wstępnie 39,33 mln zł skonsolidowanych przychodów w I kw. 2018 r., co oznacza wzrost o 95% r/r, podała spółka. >>>>   

X-Trade Brokers

Paweł Frańczak, dotychczasowy członek zarządu X-Trade Brokers, złożył rezygnację z pełnionej funkcji, jako przyczynę rezygnacji wskazując chęć dalszego rozwoju zawodowego w ramach prowadzonej praktyki adwokackiej, poinformowała spółka. Równocześnie rada nadzorcza powołała Jakuba Kubackiego na członka zarządu X-Trade Brokers. Powołanie staje się skuteczne pod warunkiem i z chwilą udzielenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody. >>>> 

Action

Action, na podstawie wniosków z analizy dokonanej przez KPMG Advisory, opowiada się za przyjęciem wariantu zmodyfikowanego, zakładającego spłatę wierzycieli w drodze układu w łącznej kwocie 200 mln zł, jako podstawy formułowania propozycji układowych, podała spółka. >>>> 

GetBack

GetBack szacuje, że łączna wartość nominalna niewykupionych w terminie obligacji wynosiła 88,26 mln zł według stanu na 25 kwietnia br., podała spółka. Ponadto łączna wartość niewypłaconych w terminie odsetek od obligacji wynosiła 3,32 mln zł. >>>>  

Orion Investment

Orion Ogrody 3 - spółka zależna Orion Investment - zawarł umowę nabycia nieruchomości położonych w Krakowie o łącznej powierzchni 3,3447 ha, poinformowała spółka. Orion Ogrody 3 zamierza zrealizować na nich inwestycję deweloperską na ok. 800 mieszkań. >>>> 

ING BSK 

Wysokość ustalonej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) dla ING Banku Śląskiego składki rocznej na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2018 r. z uwzględnieniem wysokości korekty składki wniesionej za 2017 rok wynosi 58,2 mln zł, poinformował bank. >>>>  

Unipetrol

Unipetrol - spółka zależna PKN Orlen - odnotował 322 mln CZK zysku netto w I kw. 2018 r., tj. o 2,5 mld CZK mniej niż rok wcześniej, podała spółka. >>>>  

Vindexus  

Zarząd Giełdy Praw Majątkowych Vindexus zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty dywidendy z zysku netto za 2017 r. w wysokości 0,25 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

11 bit studios

Zarząd 11 bit studios zarekomendował walnemu zgromadzeniu przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2017, w wysokości 3,4 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, podała spółka. >>>> 

Inpro

Zarząd Inpro zaproponuje akcjonariuszom wypłatę 0,25 zł dywidendy na akcję za 2017 r., podała spółka. >>>> 

FFiL Śnieżka

Akcjonariusze Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka zdecydują o przeznaczeniu 25,24 mln zł na dywidendę, tj. o wypłacie 2 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 25 maja. >>>>  

Braster 

W związku z obserwowanym w ostatnim czasie spadkiem kursu akcji Brastera, zarząd informuje, że nie doszło w spółce do jakichkolwiek zdarzeń uzasadniających obniżenie jej kapitalizacji, podał Braster. >>>> 

Orange Polska

Orange Polska ocenia, że osiągnięcie stabilnej EBITDA w tym roku da potencjał do wzrostu w roku następnym, poinformował członek zarządu ds. finansowych Maciej Nowohoński. >>>>   

Orange Polska dzięki rozwojowi strategii konwergentnej i światłowodom operator chce stać się "ważnym graczem telewizyjnym", poinformował prezes Jean Francois Fallacher. >>>> 

Grupa Lotos 

Rada nadzorcza Grupy Lotos ogłosiła ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na następujące stanowiska prezesa zarządu oraz trzech wiceprezesów: ds. finansowych, produkcji i handlu oraz inwestycji i innowacji, podała spółka. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 9 maja br. >>>>  

Gobarto

Akcjonariusze Gobarto zdecydowali na walnym zgromadzeniu o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 r., wynika z przyjętych uchwał. >>>> 

Polimex-Mostostal  

Rada nadzorcza Polimeksu-Mostostalu powołała Krzysztofa Figata do składu zarządu i powierzyła mu funkcję prezesa od 11 maja 2018 r., podała spółka. >>>>  

Tauron Polska Energia

Tauron Polska Energia szacuje, że odnotował 637 mln zł zysku netto w I kw. 2018 r., podała spółka. >>>> 

PKP Cargo

PKP Cargo przewiozło 9,4 mln ton towarów w marcu br., tj. o 3,5% więcej r/r, a wykonana praca przewozowa wzrosła o 2% r/r do 2,4 mld tonokilometrów, podała spółka, powołując się na dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). >>>> 

Elektrobudowa  

Akcjonariusze Elektrobudowy zdecydowali o przeznaczeniu 49,85 mln zł z zysku netto za 2017 r. na dywidendę, co daje wypłatę 10,5 zł na akcję, podała spółka. Zarząd proponował na dywidendę przeznaczyć 37,9 mln zł, tj. po 8 zł na jedną akcję. >>>>   

Wielton 

Akcjonariusze Wieltonu zdecydował o przeznaczeniu 15,09 mln zł z zysku netto na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,25 zł na akcję w dwóch transzach, podała spółka. >>>>  

CEZ

Zarząd CEZ zarekomendował walnemu zgromadzeniu wypłatę 17,8 mld CZK w formie dywidendy, co oznacza, że na jedną akcję przypadną 33 CZK brutto, podała spółka. >>>>