Bowim

Bowim odnotował 5,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 9,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

CI Games

CI Games odnotowało 0,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2018 r. wobec 5,92 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

PBG

Reklama

PBG odnotowało 2,06 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 6,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

PlayWay

PlayWay odnotował 14,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>>>> Zobacz też rekomendacje

Asseco Poland

Asseco Poland odnotowało 68,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 60,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Skonsolidowany portfel zamówień Asseco Poland na bieżący rok wynosi obecnie 6 580 mln zł, podała spółka. >>>>

Asseco Poland ocenia optymistycznie tegoroczne perspektywy po I kwartale, poinformował członek zarządu ds. finansowych Jarosław Kozłowski. >>>>

Asseco Poland spodziewa się płatności od KT Corporation w kwocie 21,4 mln USD pod koniec czerwca, poinformował członek zarządu ds. finansowych Jarosław Kozłowski. >>>>

Ciech

Ciech podpisał umowę o wartości 33,5 mln euro na zakup 75% akcji hiszpańskiego Proplan Plant Protection Company (18 750 udziałów). Przejęcie jest ważnym krokiem we wzmacnianiu pozycji Ciechu na światowym rynku środków ochrony roślin (ŚOR) i elementem strategii dywersyfikacji biznesów grupy, poinformowała spółka. >>>>

Echo Investment

Echo Investment odnotowało 50,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 62,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Echo Investment ocenia, że po osiągnięciu odpowiedniej skali platformy Resi4Rent - na poziomie 5-7 tys. jednostek na wynajem, rozważy opcje wyjścia z tej inwestycji. Jedną z nich jest upublicznienie spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, poinformował wiceprezes Maciej Drozd. >>>>

Echo Investment planuje kolejną transzę obligacji na czerwiec br., poinformował wiceprezes Maciej Drozd. >>>>

Sfinks Polska

Sfinks Polska odnotował 1,53 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,72 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Dekpol

Akcjonariusze Dekpolu zdecydowali o wypłacie 9,87 mln zł dywidendy, tj. o 1,18 zł na akcję z zysku za 2017 r., podała spółka. >>>>

Trans Polonia

Trans Polonia odnotowała 0,98 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Apator

Akcjonariusze Apatora zdecydowali o wypłacie 39,7 mln zł dywidendy, tj. 1,2 zł na akcję z zysku za 2017 r., podała spółka. >>>>

Unibep

Unibep podpisał umowę na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Marywilskiej w Warszawie, poinformowała spółka. Wynagrodzenie Unibepu za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ok. 69,4 mln zł netto. >>>>

Elemental Holding

Elemental Holding odnotował 5,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 11,53 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Hawe

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) postanowił wykluczyć akcje Hawe z obrotu giełdowego z dniem 2 czerwca, podała giełda. >>>>

GK Immobile

GK Immobile odnotowała 2,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 10,14 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

KCI

KCI odnotowało 0,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,64 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Capital Park

Capital Park odnotował 28,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 45,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

ABC Data

ABC Data odnotowała 2,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,57 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

ABC Data zrezygnowała na razie z opublikowania prognozy finansowej na ten rok i pracuje już nad nową strategią spółki, wynika z wypowiedzi prezes Ilony Weiss. >>>>

Rank Progress

Rank Progress odnotował 1,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 11,19 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Torpol

Torpol ocenia, że dzięki przyspieszeniu sprzedaży na rynku wykonawstwa kolejowego w Polsce przekroczy w tym roku 1 mld zł przychodów, poinformował prezes Grzegorz Grabowski. Zarząd uważa też, że marża brutto na sprzedaży będzie się poprawiać w kolejnych kwartałach dzięki zmianie struktury realizowanych kontraktów. >>>>

Arts Alliance, Midven

Arts Alliance, w którym większościowym akcjonariuszem jest notowana na NewConnect spółka Midven, liczy na debiut na rynku NewConnect jeszcze w II kw br., poinformowała spółka. Wszystkie prace i formalności zmierzające do upublicznienia spółki są na ukończeniu. >>>>

JSW

Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydowali o ogłoszeniu przerwy w obradach zwyczajnego walnego zgromadzenia do 28 czerwca 2018 r. do godziny 17:00. >>>>

Sfinks Polska

Sfinks Polska chce powiększyć liczbę lokali do ponad 400 - zgodnie z ogłoszoną w ub.r. strategią - również w wyniku przejęć, poinformował prezes Sylwester Cacek. >>>>

Moonlit

Moonlit zdecydował, że przydzieli 400 tys. z 1 mln akcji oferowanych w pierwotnej ofercie publicznej (IPO) wybranej grupie inwestorów, podała spółka. >>>>

OT Logistics

OT Logistics zawarł z Bankiem Pekao i mBankiem umowę zlecenia w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji na rynku polskim na kwotę 200 mln zł, podała spółka. >>>>

Projprzem Makrum

Akcjonariusze Projprzem Makrum zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 6,58 mln zł z zysku za 2017 r., co da wypłatę w wysokości 1,1 zł na akcję, podała spółka. >>>>

Projprzem Makrum zadowolone z podwyższenia przez walne zgromadzenie spółki wysokości dywidendy z zysku za 2017 r, wynika z wypowiedzi prezesa Piotra Szczeblewskiego. >>>>

BBI Development

Realty 4 Management sp. z o.o. Projekt Developerski 4 sp.k. - spółka zależna BBI Development – zawarła z Archidiecezją Warmińską przedwstępną umowę inwestycyjną dotyczącą planowanego projektu deweloperskiego, podała grupa. Łączny koszt projektu szacowany jest wstępnie na ok. 300 mln zł. >>>>

Erbud

Rada nadzorcza Erbudu powołała zarząd w niezmienionym składzie na nową trzyletnią kadencję, podała spółka. >>>>

Orange Polska

Orange Polska, Konwent Powiatów i Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego powołały Zachodniopomorską Unię Światłowodową, której główne cele to: zapewnienie szerokopasmowego internetu, likwidacja "białych plam" oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie województwa zachodniopomorskiego, podał operator. >>>>

PZU

Akcjonariusze Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) zdecydują 28 czerwca o wypłacie dywidendy w wysokości 2 158 mln zł, tj. 2,5 zł na akcję z zysku za 2017 rok, wynika z projektów uchwał. >>>>

BZ WBK

Akcjonariusze Banku Zachodniego WBK podjęli uchwałę w sprawie podziału Deutsche Bank Polska (DBPL), zakładającą podwyższenie kapitału zakładowego BZ WBK poprzez emisję 2 754 824 akcji serii N, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. >>>>

Bank Zachodni WBK powinien nabyć akcje Deutsche Bank Polska SA (DBPL) do 31 grudnia 2018 r. poinformowała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). >>>>

Vigo System

Zaktualizowana strategia Vigo System przewiduje ok. 85,6 mln zł nakładów inwestycyjnych do 2020 r., w związku z planowanym rozwojem produkcji detektorów podczerwieni, półprzewodnikowych materiałów dla fotoniki podczerwieni i rozwojem technologii kwantowych laserów kaskadowych, podała spółka. Podtrzymano cel 80 mln zł przychodów w 2020 r. >>>>

Zawarta w zaktualizowanej strategii polityka dywidendowa Vigo System zakłada niewypłacanie dywidendy z zysku za lata 2017-2020, podała spółka. >>>>

Newag

PKP Intercity zawarło z Newagiem umowę na dostawę 20 nowych lokomotyw elektrycznych Griffin za 367,62 mln zł, poinformowali przedstawiciele spółek. Opcja obejmuje 10 dodatkowych pojazdów i zwiększa wartość zamówienia do 551,44 mln zł. >>>>

Eurocash

Grupa Eurocash podpisała umowę przejęcia 100% udziałów w Domelius Limited kontrolującej spółkę Mila - właściciela sieci 187 supermarketów. Wartość transakcji przejęcia sieci Mila opiewała na kwotę 350 mln zł bez uwzględniania wybranych nieruchomości spółki, które nie zostały nabyte przez Eurocash. >>>>

Grupa Lotos

Zarząd Grupy Lotos zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom przeznaczenia 184,87 mln zł z zysku netto za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, podała spółka. >>>>

Ten Square Games

Ten Square Games planuje pozyskać wydawcę na rynku chińskim, poinformował wiceprezes spółki Arkadiusz Pernal. >>>>

Gorenje

Hisense Luxembourg Home Appliance Holding S.à r.l. ogłosił ofertę odkupu 24 424 613 akcji Gorenje po 12 euro za sztukę, podało Gorenje. >>>>

GetBack

Transakcja przejęcia przez GetBack za 209 mln zł spółki EGB Investments nie przyniesie przyszłych korzyści ekonomicznych i niezbędny jest odpis aktualizujący w skonsolidowanych aktywach, podała Komisja Nadzoru Finansowej (KNF). >>>>

Seco/Warwick

Akcjonariusze Seco/Warwick zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2017 r. w wysokości 16,5 mln zł na kapitał zapasowy, wynika uchwał walnego zgromadzenia. >>>>

ZPC Otmuchów

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny ZPC Otmuchów, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E, praw do akcji serii E oraz praw poboru akcji serii E, podała Komisja. Spółka poinformowała, że planuje opublikować prospekt 30 maja br. >>>>