Stalprodukt

Stalprodukt odnotował 64,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 70,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Impel

Impel odnotował 3,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 8,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Open Finance

Open Finance odnotował 1,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej z działalności kontynuowanej w III kw. 2017 r. wobec 4,61 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

KGHM Polska Miedź

KGHM Polska Miedź odnotował 604 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 329 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Dębica

Firma Oponiarska Dębica odnotowała 51 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 22,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w komunikacie. >>>> 

Polnord

Polnord odnotował 1,79 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I-III kw. 2017 r. wobec 5,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

 Ursus

Ursus odnotował 3,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I- III kw. 2017 r. wobec 0,69 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

ZE PAK

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) odnotował 66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 77,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

PCC Intermodal

PCC Intermodal odnotowało 0,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 1,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Boryszew

Boryszew odnotował 54,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 59,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Dino Polska

Dino Polska odnotowało 63,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 51,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

OT Logistics 

OT Logistics odnotowało 17,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 0,88 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje    

Trakcja

Trakcja odnotowała 7,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 28,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Enter Air

Enter Air odnotował 36,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 32,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Biomed-Lublin

Biomed-Lublin odnotował 0,05 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 3,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Vistula Group, Bytom 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów skierował do drugiego etapu postępowanie w sprawie połączenia dwóch firm z rynku odzieżowego Vistuli Group i Bytomia - poinformował w środę Urząd w komunikacie. >>>> 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał postanowienie o przedłużeniu o 4 miesiące postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek Vistula Group i Bytom w sprawie koncentracji polegającej na połączeniu spółek, podały Vistula Group i Bytom w odrębnych komunikatach. Vistula ocenia, że termin połączenia spółek przesunie się na koniec I kw. 2018 r. >>>> 

Vistula Group odnotowała 6,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 4,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Vistula Group liczy na dwucyfrowy wzrost sprzedaży w ujęciu rocznym w 2017 r. oraz mniejszy niż oczekiwano wcześniej spadek marzy brutto - o 0,5 pkt proc., podała spółka. Planowane wydatki inwestycyjne w całym 2017 r. mają wynieść ok. 17 mln zł, a w 2018 r. - ok. 20 mln zł. >>>> 

P.A. Nova

P.A. Nova odnotowała 9,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 5,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

ZM Henryk Kania

Zakłady Mięsne Henryk Kania odnotowały 13,3 mln zł jednostkowego zysku w III kw. 2017 r. wobec 14,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Gobarto

Gobarto odnotowało 8,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 6,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Gobarto liczy, że w kolejnych miesiącach, pomimo coraz bardziej widocznego trendu spadkowego cen żywca wieprzowego, utrzyma dotychczasową, wysoką dynamikę wzrostu przychodów oraz zysku, poinformował prezes Dariusz Formela. "Konsekwentnie realizujemy plan rozwoju oparty o przyjętą strategię na lata 2015-2019, a dobre wyniki finansowe są potwierdzeniem słuszności obranego kierunku. Od dłuższego czasu skupiamy się na rozwijaniu sieci hurtowni oraz poszerzaniu portfolio rynków eksportowych. Ostatnie przejęcia pozwolą nam rozszerzyć zakres działania terytorialnego segmentu dystrybucyjnego i zwiększyć ekspansję w zakresie sprzedaży mięsa, drobiu i wędlin, w tym również w obszarze przetwórstwa. Liczymy, że w kolejnych miesiącach, mimo coraz bardziej widocznego trendu spadkowego cen żywca wieprzowego, utrzymamy dotychczasową, wysoką dynamikę wzrostu przychodów oraz zysku. Pracujemy też intensywnie nad rozbudową zaplecza surowcowego" - powiedział Formela cytowany w komunikacie.

KSG Agro

KSG Agro odnotowało 6,3 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2017 r. wobec 1,89 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

PZU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) odnotował 700 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 649 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) wypłaci w tym roku dywidendę na akcję wyższą od ubiegłorocznej, poinformował prezes Paweł Surówka. >>>> 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) zaprezentuje 9 stycznia przyszłego roku aktualizację strategii pn. "Nowe PZU - strategiczne kierunki zmian największej grupie finanowej w Europie Środkowo-Wschodniej", poinformował prezes PZU SA Paweł Surówka. "9 stycznia będziemy chcieli ogłosić coś, co nazywamy Nowe PZU. Będzie to aktualizacja strategii, którą zapowiedzieliśmy. Chodzi o to, by w naszej grupie nie tylko uwzględnić obecność Pekao, ale fakt, ze poprzez obecność banków w grupie zmieniła się grupa PZU. Chcemy, by nasza strategia odniosła się do tego, że dziś PZU to nie tylko grupa ubezpieczeniowa,ale też bankowość, czy zdrowie" - powiedział Surówka podczas konferencji prasowej.

4fun Media

4fun Media odnotowały 0,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 0,56 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Braster

Braster odnotował 5,93 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2017 r. wobec 3,5 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Bloober Team

Bloober Team odnotował 1,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 1,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

T-Bull

T-Bull odnotował 1,29 mln zł zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 1,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Mostostal Zabrze

Mostostal Zabrze miał 185,4 mln zł skonsolidowanych przychodów, 3,7 mln zł zysku operacyjnego i 2,6 mln zł zysku netto w III kw. 2017 r., podała spółka, powołując się na wstępne dane. >>>>  

ES-System

ES-System odnotował 0,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 1,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

ES-System przeznaczy na inwestycje co najmniej ok. 4 mln zł w tym roku. Część planowanych na ten rok inwestycji zostanie przeniesiona na rok 2018, poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak. >>>> 

BOŚ

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 13,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 12,66 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>> 

PBG

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) złożył przeciwko PBG, Syndykowi Masy Upadłości Aprivia w upadłości likwidacyjnej i Syndykowi Masy Upadłości Hydrobudowa Polska w upadłości likwidacyjnej pozew o zapłatę kary umownej wraz ze skapitalizowanymi odsetkami na łącznie 264,8 mln zł plus odsetki. >>>> 

Vigo System

Vigo System odnotowało 2,8 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 2,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Sygnity

Sygnity i Sygnity International oraz ING Bank Śląski, Deutsche Bank Polska, a także obligatariusze posiadający łącznie ok. 99 % obligacji serii 1/2014, zawarły drugą umowę dotyczącą procesu uzgodnień zasad spłat zadłużenia finansowego, podała spółka. Okres na uzgodnienie porozumienia wydłużono do 15 grudnia. >>>> 

CDRL

CDRL odnotował 4,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 2,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Merlin Group

Merlin Group odnotował 3,73 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 0,06 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Selvita

Selvita odnotowała 0,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 2,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Backlog Selvity na 2017 r. (rozumiany jako wartość zakontraktowanego portfela zamówień, wynikających z podpisanych na dzień publikacji raportu kontraktów handlowych oraz umów o dotacje) wynosi obecnie 100,41 mln zł i jest o 59% wyższy r/r oraz o 52% wyższy od przychodów wypracowanych w całym ubiegłym roku, poinformowała spółka. >>>> 

Selvita planuje, że do czasu zakończenia programu inwestycyjnego, o wartości 360 mln zł, który będzie realizowany do 2021 roku nie będzie dzielić się zyskiem z akcjonariuszami, poinformował prezes Paweł Przewięźlikowski. >>>> 

KGHM Polska Miedź

KGHM Polska Miedź zakłada, że nakłady kapitałowe nie przekroczą 510 mln zł w 2017 r. wobec planowanych wcześniej 1,02 mld zł, podała spółka. >>>>  

KGHM Polska Miedź szacuje, że jego produkcja miedzi elektrolitycznej będzie o ok. 22 tys. ton niższa w tym roku, podała spółka. Produkcja molibdenu w Sierra Gorda może być natomiast niższa o 4 mln funtów. >>>> 

KGHM spodziewa się, że produkcja srebra grupy w tym roku będzie nieco wyższa od planów spółki, a produkcja miedzi w KGHM International i Sierra Gorda – zgodna z oczekiwaniami – poinformował prezes Radosław Domagalski-Łabędzki. >>>> 

KGHM Polska Miedź zakłada, że może osiągnąć przychody w wysokości ok. 20 mld zł przychodów w tym roku, poinformował prezes Radosław Domagalski-Łabędzki. >>>> 

KGHM Polska Miedź wykona plan inwestycji rzeczowych w 2017 r. i może zwiększyć nakłady planowane do realizacji w Polsce w kolejnych latach, poinformował prezes Radosław Domagalski-Łabędzki. >>>> 

Protektor

Protektor odnotował 0,61 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 0,21 mln zł zysku po przekształceniu rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

PZ Cormay

PZ Cormay odnotował 0,99 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 1,35 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

PCM

PCM odnotowało 8,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2017 r. wobec 9,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Atende

Atende odnotowało 0,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 2,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Atende zakłada, że z dużym prawdopodobieństwem wypracuje w tym roku zysk operacyjny na poziomie porównywalnym r/r, podała spółka. "Pomimo lekkiego ożywienia w zakresie inwestycji informatycznych instytucji centralnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa, w tym istotnych dla Grupy Atende spółek sektora energetycznego, dotychczasowe przychody od tych klientów były niższe od oczekiwanych. Widoczne ożywienie nastąpiło dopiero na początku 2017 roku, co przesuwa termin końcowej realizacji zdobytych kontraktów blisko końca roku" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Unified Factory

Unified Factory odnotowało 5,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I-III kw. 2017 r. wobec 2,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Unified Factory podjął decyzję o obniżeniu poziomu wydatków inwestycyjnych związanych z przyspieszeniem dalszego rozwoju w zakresie rozbudowy platformy Customer Service Automation, algorytmów sztucznej inteligencji, konieczności znaczącej rozbudowy globalnej sieci sprzedaży oraz pełnej skalowalności biznesu - do kwoty 15 mln zł, podała spółka. Planuje program emisji obligacji do łącznie 25 mln zł. "Zredukowany poziom wydatków pozwoli wzmocnić obecność spółki na rynkach, na których obecnie prowadzi działalność operacyjną, przyspieszyć pozyskiwanie klientów, zwiększyć sprzedaż i poprawić uzyskiwaną marżę oraz przygotować się do rozszerzenia portfolio o nowe rynki geograficzne" - czytamy w komunikacie.

Prime Minerals

Prime Minerals odnotowało 2,37 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2017 r. wobec 2,02 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

TXM

Krzysztof Tomczyk zrezygnował z funkcji wiceprezesa zarządu TXM, poinformowała spółka. Powodem rezygnacji są względy osobiste. Jego obowiązki przejęli pozostali członkowie obecnie funkcjonującego zarządu.>>>> 

P.A. Nova

P.A. Nova spodziewa się poprawy wyniku netto w 2017 r. w ujęciu rok do roku, poinformował wiceprezes Tomasz Janik. >>>> 

Wielton

Wielton pracuje nad powołaniem dla całej grupy struktury, której zadaniem będzie odkup używanych naczep i przyczep, co docelowo pozwoli spółce zwiększyć potencjał sprzedażowy nowych produktów, poinformował ISBnews prezes Mariusz Golec. Spółka liczy, że rynkiem zbytu na skupiony asortyment będzie m.in. Afryka, w której Wielton jest coraz bardziej widoczny. >>>> 

LPP

LPP nadal zakłada, że wydatki związane z siecią wyniosą 1,5 mld zł do 2020 r. Na kwotę tą składają się zarówno nowe inwestycje jak i koszty związane m.in. z przebudową istniejących placówek, poinformował ISBnews wiceprezes Przemysław Lutkiewicz. >>>> 

LUG

LUG podpisał z Cisco umowę Solution Technology Integrator i ogłosił współpracę biznesową na rzecz stworzenia wiodącej pozycji w obszarze usług smart city, poinformowała spółka. >>>> 

Grupa Masterlease

Grupa Masterlease planuje w IV kw. 2017 roku przeprowadzić emisję zabezpieczonych obligacji kierowanych do inwestorów instytucjonalnych o wartości 200 mln zł, poinformowała spółka. "Aktualnie pracujemy nad emisją obligacji, co pozwoli nam zdywersyfikować źródła finansowania. W przeciągu kilku tygodni będziemy spotykać się z instytucjami finansowymi, które mogą być zainteresowane udziałem w tym projekcie. W pierwszym kroku zakładamy pozyskanie do 200 mln zł, co z jednej strony wykorzystamy na spłatę najdroższych kredytów, a z drugiej wykorzystamy do finansowania wzrostu naszego portfela kontraktów w 2018 roku" - powiedział prezes Jakub Kizielewicz, cytowany w komunikacie.

BSC Drukarnia Opakowań

BSC Drukarnia Opakowań zatwierdziła program inwestycyjny na 2018 r. na kwotę prawie 46 mln zł, co w połączeniu ze spodziewanymi wydatkami inwestycyjnymi w 2017 r. w kwocie ok. 9 mln zł daje blisko 55 mln zł wydatków inwestycyjnych w latach 2017-2018, poinformowała spółka. "Centralnym punktem zmodyfikowanego programu inwestycyjnego jest nowy zakład produkcyjno-magazynowy, który ma być gotowy w IV kw. 2018 r. Koszt samej budowy nowego zakładu wyniesie ok. 14,5 mln zł, a zakup nowoczesnych maszyn, które pozwolą zwiększyć moce produkcyjne na starcie nowego zakładu, to wydatek ponad 22 mln zł. Łączna powierzchnia nowego zakładu wyniesie prawie 12 tys. m2" - czytamy w komunikacie. 

Echo Investment

Echo Investment podpisało z Eiffage Polska Budownictwo (EPB) umowę generalnego wykonawstwa dwóch budynków mieszkaniowych (B i C) w Browarach Warszawskich za 79 mln zł netto, podała spółka. >>>> 

Synektik

Synektik podpisał umowę z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na dofinansowanie realizacji projektu "Platforma Evolution", poinformowała spółka. Całkowita wartość projektu wynosi 3 023 971,20 zł, a wydatki kwalifikowane to 2,985 mln zł, dodano. >>>> 

Żywiec

Frederic Guichard został powołany na prezesa Żywiec Zdrój, poinformowała spółka. Frederic Guichard zastąpił Fabrizio Gavelli, który objął stanowisko dyrektora generalnego w Nutricia w Mediolanie, dodano. >>>> 

Apator

Zarząd Apator podjął decyzję o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2017 rok w łącznej wysokości 11,59 mln zł, czyli 0,35 zł brutto na jedną akcję, podała spółka. >>>>