ING Bank Śląski

ING Bank Śląski odnotował 452,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 366,8 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie, przedstawiając wstępne nieaudytowane dane. >>>>   

Zarząd ING Banku Śląskiego chce zarekomendować akcjonariuszom wypłatę dywidendy na poziomie ok. 30% zysku jednostkowego za 2018 rok, podał bank. >>>>  

ING Bank Śląski oczekuje, że jego portfel kredytowy będzie nadal rósł szybciej niż rynek w 2019 r., podał bank. >>>>  

ING Bank Śląski nie planuje zmniejszenia tempa wzrostu akcji kredytowej w 2019 roku, poinformował prezes Brunon Bartkiewicz. Wzrost portfela kredytowego wyniósł 18% r/r (tj. 15,96 mld zł) w ubiegłym roku, poinformował prezes Brunon Bartkiewicz. >>>>  

ING Bank Śląski szacuje, że wprowadzony z dniem 1 stycznia standard MSSF 16 spowoduje obniżenie skonsolidowanego współczynnika Tier I i łącznego wskaźnika kapitałowego banku o ok. 10 punktów bazowych, poinformowała wiceprezes Bożena Graczyk. >>>>  

ING Bank Śląski rozpoczął już transfer kredytów hipotecznych do ING Banku Hipotecznego. Celem na ten rok jest pierwsza emisja listów zastawnych ING BH w euro, poinformował prezes ING Banku Śląskiego Brunon Bartkiewicz. >>>> 

Grupa Żywiec

Grupa Żywiec odnotowała 324,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 258,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Grupa Żywiec spodziewa się, że sprzedaż piwa w Polsce nieznacznie spadnie w ujęciu wolumenowym w 2019 r., natomiast wzrośnie w ujęciu wartościowym, podała spółka. >>>> 

ABC Data

Zarząd ABC Data otrzymał od Investment Gear 2 z siedzibą w Warszawie wiążącą ofertę zakupu 100% udziałów w spółce zależnej ABC Data s.r.o. z siedzibą w Pradze, wraz z projektem umowy zobowiązującej do sprzedaży akcji, podała spółka. >>>>  

Zarząd ABC Data, po uzyskaniu opinii przez zewnętrznego biegłego, firmę mCorporate Finance, przedstawił stanowisko, z którego wynika, że cena 1,3 zł za akcję spółki, ogłoszona w wezwaniu Grupy ALSO Holding oraz Grupy MCI, jest godziwa dla akcjonariuszy z finansowego punktu widzenia, podała spółka. >>>> 

TXM

TXM wypełnił obowiązki wynikające z zawartych w sierpniu 2018 roku aneksów do dokumentacji kredytowej zwartych z PKO Bankiem Polskim oraz z ING Bankiem Śląskim, podała spółka. >>>>  

APS Energia

Strategia rozwoju Grupy APS Energia na lata 2019-2021 przewiduje osiągnięcie średniorocznego wzrostu organicznego przychodów na poziomie do 20% r/r, podała spółka. >>>> 

>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

LUG

LUG odnotował 0,7 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 2,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Echo Investment

Echo Investment zamierza rozpocząć 18 lutego 2019 r. ofertę publiczną do 250 tys. obligacji serii J oraz do 150 tys. obligacji serii J2 w łącznej kwocie do 40 mln zł w ramach III Programu Emisji Obligacji do kwoty 400 mln zł, podała spółka. >>>> 

Echo Investment przedstawiło projekt rewitalizacji dawnej fabryki Scheiblera przy ul. Tymienieckiego na Księżym Młynie w Łodzi, podała spółka. Inwestycja realizowana będzie na powierzchni 7,7 hektarów. Powstanie tu ok. 90 tys. m2 powierzchni mieszkaniowej, biurowej i usługowej, a także lokale gastronomiczne, handlowe, usługowe oraz obiekty kulturalne.  >>>> 

PKN Orlen

Grupa kapitałowa PKN Orlen osiągnęła w 2018 roku najwyższą w historii sprzedaż asfaltu, na poziomie 1,45 mln ton, co oznacza wzrost o 3% w porównaniu do rekordu z poprzedniego roku, podała spółka. >>>> 

PGE

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka z grupy kapitałowej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Opolu trzy umowy o dofinansowanie projektów proekologicznych, które zrealizowane zostaną w Elektrowni Opole, podała spółka. Na podstawie zawartych umów udzielono spółce pożyczek w wysokości ponad 115 mln zł. >>>>  

MOL

Węgierski MOL i francuski Total podpisały porozumienie, na mocy którego karty flotowe Grupy MOL będą akceptowane na stacjach paliw Total we Francji, Belgii, Holandii, Luksemburgu i w Niemczech, a karty Total na stacjach MOL i Slovnaft na Węgrzech, w Rumunii, Słowenii i na Słowacji, podał MOL. >>>>  

Wirtualna Polska

Wirtualna Polska przeniesie swoje biuro do kompleksu Business Garden przy ul. Żwirki i Wigury 16 w Warszawie, podała spółka. Umowa najmu została zawarta na 7 lat, począwszy od 15 stycznia 2020, a jej wartość to około 41 mln zł. >>>>  

Grupy Azoty

Rada nadzorcza Grupy Azoty Puławy ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na funkcje członków zarządu spółki, w tym prezesa i wiceprezesów, podała spółka. >>>> 

>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych    

Izostal, Stalprofil

Konsorcjum Izostalu i Stalprofilu podpisało umowę z Gaz-Systemem na dostarczenie rur stalowych dla gazociągu Polska-Słowacja, podały spółki. Wartość umowy to 33,09 mln zł netto (40,7 mln zł brutto). >>>>  

Tauron Polska Energia

Tauron Polska Energia planuje ograniczenie wydatków w 2019 r. o 1,4 mld zł wobec potrzeb zgłoszonych przez spółki zależne, podała grupa. Spółka podkreśla, że mimo dyscypliny kosztowej, nie zmieni się kierunek i tempo transformacji, a ustawa dotycząca cen energii będzie neutralna dla grupy. >>>> 

Ghelamco Invest

Ghelamco Invest wyemituje do 140 tys. obligacji serii PK o łącznej wartości nominalnej 140 mln zł w ramach VII programu emisji obligacji, podała spółka. >>>> 

Sescom 

Rada nadzorcza Sescom powołała zarząd na nową kadencję ze Sławomirem Halbrytem na stanowisku prezesa, podała spółka. >>>> 

Energa

Energa Wytwarzanie zakończyła modernizację elektrowni wodnej na rzece Drawa w Borowie (woj. zachodniopomorskie), realizowaną kosztem ok. 6 mln zł, podała Energa. Celem modernizacji było zwiększenie produkcji energii elektrycznej oraz usprawnienie eksploatacji. Dzięki temu w kolejnych latach zdecydowanie polepszy się wskaźnik dyspozycyjności działania obiektu. Modernizacja pozwoliła na zwiększenie produkcji z OZE, a tym samym podniesienie udziału mocy z odnawialnych źródeł w miksie wytwórczym grupy. >>>> 

Marvipol Development

Unique Apartments, spółka zależna Marvipol Development, podpisała z Louvre Hotels Group (LHG) list intencyjny ws. umowy franczyzy dotyczącej budynku Unique Tower w Warszawie przy ul. Grzybowskiej, podał Marvipol. >>>>