W czwartym kwartale 2016 roku, w porównaniu do poprzedniego kwartału, PKB wyrównany sezonowo w strefie euro wzrósł o 0,4 proc., natomiast w całej UE o 0,5 proc. -  wynika z szacunków opublikowanych przez Eurostat.

W relacji rocznej, czyli w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, skorygowany sezonowo PKB wzrósł o 1,7 proc. w strefie euro i o 1,9 proc. w UE.

Wśród państw członkowskich UE w ostatnim kwartale ub.r. najszybciej rozwijała się gospodarka Estonii. Wstępne dane Eurostatu wskazują, że estońskie PKB wzrosło w relacji kwartalnej o 1,9 proc. Na drugim miejscu znalazła się Polska ze wzrostem produktu krajowego o 1,7 proc.

Do zażegnania kryzysu w Grecji droga jeszcze daleka. Hellada znalazła się na na końcu zestawienia z ujemnym wynikiem. Jej gospodarka stopniała o 1,2 proc. Pewne oznaki recesji widać też w Finlandii, której PKB był na tym samym poziomie co w 3 kwartale 2016 r.

Także w zestawieniu rocznym Polska plasowała się wśród najszybciej rozwijających się gospodarek Wspólnoty. W ciągu czterech kwartałów, czyli od 4 kwartału 2015 r., w największym stopniu wzrósł PKB Rumunii (4,8 proc.). Kolejne były: Słowenia (3,6 proc.), Chorwacja (3,5 proc.), Bułgaria (3,4 proc.) i na piątym miejscu Polska (3,1 proc.).

PKB w 4 kwartale 2016 r. w UE

Wydatki na spożycie gospodarstw domowych miały pozytywny wkład do wzrostu PKB zarówno w strefie euro, jak i w całej Unii. W czwartym kwartale 2016 roku, wydatki na spożycie gospodarstw domowych wzrosły o 0,4 proc. w strefie euro i o 0,5 proc. w UE.

Nakłady inwestycyjne zwiększyły się o 0,6 proc. w strefie euro i o 0,4 proc. w UE (28 państw). Eksport wzrósł o 1,5 proc. w strefie euro i o 1,9 proc. w UE, import wzrósł o 2,0 proc. w strefie euro i o 1,6 proc. w UE.

>>> Polecamy: Nie ma pracy dla ekonomistów. Kto jeszcze ma problemy?