Grupa Azoty 

Grupa Azoty odnotowała 272,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 276,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.  >>>> 

Nadpodaż produkcji rolnej na świecie przekłada się spadek sprzedaży Grupy Azoty, ale dzięki poprawie rentowności i marż spółce udaje się utrzymywać zadowalające wyniki finansowe, poinformował wiceprezes Andrzej Skolmowski. Jego zdaniem, trudna sytuacja utrzyma się w całym roku, a nadzieją na lata kolejne jest uwolnienie rynku gazu i oczekiwane spadki jego cen. >>>>  

ZCh Police 

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" odnotowały 67,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 51,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Energa 

Energa odnotowała 8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 352 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Zarząd Energi zarekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie 202,89 mln zł z zysku netto za 2015 r., wynoszącego 841,17 mln zł, na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,49 zł na akcję (24,1% zysku), podała spółka.>>>>  

Energa może przedstawić nową strategie po wakacjach - po tym, jak wyklarują się rozwiązania ustawowe związane z działalnością spółki i program bezpieczeństwa energetycznego kraju, poinformował prezes Dariusz Kaśków.>>>>  

Energa rozmawia z kilkoma potencjalnymi partnerami projektu budowy elektrowni Ostrołęka C i rozważa różne scenariusze dla przedsięwzięcia, poinformował wiceprezes Mariusz Rędaszka.>>>>  

Energa zakłada, że zwrot z inwestycji w Polską Grupę Górniczą (PGG) nastąpi w ciągu kilku lat. Spółka nie zakłada zmiany dostawcy węgla w związku z tą inwestycją, poinformował wiceprezes Mariusz Rędaszka>>>>  

Vantage Development 

Vantage Development odnotował 1,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 1,67 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

CCC 

CCC podjął uchwałę w sprawie utworzenia spółki CCC Shoes & Bags d.o.o. Beograd z siedzibą w Belgradzie w Serbii, podała spółka.>>>>  

Empik Media & Fashion

Empik Media & Fashion (EM&F) i jego spółki zależne zawarły umowy refinansowania, w związku z którymi EM&F zamierza 24 maja lub 25 maja br. dokonać wcześniejszego wykupu obligacji serii 2/2014, 3/2014 i 4/2014, podała spółka.>>>> 

BOŚ 

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 12,92 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,74 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.>>>> 

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) prowadzi obecnie program restrukturyzacyjny, którego celem jest obniżenie kosztów i wzrost przychodów, poinformował ISBnews p.o. prezesa Stanisław Kluza. W ocenie prezesa, wyraźna poprawa nastąpi już od 2017 r., a docelowo wyznacznikiem tego będzie zwrot z kapitału przekraczający poziom 7%. >>>>  

Apator 

Apator odnotował 13,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 16,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Akcjonariusze Apatora zdecydują o przeznaczeniu 33,11 mln zł z zysku netto za 2015 r. na dywidendę, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 13 czerwca br. Uwzględniają wypłaconą zaliczką, kwota dywidendy na akcję wynosi 1 zł.>>>>  

Pfleiderer Grajewo 

Pfleiderer Grajewo odnotowało 4,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 6,95 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Pfleiderer Grajewo oczekuje wzrostu EBITDA o niski dwucyfrowy procent w ciągu roku, poinformował prezes Michael Wolff.>>>>

Pfleiderer Grajewo po odnotowaniu 10,3-proc. spadku przychodów w Polsce (w ujęciu euro o 9,9 mln w I kw.), m.in. ze względu na spadek sprzedaży do IKEA zamierza go skompensować m.in. rozwijaną sprzedażą wyrobów konfekcjonowanych, poinformowali członkowie zarządu.>>>>  

PKM Duda 

PKM Duda odnotował 2,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 6,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Newag 

Newag zawarł z Bankiem Zachodnim WBK umowę, na mocy której bank udzieli spółce linii kredytowej w kwocie 170 ml zł do 30 czerwca br., a od 01 lipca br. - w kwocie 150 mln zł, podał Newag.>>>>  

PCM 

Prime Car Management (PCM) odnotował 9,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 11,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Rada nadzorcza Prime Car Management (PCM) powołała z dniem odbycia tegorocznego zwyczajnego walnego zgromadzenia do składu zarządu kolejnej kadencji Jakuba Kizielewicza na stanowisko prezesa zarządu i Konrada Karpowicza na członka zarządu, podała spółka.>>>> 

Zarząd Prime Car Management (PCM) zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia łącznie 65,5 mln zł z zysku za 2015 r. i kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy w wysokości 5,5 zł na akcję, podała spółka.>>>> 

Grupa Masterlease ocenia swój udział w przetargach korporacyjnych w tym roku na łączny wolumen ponad 5 200 pojazdów. Natomiast łączny plan dostaw na 2016 rok to ponad 12 000 aut, poinformował członek zarządu i dyrektor handlowy Grupy Masterlease Konrad Karpowicz.>>>>  

Pekaes 

Pekaes odnotował 2,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 5,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

ZA Puławy  

Grupa Azoty Zakłady Azotowe 'Puławy' odnotowały 161,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 175,01 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

ZPC Otmuchów  

ZPC Otmuchów odnotowały 0,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Lokum Deweloper 

Lokum Deweloper podtrzymał po wynikach I kw. prognozy na cały rok, zakładające wypracowanie 42,4 mln zł zysku netto przy 172,1 mln zł przychodów, podała spółka.>>>>  

Lokum Deweloper odnotował 7,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 2,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Monnari Trade  

Monnari Trade odnotowało 3,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 2,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Monnari Trade podtrzymuje plany rozwoju na ten rok, co oznacza zwiększenie powierzchni sprzedaży o kolejne 3-4 tys. m2, poinformowała spółka.>>>>  

Cube.ITG 

Akcjonariusze Cube.ITG zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2015 r. w wysokości 5,1 mln zł na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz na kapitał zapasowy, podała spółka.>>>>  

Vivid Games 

Vivid Games odnotowało 0,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2016 r. wobec 0,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Vivid Games podpisało pierwszą umowę na światową dystrybucję gry. Umowa z firmą EVERYDAYiPLAY z Krakowa dotyczy gry akcji "Nox Raiders" osadzonej w realiach Sci-Fi. . Będzie to pierwsza gra zewnętrzną wydaną przez Vivid Games. Soft-launch tytułu planowany jest w III kw. 2016 r., podała spółka. Gra trafi na platformy Apple iOS, Android oraz Facebook.  >>>>   

Vivid Games przygotował strukturę do obsługi portfolio gier mobilnych, co daje potencjał do wyraźnego wzrostu skali działalności na stabilnej bazie kosztowej, poinformował prezes Remigiusz Kościelny.>>>> 

JHM Development 

JHM Development odnotowało 1,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 2,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

OPTeam 

OPTeam odnotował 0,61 mln zł jednostkowej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 0,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

Akcjonariusze OPTeam zdecydowali o dywidendzie za rok 2015 w kwocie 1,24 mln zł, co da wypłatę w wysokości 0,17 zł na jedną akcję, z wyłączeniem akcji własnych, podała spółka.>>>> 

Atende 

Zwyczajne walne zgromadzenie Atende podjęło uchwałę, na mocy której przeznaczyło na dywidendę kwotę 6,54 mln zł, pochodzącą z zysku neto spółki za rok obrotowy 2015, wynoszącego 9,89 mln zł. Oznacza to wypłatę na jedną akcję w kwocie 0,18 zł, podała spółka.>>>>  

Outdoorzy 

Outdoorzy S.A. chce zadebiutować na przełomie II/ III kw. 2016 r. na rynku NewConnect, podała spółka. Outdoorzy zakończył już emisję akcji serii C, z której pozyskał łącznie 625 tys. zł.>>>> 

Orange Polska 

W ramach strategii CSR Orange Polska 2016-2020 operator planuje ecykling nawet 10 proc. telefonów wprowadzanych na rynek oraz przeszkolenie co najmniej 1 milion osób w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu, podał Orange. Kolejne zobowiązania to nowe standardy obsługi seniorów na infolinii i we wszystkich salonach Orange oraz co piąty pracownik Orange wolontariuszem dzielącym się swoją wiedzą. >>>>   

Geotrans 

Geotrans wypracował w I kwartale br. przychody ze sprzedaży na poziomie 5,2 mln zł, 1,3 mln zł EBITDA i 1 mln zł zysku netto, podała spółka. W całym 2016 r. Geotrans oczekuje "kolejnego rekordowego okresu" i nie wyklucza akwizycji.>>>>  

Ronson 

Ronson sfinalizował zakup działki przy ulicy Marywilskiej na Żeraniu, gdzie planuje wybudować największe w swojej historii osiedle na ok. 1 500 mieszkań, podała spółka. W pierwszym etapie inwestycji, która trafi do sprzedaży w połowie roku, znajdą się 233 lokale.>>>> 

ZUE 

ZUE zawarło z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) umowę na zaprojektowanie i wykonanie modernizacji linii kolejowej Kielce - Radom na odcinku Skarżysko Kamienna - Suchedniów za 21,6 mln zł brutto, podała spółka.>>>>  

mBanku Hipoteczny  

Fitch Ratings potwierdził rating dla hipotecznych listów zastawnych serii HPA30 mBanku Hipotecznego na poziomie BBB+, podał bank.>>>>  

Unified Factory  

Unified Factory podpisał umowę partnerską z Benhauer - właścicielem systemu SALESmanago, podała spółka.  >>>>  

Mostostalu Zabrze  

Akcjonariusze Mostostalu Zabrze zdecydują na zwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 7 czerwca o przeznaczeniu zysku netto za rok obrotowy 2015 na kapitał zapasowy (10,77 mln zł) i kapitał rezerwowy (0,5 mln zł), wynika z projektów uchwał na ZWZ.>>>>   

Torpol   

Zarząd Torpolu rekomenduje przeznaczenie na dywidendę niemal 15,85 mln zł, co dałoby wypłatę w wysokości 0,69 zł na jedną akcję, podała spółka.>>>>  

Kruk 

Kruk rozpocznie w czwartek, 12 maja, przyjmowanie zapisów na obligacje serii AB2, podała spółka. Wartość oferty 5-letnich obligacji wynosi 135 mln zł.>>>>   

PCC Rokita 

PCC Rokita przeprowadził subskrypcję obligacji serii DB, pozyskując 20 mln zł, podała spółka.>>>>  

E-Solution Software 

E-Solution Software zadebiutuje na rynku NewConnect w czwartek 12 maja, podała giełda.>>>>  

Amica Wronki 

Amica Wronki rekomenduje przeznaczenie kwoty 31,1 mln zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co oznacza, że dywidenda na jedną akcję wyniesie 4 zł, podała spółka.>>>> 

Impel   

Akcjonariusze Impela zdecydują o przeznaczeniu zysku netto osiągniętego w 2015 roku w wysokości 21,31 mln zł w całości na kapitał rezerwowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 13 czerwca.>>>> 

EuCO  

Europejskie Centrum Odszkodowań (EuCO) odnotowało 6,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2016 r. wobec 5,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>