Kruk chce pozyskać do 20 mln euro z prywatnej emisji obligacji serii AE1Warszawa, 13.04.2017 (ISBnews) - Kruk podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 20 tys. niezabezpieczonych obligacji serii AE1 o wartości nominalnej 1 tys. euro każda, z terminem wykupu przypadającym na 60 miesięcy, poinformowała spółka.

"Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, a oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co 12 miesięcy. Obligacje zostaną zaoferowane w trybie oferty prywatnej" - czytamy w komunikacie.

Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w terminie nie późniejszym niż do 30 września 2017 roku. Intencją Kruka jest wprowadzenie obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, podano także.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)