Akcjonariusze Kruka zdecydowali o wypłacie 2 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 15.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Kruka zdecydowali o wypłacie 2 zł na jedną akcję dywidendy, poinformowała spółka.

"Walne zgromadzenie postanowiło wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy spółki w wysokości 2 zł na jedną akcję. Wypłata nastąpi z zysku netto spółki osiągniętego za 2016 rok w wysokości 4 212 086,30 zł, powiększonego o kwotę 33 276 345,70 zł, stanowiącą kwotę przeniesioną z utworzonego z zysków kapitału zapasowego" - czytamy w komunikacie.

Dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na 29 czerwca, a dzień wypłaty na 5 lipca, podano także.

Dywidendą objętych zostało 18 744 216 akcji Kruk.

Kruk jest największą firmą zarządzającą wierzytelnościami w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.

(ISBnews)