Zysk brutto z działalności kontynuowanej wyniósł 2,57 mld zł w styczniu-lutym br., co oznacza spadek o 20% w skali roku. Zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 1,99 mld zł, co oznacza spadek o 22,6% r/r.

Wynik z odsetek wzrósł o 4,4% r/r do 6,04 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 1,98 mld zł i był niższy o 4,5% w ujęciu rocznym. Wynik z działalności bankowej spadł o 4,4% do 8,98 mld zł w okresie styczeń-luty 2016 r. Wynik z działalności operacyjnej zmniejszył się o 19,7% r/r do 2,57 mld zł.

Koszty działalności banków wzrosły o 7,5% r/r  do 4,97 mld zł w okresie 2 miesięcy br. Wartość odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek wyniosła 0,89 mld zł, co oznacza spadek o 14,3% w skali roku.  Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 16,31% na koniec grudnia ub. r. (wobec 14,69% rok wcześniej), a współczynnik kapitału Tier 1 - 14,98% (wobec 13,46% rok wcześniej).

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 14,98% na koniec grudnia 2015 r. wobec 13,44% rok wcześniej.

>>> Czytaj też: Podatek bankowy: czy w rzeczywistości zapłacą go klienci? [WIDEO]