Cyfrowy Polsat  

Cyfrowy Polsat odnotował 278,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 502,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Cyfrowy Polsat zakłada wypłatę dywidendy w kwocie od 200 do 400 mln zł, jeżeli relacja długu netto do EBITDA będzie niższa niż 3,2x ale wyższa niż 2,5x, dywidendę w przedziale od 25% do 50% skonsolidowanego zysku netto Grupy, jeżeli dług netto do EBITDA będzie równy lub niższy niż 2,5x, ale wyższy niż 1,75x oraz dywidendę w przedziale od 50% do 100% skonsolidowanego zysku netto Grupy, jeżeli relacja długu netto do EBITDA będzie niższa niż 1,75x, wynika z komunikatu spółki. >>>> 

Cyfrowy Polsat oczekuje, że pozytywne trendy w utrzymają się w najbliższych kwartałach, poinformował prezes Tobias Solorz. Celuje w dalsze oddłużanie grupy. >>>> 

Cyfrowy Polsat podtrzymuje, że celuje w osiągnięcie górnej granicy przedziału 1,2-1,4 mld zł dla wolnych przepływów gotówkowych na koniec roku, poinformowała członek zarządu ds. finansowych Katarzyna Ostap-Tomann. >>>> 

Cyfrowy Polsat chce utrzymać poziom ok. 1,3 tys. punktów w ramach sieci sprzedaży, poinformował prezes Tobias Solorz. >>>>  

Redan 

Redan odnotował 0,65 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 2,42 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan wyniosła 62 mln zł w październiku 2016 r. i była o 12% wyższa niż rok wcześniej, podała spółka. W okresie 10 miesięcy br. sprzedaż grupy wyniosła 491 mln zł i była wyższa o 12% niż przed rokiem. >>>> 

Grupa Redan planuje utrzymać dynamikę rozwoju dyskontowej sieci TXM Textilmarket w 2017 r. na poziomie tegorocznego - w kraju i za granicą otworzy łącznie około 50-60 sklepów, poinformował ISBhandel prezes Bogusz Kruszyński. >>>> 

Grupa Azoty 

Grupa Azoty odnotowała 1,92 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 73,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Grupa Azoty podtrzymuje tegoroczny poziom nakładów inwestycyjnych na poziomie 1,6 mld zł, po wydatkowaniu w okresie I-III kw. br. 875 mln zł, poinformował wiceprezes Paweł Łapiński. >>>> 

Grupa Azoty szacuje, że przyszłoroczne nakłady inwestycyjne będą zbliżone do tych za 2016 r., które spodziewane są na poziomie 1,6 mld zł, poinformował wiceprezes Paweł Łapiński. >>>>  

Grupa Azoty przewiduje scenariusz, w którym popyt na nawozy wzrośnie w IV kw. br., dzięki przyspieszonym zakupom klientów, spodziewających się wzrostu cen na początku przyszłego roku, poinformował wiceprezes Paweł Łapiński. >>>> 

Plaza Centers 

Standard & Poor's Maalot obniżył rating dwóch serii obligacji Plaza Centers notowanych na giełdzie w Tel Awiwie do ilCCC- z ilBBB-, podała spółka. >>>> 

ZCh Police 

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) odnotowały 2,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 16,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police prawdopodobnie na początku przyszłego roku zweryfikują, czy eksploatacja złoża fosforytów Kebemer w Senegalu będzie miała ekonomiczne uzasadnienie. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia spółka będzie ubiegała się o koncesję wydobywczą i liczy na szybkie rozpoczęcie eksploatacji, poinformował wiceprezes ZCh Police Włodzimierz Zasadzki. >>>> 

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) chcą zbudować finansowanie instalacji PDH do końca I kw. 2017 r. Będzie ono obejmować także zewnętrznego inwestora - najlepiej krajowego, branżowego, poinformował wiceprezes Polic Włodzimierz Zasadzki. >>>> 

PGE 

Produkcja netto energii elektrycznej w Polskiej Grupie Energetycznej (PGE) spadła o 6% do 39,04 TWh w I-III kw. 2016 r., podała spółka. >>>>  

Polska Grupa Energetyczna (PGE) zakłada, że w 2017 r. jej EBITDA spadnie r/r w segmencie energetyki konwencjonalnej oraz odnawialnych źródeł energii (OZE), natomiast w obrocie i dystrybucji zakłada stabilizację, podała spółka. >>>> 

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała 656 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 1 029 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Polska Grupa Energetyczna (PGE) nadal spodziewa się, że w 2016 r. nakłady inwestycyjne wyniosą nieznacznie mniej niż 9,5 mld zł przeznaczone na ten cel w 2015 r., podała spółka. >>>> 

Polska Grupa Energetyczna (PGE) oczekuje spadku cen nabywanego węgla kamiennego o kilka procent w przyszłym roku, poinformował wiceprezes ds. finansowych Emil Wojtowicz. >>>> 

Polska Grupa Energetyczna (PGE) nadal pracuje nad oszacowaniem finansowych efektów osuwiska, do którego doszło w Kopalni Węgla Brunatnego Turów (KWB Turów), poinformował prezes Henryk Baranowski. >>>> 

Polska Grupa Energetyczna (PGE) oczekuje, że uda jej się zrealizować ok. 200 mln zł oszczędności w 2016 r., poinformował wiceprezes ds. finansowych Emil Wojtowicz. >>>>  

PGNiG  

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 358 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 291 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało w okresie I-III kw. br. wzrosty EBITDA r/r w segmentach Dystrybucji i Wytwarzania, stabilizację w Obrocie i Magazynowaniu przy jednoczesnym znacznym spadku EBITDA w Poszukiwaniu i Wydobyciu, podała spółka. >>>> 

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) gotowe jest podjąć kroki prawne po opublikowaniu decyzji w sprawie gazociągu Opal, poinformował prezes Piotr Woźniak. >>>>  

CD Projekt 

CD Projekt odnotował 36,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 40,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Grupa CD Projekt wydała na produkcję nowych gier wyniosły 41 mln zł w I-III kw. 2016 r., podała spółka. W kolejnych miesiącach studio i w GOG będzie koncentrować się m.in. na testowaniu i dopracowywaniu poszczególnych elementów Gwinta. >>>> 

Alior Bank, Bank BPH 

Alior Bank zaktualizował koszty integracji z wydzieloną częścią banku BPH i ocenia, że będą one niższe o 150 mln zł od planowanych kosztów w wysokości 500 mln zł, podał bank. >>>>  

Alior Bank oczekuje, że do końca listopada zapadną decyzje dotyczące planów głównego akcjonariusza Raiffeisen Bank Polska co do sprzedaży swojego aktywa w Polsce lub jego wejścia na giełdę, wynika ze słów prezesa Alior Banku Wojciecha Sobieraja. >>>> 

Alior Bank odnotował 86,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 90,99 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>  

Po wynikach za trzy kwartały Alior Bank podtrzymuje cele finansowe na 2016 rok, zakładające m.in wskaźnik koszty do dochodów (C/I) poniżej 48% (bez podatku bankowego) oraz marżę odsetkową netto na poziomie ok. 4,6%, podał bank w prezentacji. >>>>  

Alior Bank oczekuje, że ostatni kwartał tego roku i cały 2017 rok przyniosą poprawę wyniku z opłat i prowizji. Celem jest wzrost tej pozycji o ok. 20 mln zł kwartalnie wobec obecnych poziomów, poinformował prezes Wojciech Sobieraj. Według prezesa, ostatni kwartał tego roku nie powinien być słabszy od poprzedniego. >>>>  

Alior Bank spodziewa się, że gros kosztów integracji z częścią Banku BPH, zaplanowanych na 2017 roku przypadnie na trzy pierwsze kwartały, poinformował prezes Wojciech Sobieraj. >>>> 

Cedrob,  Gobarto

Cedrob ogłosił wezwanie na akcje firmy Gobarto (dawniej PKM Duda) z ceną oferowaną w pierwszym okresie zapisów 6,7 zł za akcję i 6,15 zł w drugim okresie, podano w komunikacie. Cedrob, który obecnie posiada 66% udziałów w Gobarto, zamierza przez wezwanie nabyć wszystkie pozostałe akcji i wycofać spółkę z GPW. Jako inwestor strategiczny planuje jednocześnie przeprowadzić w Gobarto szeroko zakrojony plan inwestycyjny, zapewniając spółce dokapitalizowanie. >>>>  

Gobarto odnotowało 6,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 0,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

ABC Data 

ABC Data odnotowało 2,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 4,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ABC Data w październiku 2016 roku wyniosły 470 mln zł, podała spółka. >>>>  

ABC Data po podpisaniu umowy z firmą Xiaomi chce osiągnąć w przyszłym roku udział w rynku smartfonów w Polsce na poziomie 8-10%, poinformował wiceprezes spółki Juliusz Niemotko. >>>> 

Archicom 

Archicom Nieruchomości 6 - spółka zależna Archicomu - zawarła umowę przedwstępną na zakup nieruchomości gruntowej we Wrocławiu o powierzchni ok. 2,45 ha za cenę netto 26,6 mln zł przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m.in. na zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, poinformowała spółka. >>>> 

Lokum Deweloper

Lokum Deweloper odnotował 6,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 4,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Po ogłoszeniu wyników za III kw. br. Lokum Deweloper podtrzymał całoroczne prognozy, zakładające skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 38,89 mln zł przy 172,12 mln zł przychodów, podała spółka. >>>>  

Polenergia 

Polenergia odnotowała 49,2 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2016 r. wobec 16,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Paged

Paged odnotował 23,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 24,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Awbud 

Portfel zamówień (backlog) Grupy Awbud wynosi 295 mln zł, przy czym spółka liczy, że prowadzone negocjacje powinny przynieść wzrost wartości portfela zamówień na rok 2017, podał Awbud. >>>> 

Awbud odnotował 1,07 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 2,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

PBG 

PBG porozumiało się z głównymi wierzycielami i zakończyło rozmowy w sprawie zmiany treści umowy restrukturyzacyjnej, umowy emisyjnej i agencyjnej oraz o współfinansowanie oraz wzorcowych warunków emisji obligacji, podała spółka. W związku z tym spółka rozpoczęła procedurę emisji obligacji mającą na celu refinansowanie wierzytelności objętych układem. >>>> 

Action 

Action w restrukturyzacji miał wstępnie 180 mln zł obrotów w październiku, podała spółka. >>>> 

ZUE 

ZUE widzi szansę na poprawę wyników finansowych od połowy przyszłego roku, dzięki oczekiwanym efektom ożywienia na rynku robót kolejowych w Polsce, poinformował ISBnews prezes Wiesław Nowak. Spółka nadal chce być także obecna na rynku sieci przesyłowych i zakłada, że weźmie udział w powtórzonym przetargu na linię Kozienice-Ołtarzew. >>>> 

Bloober Team 

Bloober Team odnotował 2,03 mln zł zysku netto w III kw. 2016 r. wobec 0,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

JHM Development

JHM Development odnotował 2,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 1,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

P.A. Nova 

P.A. Nova odnotowało 5,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2016 r. wobec 3,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

P.A. Nova w przypadku zawarcia transakcji sprzedaży trzech obiektów przemysłowych nie planuje w przyszłym roku sprzedawać żadnego innego obiektu własnego. Jeśli będzie inaczej - rozważy sprzedaż jednego z obiektów handlowych, które mają obecnie zainteresowanie inwestorów, poinformowała prezes Ewa Bobkowska.>>>> 

PCC Exol 

PCC Exol odnotował 4,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2016 r. wobec 4,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Grodno 

Grodno szacuje, że odnotowało 1,49 mln zł zysku netto w I poł. roku finansowego (tj. w okresie od 1 kwietnia do 30 września 2016 r.) wobec 1,7 mln zł rok wcześniej według wstępnych danych, podała spółka. >>>> 

Polimex-Mostostal 

Polimex-Mostostal odnotował 6,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 37,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Aktualny portfel zamówień Polimeksu-Mostostalu pomniejszony o sprzedaż przypadającą na konsorcjantów wynosi ok. 3,2 mld zł i w całości dotyczy kontraktów zawartych, podała spółka. >>>> 

Elektrotim 

Elektrotim odnotował 1,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2016 r. wobec 5,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Auto Partner 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 63,38 mln zł w październiku br., co oznacza wzrost o 28,8% r/r, podała spółka. Narastająco od początku roku przychody wyniosły 582,85 mln zł, tj. o 34,47% więcej niż rok wcześniej, czytamy w komunikacie. >>>>  

Vantage Development 

Vantage Development odnotował 14,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 2,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

VD Mieszkania X, spółka zależna Vantage Development, zawarła ze spółką FSMnW Wrocław umowę sprzedaży budynku mieszkalnego we Wrocławiu za 43,22 mln zł netto, podał Vantage. "Sprzedaż inwestycji nastąpiła zgodnie z umową przedwstępną, o której emitent informował [...] 13 maja 2015 r. Jednocześnie w tym samym dniu spełnił się ostatni warunek zawieszający zawarty w ww. umowie przedwstępnej, tj. sprzedający przedstawił zaświadczenia o niezaleganiu z należnościami publicznoprawnymi" - czytamy w komunikacie.

Victoria Dom 

Victoria Dom w ramach emisji prywatnej zaoferuje inwestorom instytucjonalnym czteroletnie niezabezpieczone obligacje korporacyjne o wartości 30 mln zł, poinformowała spółka. Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst, podano także. >>>> 

ZA Puławy 

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Pulawy (ZA Puławy) odnotowały 15,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 64,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Agora 

Agora utworzy 5,6 mln zł rezerwy w związku z restrukturyzacją zatrudnienia, poinformowała spółka. >>>> 

Murapol 

Grupa Murapol wygrała przetarg na zakup dwóch działek o łącznej powierzchni przekraczającej 4 ha zlokalizowanych przy ul. H. Strobanda w Toruniu. Warunkowa umowa zakupu gruntów, która zostanie podpisana do 8 grudnia br., będzie opiewać na kwotę blisko 15 mln zł. Na nabytych działkach Murapol zrealizuje projekt deweloperski, w ramach którego zaoferuje 489 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 20,2 tys. m2, podała spółka. >>>> 

Pfleiderer Group 

Pfleiderer Group chce kontynuować politykę dywidendową i planuje, że z tegorocznego zysku wypłaci dywidendę, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Pfleiderer Group Richard Mayer. >>>> 

KGHM Polska Miedź 

Rada nadzorcza KGHM Polska Miedź powołała Michała Jezioro na stanowisko wiceprezesa ds. rozwoju, podała spółka. >>>>  

KGHM Polska Miedź odnotowała 329 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Atal 

Atal rozpoczął sprzedaż kolejnego etapu kompleksu Atal Residence, realizowanego na krakowskim Zabłociu, Atal Residence II, w którym znajdzie się 77 apartamentów od dwóch do czterech pokoi o powierzchniod 37,12 do 105,84 m2, podała spółka. >>>> 

Wirtualna Polska Holding 

Grupa Wirtualna Polska Holding zakłada, że telewizja WP osiągnie oglądalność rzędu min. 0,5-0,6% na koniec 2017, 1-1,1% na koniec 2018 i 1,2-1,4% na koniec 2019 r., poinformował prezes WP TV Wojciech Pawlak. Stacja ma ruszyć 2 grudnia. >>>> 

Grupa WP do końca roku ogłosi politykę dywidendową, poinformowała ISBnews członek zarządu ds. finansowych Elżbieta Bujniewicz - Belka. >>>> 

Grupa WP uruchomi ostateczną wersję nowej aplikacji WP24 z funkcją telewizyjną na koniec I kwartału przyszłego roku, poinformował ISBnews członek zarządu ds. strategii Michał Brański. >>>>  

Grupa Robyg 

Grupa Robyg uzyskała pozwolenie na budowę pierwszego z budynków w ramach kolejnego etapu swojej warszawskiej inwestycji Green Mokotów, podała spółka.>>>>  

Grupa Lotos  

Rada nadzorcza Grupy Lotos odwołała prezesa zarządu Roberta Pietryszyna z dniem 9 listopada 2016 r., podała spółka. >>>> 

Larq 

Larq podwyższył prognozę skonsolidowanych wyników finansowych na 2016 r - wyniku EBITDA do 11,4 mln zł z oczekiwanych wcześniej 9,5 mln zł oraz przychodów o 0,6 mln zł do 68,8 mln zł, podała spółka. >>>>  

ES-System 

ES-System spodziewa się jednocyfrowego spadku sprzedaży w IV kw. w ujęciu r/r i liczy na wzrost sprzedaży eksportowej, podała spółka. >>>> 

Getin Noble Bank 

W ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych Getin Noble Banku pozyskał 40 mln zł, poinformował oferujący Noble Securities, Sprzedane zostały wszystkie obligacje korporacyjne serii PP6-I, podano również.>>>>  

JSW 

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) powołała Jolantę Gruszkę na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. handlu IX kadencji, z dniem 1 grudnia 2016 roku, podała spółka.>>>>  

 Open Finance 

 Open Finance odnotowało 4,61 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 8,02 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>