Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, IAR oraz Emitent.

Bank Pekao

Bank Pekao odnotował 520,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 610,47 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

Bank Pekao liczy na przekroczenie w tym roku celu 12 mld zł nowych, kluczowych kredytów detalicznych i osiągnięcie wartości pomiędzy 13-14 mld zł, poinformował prezes Luigi Lovaglio. >>>>

Bank Pekao jest "na dobrej drodze" do wypracowania w całym 2016 roku wyniku netto zbliżonego do ubiegłorocznego, przy czym jego spadek byłby ograniczony do wartości 1-cyfrowej, poinformował prezes Luigi Lovaglio. >>>>

PZU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) odnotował 648,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 510,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) nadal będzie koncentrować się na poprawie rentowności w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych OC i spodziewa się, że osiągnie ją w przyszłym roku, poinformowali przedstawiciele spółki.>>>>

Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) nie jest zainteresowany zakupem aktywów SABMillera w Europie Środkowo-Wschodniej, powiedział prezes Michał Krupiński, odnosząc się do doniesień medialnych. >>>>

Tauron Polska Energia

Tauron Polska Energia zmniejszył produkcję energii elektrycznej o 21% w skali roku do 4 TWh w III kw. br., podała spółka. W okresie I-III kw. produkcja energii elektrycznej w grupie spadła o 10% do 12,45 TWh. >>>>

Tauron Polska Energia odnotował 270,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 358,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Tauron Polska Energia chce w I połowie 2017 r. wydzielić do odrębnej spółki Elektrownię Jaworzno III. Rozpoczął także rozmowy w sprawie pozyskania inwestora do projektu, poinformował wiceprezes Jarosław Broda. >>>>

Tauron Polska Energia rozmawia z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) na temat emisji obligacji hybrydowych (podporządkowanych) o wartości ok. 800 mln zł, poinformowali członkowie zarządu. >>>>

Pekao, Bank Handlowy, ING Bank Śląski, Bank Zachodni WBK

Fitch Ratings podtrzymał długoterminowe ratingi podmiotu (IDR) Banku Pekao na poziomie A-, Banku Handlowego na poziomie A-, ING Banku Śląskiego na poziomie A oraz Banku Zachodniego WBK na poziomie BBB+, podała agencja. >>>>

JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) wyprodukowała w I-III kw. br. 12,7 mln ton węgla, co oznacza wzrost o 6,7 r/r, podała spółka. Sprzedaż węgla wzrosła o 8,4% do 12,9 mln ton. >>>>

Jastrzębska Spółka Węglowa odnotowała 139 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 0,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Unibep

Portfel zamówień Unibepu na przyszły rok wynosi 1,2 mld zł, poinformował prezes Leszek Gołąbiecki. >>>>

Unibep odnotował 8,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 5,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Unibep podpisał umowę na realizację w technologii modułowej 6 budynków w ramach inwestycji pn. EnergiParken w miejscowości Melhus w Norwegii za równowartość ok. 43 mln zł netto, podała spółka. >>>>

Introl

Introl odnotował 6,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 2,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

LW Bogdanka

Produkcja węgla netto Lubelskiego Węgla Bogdanka wzrosła o 12,7% r/r do 6 682 tys. ton w I-III kw. 2016 r., podała spółka.>>>>

Lubelski Węgiel Bodganka odnotowała 45,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 56,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Lubelski Węgiel Bogdanka oczekuje wydobycia i sprzedaży węgla na poziomie zbliżonym do 9 mln ton oczekiwanego w tym roku, podała spółka. >>>>

PCC Intermodal

PCC Intermodal odnotował 1,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 1,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Libet

Libet odnotował 2,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 5,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Enea

Enea odnotowała 233,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 420,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Całkowite wytwarzanie energii w grupie kapitałowej Enea spadło o 1,4% r/r do 3 359 GWh w III kw. 2016 r., podała spółka. >>>>

Grupa Enea chce zainwestować jeszcze ok. 1 mld zł do końca tego roku, co oznacza, że łączny tegoroczny capex wyniesie ok. 2,8 mld zł, poinformował Mirosław Kowalik. >>>>

Vistula

Vistula odnotowała 4,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 3,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Vistula planuje uruchomienie 47 nowych salonów własnych i franczyzowych w 2017 r., o łącznej powierzchni ponad 3,1 tys. m2 netto, co zapewni 10% wzrostu netto powierzchni sprzedaży grupy kapitałowej, poinformowała spółka. Łączne nakłady finansowe w roku 2017 przeznaczone na rozwój sieci detalicznej oraz inwestycje odtworzeniowe w najważniejszych lokalizacjach wyniosą około 15 mln zł, podano także. >>>>

Przyszłoroczna marża Vistuli nie powinna spaść bardziej, aniżeli o 1 pkt proc., poinformował prezes Grzegorz Pilch. >>>>

Ronson

Ronson miał 10,34 mln zł zysku netto w III kw. br. przy 91,34 mln zł przychodów ze sprzedaży, 21,18 mln zł zysku brutto ze sprzedaży, 14,02 mln zł zysku operacyjnego i 12,11 mln zł zysku przed opodatkowaniem, podała spółka, prezentując wstępne dane. >>>>

Ronson Europe oraz jeden z dwóch głównych akcjonariuszy spółki – Global City Holdings (GCH) – zawarli warunkową umowę, w wyniku której GCH opuści akcjonariat giełdowego dewelopera, poinformowała spółka. Rozliczenie ceny nabycia akcji własnych nastąpi poprzez jednoczesną sprzedaż na rzecz GCH projektu Nova Królikarnia, na której Ronson zrealizuje 45 mln zł zysku, podano również. >>>>

Neuca

Neuca odnotowała 27,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 24,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Po opublikowaniu wyników za III kw. br.. Neuca podtrzymała całoroczną prognozę, zakładającą osiągnięcie skonsolidowanego zysku netto po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych w wysokości 110 mln zł, podała spółka. >>>>

Neuca, która po trzech kwartałach br. osiągnęła 10,34% marży brutto, chce utrzymać taki poziom rentowności w ostatnim kwartale tego roku i w 2017 r. - dzięki nowym biznesom i markom własnym, poinformował wiceprezes Dariusz Dzik. >>>>

Neuca chce kontynuować politykę dywidendy, która zakłada, że stopa dywidendy będzie rosła o kilkanaście procent rokrocznie, poinformował wiceprezes Grzegorz Dzik. >>>>

Neuca, która w tym roku przejęła 28 przychodni pracuje nad jeszcze kilkoma przejęciami, ale chce wyhamować dotychczasowe tempo akwizycji w 2017 roku, choć nie wyklucza zakupów oportunistycznych, poinformował wiceprezes Grzegorz Dzik. >>>>

Erne Ventures

Erne Ventures zanotował jednostkowy zysk netto w wysokości 2,21 mln zł w III kw. 2016 r., czyli o 128% więcej niż rok wcześniej, poinformowała spółka. Narastająco w 2016 roku jednostkowy zysk spółki osiągnął poziom 5,46 mln zł, co oznacza wzrost o 26% r/r, podano również. >>>>

Ferro

Ferro odnotowało 9,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 7,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Alchemia

Alchemia odnotowała 1,64 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 8,73 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Briju

Briju odnotowało 6,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 4,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Selvita

Selvita odnotowała 2,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2016 r. wobec 1,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Auto Partner

Auto Partner odnotował 17,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 7,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Agora

Agora odnotowała 14,53 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 6,66 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Agora będzie kontynuowała rozwój swoich dynamicznych segmentów - kinowego i reklamy zewnętrznej oraz transformację cyfrową, szczególnie segmentu prasowego, poinformował prezes Bartosz Hojka. Jednocześnie kontynuowane będą działania optymalizacyjne czy dostosowujące do warunków rynkowych, szczególnie w segmentach prasowym i radiowym. >>>>

Agora ocenia, że jej nowy kanał telewizyjny Metro ma szansę osiągnąć rentowność w ciągu 4-5 lat po osiągnięciu min. 1-1,15% udziału w oglądalności, poinformował prezes Agory Bartosz Hojka. TV ruszy 2 grudnia. >>>>

Agora planuje cztery własne produkcje filmowe w przyszłym roku, poinformował członek zarządu Grzegorz Kossakowski.>>>>

Vivid Games

Vivid Games rozwiązał umowę wydawniczą dla gry "Heroes of Nox: Glactic Clash", podała spółka. >>>>

Vivid Games odnotowało 0,87 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2016 r. wobec 8,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Vivid Games zakłada wydanie minimum pięciu nowych tytułów w 2017 roku, poinformował prezes Remigiusz Kościelny. Wiąże szczególnie duże nadzieje z "Metal Fist". >>>>

Impexmetal

Impexmetal odnotował 47,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 20,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Inter Cars

Sprzedaż zrealizowana przez spółki dystrybucyjne grupy kapitałowej Inter Cars zwiększyła się o 9,7% r/r do 555,6 mln zł w październiku 2016 r., podała spółka. >>>>

Pekaes

Pekaes odnotował 7,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 5,06 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

KH Logistyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (KHLK) ogłosił przymusowy wykup 981 497 akcji (3,22% kapitału) Pekaesu po cenie 15,1 zł za sztukę, podał pośredniczący Pekao Investment Banking. Dzień rozpoczęcia wykupu to 10 listopada, a sam dzień wykupu wyznaczono na 15 listopada br.>>>>

Stalprofil

Stalprofil odnotował 10,28 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 2,83 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Kogeneracja

Kogeneracja odnotowała 29,66 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 16,76 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Rawlplug

Rawlplug odnotował 10,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 10,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Boryszew

Boryszew odnotował 59,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 1,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Ipopema Securities

Ipopema Securities odnotowała 0,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 1,87 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Stalexport

Stalexport odnotował 39,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 46,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Arctic Paper

Arctic Paper odnotował 25,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 10,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Astarta Holding

Astarta Holding odnotowała 3,4 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 4,28 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

CCC

CCC odnotowało 8,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 33,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

CCC zamierza zwiększyć powierzchnię handlową o min. 100 tys. m2 w 2017 r. (co będzie równoznaczne z otwarciem ok. 150 nowych sklepów), wobec również ok. 100 tys. m2 nowej powierzchni dostarczonej w tym roku, poinformował wiceprezes Piotr Nowjalis. Takie tempo przyrostu nowej powierzchni spółka chce utrzymywać także w 2018 i 2019 r. >>>>

Eurocash

Eurocash odnotował 58,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 70,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

BGŻ BNP Paribas

BGŻ BNP Paribas odnotował 10,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobeBGŻ BNP Paribas odnotował 10,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 40,42 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. c 40,42 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

Elemental Holding

Elemental Holding odnotował 11,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 14,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Elemental Holding rozpoczął budowę zakładu do przetwarzania układów drukowanych w Bydgoszczy, poinformował prezes Paweł Jarski >>>>

Gino Rossi

Gino Rossi rozszerza działalność własnych e-sklepów na Czechy i Słowację oraz kraje bałtyckie, szacuje udział e-commerce na poziomie 25% w Simple i powyżej 15% w Gino, poinformowała spółka. >>>>

Gino Rossi odnotowało 3,41 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2016 r. wobec 0,2 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Solar Company

Solar Company osiągnęło skonsolidowane nieaudytowane przychody ze sprzedaży w wysokości 14 mln zł w październiku br, podała spółka. Wcześniej Solar Company informowało, że skonsolidowane przychody za październik 2015 r. wyniosły 13,9 mln zł. >>>>

Solar Company złożył skargę na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dotyczącą nałożenia kary w wysokości 800 tys. zł, poinformowała spółka. >>>>

MLP Group

MLP Group odnotowało 3,42 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 34,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Grupa Recykl

Przychody ze sprzedaży Grupy Recykl w okresie lipiec-wrzesień 2016 r. wzrosły do 9,9 mln zł (+12%), przy zysku EBITDA i netto na poziomach odpowiednio: 2,2 mln zł (bez zmian) i 0,67 mln zł (+18%), poinformowała spółka. >>>>

Elektrobudowa

Po publikacji wyników za I-III kw. br., Elektrobudowa podtrzymała skonsolidowane prognozy zysków netto i przychodów na rok 2016 r., na poziomach odpowiednio: 50,8 mln zł i 1 122,3 mln zł podała spółka. >>>>

Elektrobudowa odnotowała 40,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2016 r. wobec 43,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

KGHM Polska Miedź

KGHM Polska Miedź zakończy prace nad aktualizacją strategii do końca I kw. 2017 r., poinformował prezes Radosław Domagalski-Łabędzki. >>>>

KGHM Polska Miedź chce do końca roku zakończyć przegląd inwestycji zagranicznych i przedstawić jego efekty razem z wynikami za 2016 r., poinformował prezes Radosław Domagalski-Łabędzki. >>>>

KGHM Polska Miedź nie bierze pod uwagę sprzedaży projektu Sierra Gorda jako "pierwszego scenariusza", poinformował prezes Radosław Domagalski-Łabędzki. >>>>

Ghelamco Invest

Ghelamco Invest wyemitowało 250 tys. obligacji serii PPK o łącznej wartości nominalnej do 25 mln zł i 350 tys. obligacji serii PPL o o łącznej wartości nominalnej do 35 mln zł w ramach ustanowionego przez spółkę IV Publicznego Programu Emisji Obligacji, zabezpieczonych poręczeniem ustanowionym przez Granbero Holdings Limited,poinformowała spółka. >>>>

Gorenje

Obecne stanowisko Panasonic Corporation nie przewiduje działań w celu zwiększenia udziału w Gorenje, wynika z informacji, jaką Gorenje otrzymało od Panasonic. >>>>

Gorenje odnotowało 2 mln euro skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2016 r. wobec 2,5 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Gorenje ocenia, że w 2016 r. osiągnie planowany zysk netto w wysokości 7,6 mln euro, podała spółka. >>>>

CI Games

CI Games po raz pierwszy publicznie zaprezentuje grę "Sniper Ghost Warrior 3" w wersji na konsolę PlayStation 4 podczas targów PlayStation Experience 2016, które odbędą się na początku grudnia w Kalifornii, poinformował prezes Marek Tymiński.>>>>

ES-System

ES-System pracuje nad poprawą sprzedaży na rynku krajowym poprzez utworzenie zespołów segmentowych i dostosowanie portfela produktowego, poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak. Jednocześnie spółka liczy na zwiększenie eksportu. >>>>

Selvita

Selvita oczekuje, że tempo wzrostu przychodów segmentu usługowego osłabnie w przyszłym roku i sięgnie ok. 30% r/r. Istotniejsza od wzrostu przychodów będzie poprawa rentowności, która powinna oscylować wokół 10%, poinformował prezes Selvity Paweł Przewięźlikowski. >>>>