Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 341 mln euro wobec 548 mln euro nadwyżki miesiąc wcześniej i 526 mln euro nadwyżki przed rokiem.

Według ekonomistów ankietowanych przez ISBnews, w lutym odnotowaliśmy dodatnie saldo handlowe na poziomie (średnio) 777,15 mln euro wobec 576 mln euro nadwyżki w poprzednim miesiącu.

"Oszacowana wartość eksportu towarów, w lutym 2016 r., wyniosła 63,6 mld zł, a importu 62,1 mld zł. Eksport towarów wzrósł o 6,0 mld zł, tj. o 10,4%, natomiast import towarów zwiększył się o 6,7 mld zł, tj. o 12,1%. O wzroście eksportu zadecydowała sprzedaż za granicę, głównie do krajów Unii Europejskiej, wyrobów przemysłu motoryzacyjnego i odzieżowego oraz żywności i mebli. Przyrost importu w dużej mierze został spowodowany zwiększoną wartością zakupionych towarów przemysłu motoryzacyjnego i elektronicznego, jednocześnie odnotowano niższą wartości importowanej ropy naftowej wynikającą ze spadku jej cen (o 35% w porównaniu do lutego 2015 r.)" - czytamy w komentarzu banku centralnego.

Saldo obrotów towarowych było dodatnie i wyniosło 1,5 mld zł, w analogicznym miesiącu 2015 r. było ono również dodatnie i wyniosło
2,2 mld zł, podał także bank centralny. 

>>> Czytaj też: Hekatomba w branży? Największy na świecie producent węgla złożył wniosek o upadłość