"Obecnie jesteśmy na etapie rozmów z kilkoma podmiotami. O szczegółach i etapach potencjalnej akwizycji będziemy informować bieżącymi raportami. Naszym celem strategicznym jest sukcesywne umacnianie pozycji na europejskim rynku, budowanie wartości Grupy poprzez rozwój portfela usług oraz akwizycje w Polsce i za granicą. Wierzymy, że spółka ASM Group za kilka lat będzie mogła się pochwalić efektywnym modelem organizacyjnym, dzięki czemu będzie mogła skutecznie konkurować z liderami w outsourcingu usług wsparcia sprzedaży" - powiedział ISBnews/ISBhandel Stańczak.

Stańczak podkreślił także, że 2016 r. pod względem finansowym powinien być dla spółki zadowalający.

"Nie planujemy obecnie podawania prognozy finansowej, natomiast jesteśmy zadowoleni z wyników, jakie osiągnęliśmy za II kwartał. Rezultat kolejnego kwartału i całego 2016 r. powinien być zadowalający" - dodał prezes.

W I półroczu 2016 r. skonsolidowany przychód ze sprzedaży ASM Group wyniósł 81 mln zł. Spółka w tym okresie wypracowała zysk netto na poziomie 3,2 mln zł, a zysk EBITDA wyniósł 5,9 mln zł.

Obecnie w portfolio spółki jest ponad 600 klientów.

"Naszymi głównymi odbiorcami są firmy działające w branżach podstawowych dóbr konsumpcyjnych, których sprzedaż charakteryzuje się niską wrażliwością na spadki ogólnej koniunktury gospodarczej. To z kolei przekłada się na stały popyt na nasze usługi, również w czasie dekoniunktury" - powiedział Stańczak.

ASM Group realizuje działania wspierające sprzedaż produktów w polskich i w zagranicznych sieciach handlowych. Od marca 2013 r. była notowana na NewConnect, a dziś zadebiutowała na rynku głównym GPW.

Maja Święcka

(ISBnews)