"I transza ceny w kwocie 10 000 000 zł została zapłacona przed dniem zamknięcia. II transza ceny w kwocie 35 000 000 zł będzie płatna w terminie 10 dni roboczych od dnia zamknięcia"- czytamy w komunikacie.

W przypadku, gdy w ciągu 10 dni roboczych od dnia zamknięcia kupujący nie dokona zapłaty drugiej transzy ceny, Erbud jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

W stosunku do podpisanej wcześniej umowy zobowiązującej do sprzedaży warunki transakcji nie uległy zmianie poza tym, że strony uzgodniły, że w miejsce zakupu przez Erbud nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej w Toruniu przy ulicy Wapiennej 10 firma kupiła 100% udziałów w spółce Budlex Properties, która jest właścicielem tej nieruchomości, podano także.

Umowa została zawarta przy pośrednictwie domu maklerskiego Q Securities.

Pod koniec czerwca br. Erbud zawarł umowę zobowiązującą do sprzedaży 100% akcji Budleksu na rzecz Holdinvest 1 za kwotę 45 mln zł, pomniejszoną o kwotę równą wypływowi aktywów określonych w umowie.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. W 2015 r. miała 1,76 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)