W Unii Europejskiej (UE) w 2013 roku 17,7 mln uczniów szkół podstawowych uczęszczało na lekcje co najmniej jednego języka obcego. To 81,7 proc. wszystkich uczniów w całej UE na tym poziomie nauczania. Z tej grupy 1 mln, czyli 4,6 proc., uczyło się dwóch lub więcej języków obcych.

Wszyscy lub prawie wszyscy uczniowie w szkole podstawowej w 2013 roku uczestniczyli w zajęciach z języków obcych na Cyprze (100,0 proc.), Luksemburgu (100,0 proc.), na Malcie (100,0 proc.), w Austrii (100,0 proc.), Chorwacji (99,9 proc.), we Włoszech (99,7 proc.), w Hiszpanii (99,6 proc.), jak również we Francji (98,8 proc.). Polska z wynikiem 97,3 proc. znalazła się na ósmej pozycji wśród krajów UE.

Najmniejsze zainteresowanie nauką języków obcych jest w Portugalii gdzie na lekcje uczęszczało zaledwie 35,2 proc. uczniów. Mniej niż połowa uczniów szkół podstawowych uczyło się języka obcego w Belgii (35,2 proc.) i Słowenii (49,8 proc.).

Nauka języka obcego na poziomie podstawowym w Europie

Infografika

Dominacja języka angielskiego w UE

Zdecydowanie najbardziej popularnym językiem wśród uczniów szkół podstawowych był angielski. W 2013 r. w całej Unii Europejskiej języka Szekspira uczyło się 16,7 mln uczniów.
Dominacja języka angielskiego potwierdziła się także na drugim poziomie nauczania, czyli wśród uczniów w wieku około 11-15 w zależności od krajowego systemu edukacji. Na poziomie gimnazjum angielskiego jako języka obcego uczyło się 17,1 mln dzieci w UE, to 95,6 proc. wszystkich uczniów na tym poziomie nauczania.

Drugim najbardziej popularnym językiem wśród młodych Europejczyków był francuski. W 2013 r. na lekcje francuskiego uczęszczało 4,9 mln uczniów w UE, czyli 27,4 proc.
Następne w kolejności były: niemiecki (2,9 mln, 16,3 proc.), hiszpański (2,1 mln, 11,6 proc.), rosyjski (0,5 mln, 2,7 proc.) i włoski (0,2 mln, 1,0 proc.).

Nauka języków w Polsce

Podobnie jak w całej UE także i w polskich szkołach angielski był najbardziej popularnym językiem obcym. Na drugim poziomie nauczania lekcje angielskiego brało 96,3 proc. uczniów w Polsce.

Drugim językiem najczęściej wybieranym przez młodych Polaków był niemiecki. W 2013 r. języka naszych zachodnich sąsiadów uczyło się 96 proc. gimnazjalistów.

Trzecim w kolejności językiem, którego najczęściej uczyły się dzieci w polskich gimnazjach był rosyjski. Język Puszkina wybierany był przez 7,7 proc. uczniów. Dopiero na czwartym miejscu znalazł się francuski, który wybierany był przez 3,7 proc. gimnazjalistów.

Nauka języków obcych na drugim poziomie nauczania w Europie

Infografika