"W ciągu roku zatrudnienie zmniejszyło się o 2 041 osób1639 pracujących pod ziemia i 402 na powierzchni. Na koniec minionego roku JSW zatrudniała  24 315 pracowników, w tym 19 012 pracujących pod ziemią i 5 303 na powierzchni" – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z założeniami, w 2016 roku stan zatrudnienia powinien zmniejszyć się o  kolejnych 1 612 osób, wyłącznie w wyniku naturalnych odejść.

"Mimo tak licznych odejść na koniec 2015 roku JSW zatrudniała 802 osoby, które nabyły już uprawnienia emerytalne.  Spółka nie planuje w dalszym ciągu w 2016 roku przyjęć  nowych pracowników, a zakres prac powstały wskutek nieuzupełniania zatrudnienia będzie realizowany poprzez zlecanie ich spółce SiG, należącej do grupy kapitałowej" – czytamy dalej.

W tym roku SiG planuje przyjąć około 400 pracowników, podczas gdy w 205 roku przyjął 787 osób.

W lipcu ub.r. JSW podawała, że zamierza zredukować zatrudnienie o 1 700 osób w 2015 r. i 1 200 osób w 2016 r.

>>>Czytaj więcej: Optymistyczne dane z Włoch. Wciąż spada bezrobocie

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. W 2014 r. w kopalniach JSW wydobyto 13,9 mln ton węgla. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.