Zysk brutto z działalności kontynuowanej wyniósł 4,47 mld zł w styczniu-marcu br., co oznacza spadek o 13,4% w skali roku. Zysk netto z działalności kontynuowanej wyniósł 3,5 mld zł, co oznacza spadek o 15,7% r/r.

Wynik z odsetek wzrósł o 5,9% r/r do 9,19 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 3,13 mld zł i był niższy o 5% w ujęciu rocznym. Wynik z działalności bankowej spadł o 2% do 14,2 mld zł w okresie styczeń-marzec 2016 r. Wynik z działalności operacyjnej zmniejszył się o 14,1% r/r do 4,43 mld zł.

Koszty działalności banków wzrosły o 10,2% r/r do 7,75 mld zł w okresie trzech miesięcy br.

Wartość odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek wyniosła 1,48 mld zł, co oznacza spadek o 14,5% w skali roku.

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 16,31% na koniec grudnia ub. r. (wobec 14,69% rok wcześniej), a współczynnik kapitału Tier 1 - 14,99% (wobec 13,46% rok wcześniej). Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 14,98% na koniec grudnia 2015 r. wobec 13,44% rok wcześniej.

>>> Polecamy: W bankach mogą się pojawić inwestorzy spekulacyjni