Strata operacyjna wyniosła 3,49 mln zł wobec 3,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 64,35 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 146,67 mln zł rok wcześniej.

Średnia rentowność na sprzedaży brutto z ostatnich 12 miesięcy do 31 marca 2017 r. wyniosła 5,4% wobec 5,5% na koniec 31 marca 2016 r. Koszty ogólnego zarządu i sprzedaży Grupy utrzymały się w I kwartale 2017 r. na takim samym poziomie co w I kwartale 2016 r. i wyniosły 6,4 mln zł.

"Pomimo trudnego pierwszego kwartału Grupa jest w dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej. Mamy bardzo duży potencjał finansowy, kadrowy i techniczny, który pozwala nam na wysoką aktywność i samodzielne pozyskiwanie projektów budowlanych w Polsce" - powiedział prezes Grzegorz Grabowski, cytowany w komunikacie. 

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2017 r. wyniosła 0,8 mln zł wobec 3 mln zł zysku rok wcześniej.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2014 roku. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 770 mln zł w 2016 r.

(ISBnews)