Zysk netto Gorenje wzrósł r: r do 1,98 mln euro w I kw. 2017 r.Warszawa, 24.05.2017 (ISBnews) - Gorenje odnotowało 1,98 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 0,48 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 7,86 mln euro wobec 6,77 mln euro zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wzrósł o 11,6% r/r i wyniósł 20,6 mln euro.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 305,67 mln euro w I kw. 2017 r. wobec 285,46 mln euro rok wcześniej.

"Od stycznia do marca tego roku wypracowaliśmy 305,7 mln euro przychodów ze sprzedaży, co stanowi o ponad 7% więcej niż w pierwszym kwartale ubiegłego roku i 3,4% więcej niż planowaliśmy. Z tego ponad 251 mln euro wypracowaliśmy w podstawowym obszarze działalności urządzeń gospodarstwa domowego, co w porównaniu z pierwszym kwartałem 2016 r., stanowi 3,4-procentowy wzrost" - czytamy w komentarzu zarządu.

Największy wzrost sprzedaży grupa osiągnęła na rynkach poza Europą.

"Na rynkach poza Europą osiągnęliśmy 37,7-procentowy wzrost, dzięki czemu zmniejszamy zależność od dojrzałych rynków europejskich. Znaczący wzrost wypracowaliśmy w Ameryce Północnej, Australii, na Bliskim i Dalekim Wschodzie, na Kaukazie oraz w Azji. Rynki pozaeuropejskie w strukturze przychodów z podstawowego obszaru działalności Dom mają 12,1-procentowy udział, co stanowi o 3 pkt proc. więcej niż przed rokiem" - czytamy dalej.

Poziom sprzedaży wzrósł również na rynkach Beneluksu, gdzie Gorenje zdobywa udziały rynkowe, sprzedając urządzenia klasy premium ze znakiem handlowym Atag. O 5% wzrosła sprzedaż w Europie Wschodniej, a na Ukrainie - o 50%.

"W Niemczech i Wielkiej Brytanii, chcąc dokonać repozycjonowania cenowego, zrezygnowaliśmy z kilku akcji sprzedaży promocyjnej tańszych urządzeń, w przypadku których nie osiągamy odpowiedniej marży, w efekcie czego w pierwszym kwartale 2017 r. wypracowaliśmy nieco niższe przychody" - napisał także zarząd.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 3,14 mln euro wobec 1,31 mln euro zysku rok wcześniej.

Grupa Gorenje jest czołowym europejskim producentem sprzętu AGD. Akcje Gorenje notowane są na głównym rynku giełd w Warszawie i w Ljubljanie.

(ISBnews)