PMPG Polskie Media 

PMPG Polskie Media pozytywnie oceniają wyniki za I-III kw. br. i podtrzymują prognozy finansowe na cały rok, poinformował prezes Michał M. Lisiecki. >>>> 

PMPG Polskie Media odnotowały 1,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 0,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

11bit studios 

11bit studios odnotowało 1,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 1,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

11bit studios koncentruje się na produkcji gry "Frostpunk" i prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie powiększenia portfolio wydawniczego, podała spółka. >>>> 

Rafako 

Rafako odnotowało 14,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 7,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

PBG 

PBG odnotował 8,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 11,54 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Wartość portfela zamówień Grupy PBG wynosiła ok. 4,78 mld zł według stanu na 1 października 2016 roku, z czego ok. 630 mln zł przypada do realizacji w czwartym kwartale 2016 roku, podała spółka. >>>> 

Ergis 

Ergis odnotował 7,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 2,09 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Ergis może zwiększyć średnioroczne nakłady inwestycyjne do 33-35 mln zł rocznie poprzez zwiększenie capeksu rozwojowego, o ile pozwolą na to wyniki 2016 r. Spółka rozważa trzy nowe projekty inwestycyjne na przyszły rok, w tym poszukiwanie możliwości akwizycji, poinformował prezes Tadeusz Nowicki. >>>> 

Ergis może uruchomić trzecią linię do produkcji folii nanostretch w lipcu 2017 r., dzięki czemu liczy na utrzymanie rentowności przy wzroście wolumenu produkcji, poinformował prezes Tadeusz Nowicki. >>>>  

Ergis liczy na poprawę EBITDA w 2016 r. w stosunku do poprzedniego roku, która pozwoli zarządowi rekomendować wypłatę 0,18 zł na akcję dywidendy, poinformował prezes Tadeusz Nowicki >>>> 

Wasko 

Wasko odnotowało 0,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 6,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Mostostal Warszawa 

Mostostal Warszawa odnotował 13,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 8,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Portfel zamówień Grupy Mostostal Warszawa miał wartość 1,43 mld zł na koniec września br., podała spółka. >>>> 

PBKM 

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) odnotował 4,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 5,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Ferrum 

Ferrum odnotowało 2,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 0,91 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Energa 

Energa odnotowała 190 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 166 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

ZE PAK 

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) odnotował 77,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 6,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

CI Games 

CI Games podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w drodze emisji nie mniej niż 100 tys. i nie więcej niż 1,1 mln akcji serii G bez prawa poboru, podała spółka. >>>> 

CI Games odnotowało 2,85 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2016 r. wobec 4,64 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Comarch 

Comarch odnotował 8,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 0,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

TIM

TIM odnotował 1,61 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 0,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Pragma Inkaso 

Pragma Inkaso odnotowało 1,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 3,9 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

LC Corp 

LC Corp odnotował 8,9 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 25,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.  >>>>  

Ciech 

Ciech odnotował 155,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 116,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Polwax 

Polwax odnotował 8,4 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2016 r. wobec 8,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Atal 

Atal odnotował 86,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. 2016 r. wobec 29,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Atal spodziewa się utrzymania tempa sprzedaży i przekazań mieszkań w IV kw. br., a w perspektywie 2017 r. i kolejnych lat nie obawia się spadku popytu na mieszkania w Polsce, poinformował ISBnews wiceprezes Mateusz Juroszek. Zarząd dewelopera spodziewa się zamknąć rok z ofertą na poziomie 2,5-3 tys. mieszkań wobec ok. 2 tys. na koniec ub. roku. >>>> 

Atal przyjął program emisji obligacji, który zakłada emisję jednej lub więcej serii obligacji do maksymalnej kwoty 80 mln zł, poinformowała spółka. Obligacje nowych emisji spółka planuje włączyć do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst lub BondSpot, podano również. >>>>  

Mo-Bruk 

Mo-Bruk odnotował 0,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2016 r. wobec 0,79 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Braster 

Braster odnotował 3,5 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2016 r. wobec 1,17 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Oferta obligacji Brastera o wartości do 10,5 mln zł rozpocznie się w środę, wynika z prospektu. >>>>  

i2 Development 

i2 Development odnotowało 1,79 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 1,73 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

ATM Grupa 

ATM Grupa odnotowała 6,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 7,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Erbud   

Portfel zamówień Erbudu wynosił 2,02 mld zł na koniec września br., w tym 570 mln zł na rok 2016, podała spółka. >>>>  

Erbud odnotował 4,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 11,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Larq 

Larq odnotowało 1,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 1,14 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Wielton 

Wielton odnotował 12,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 7,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Trans Polonia 

Trans Polonia odnotowała 4,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 0,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Seco/Warwick 

Seco/Warwick odnotował 5,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 1,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Wikana 

Wikana odnotowała 0,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2016 r. wobec 2,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

LPP 

LPP odnotował 6,49 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 79,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

LPP planuje zwiększyć capex do 430 mln zł w 2017 r. z ok. 310 mln zł zakładanych na ten rok i celuje we wzrost powierzchni sklepów o 11% w przyszłym roku wobec 9% wzrostu w br., poinformowała spółka. >>>> 

LPP oczekuje, że wzrost sprzedaży Grupy w 2017 r. będzie szybszy niż wzrost powierzchni sklepów, który planowany jest na poziomie 11% r/r, podała spółka. LPP spodziewa się wzrostu sprzedaży w porównywalnych sklepach (LFL) wszystkich swoich marek w przyszłym roku. >>>>  

Mostostal Zabrze 

Mostostal Zabrze odnotował 4,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 3,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Lark odnotował 0,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 5,5 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Lark 

Lark odnotował 0,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 5,5 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

JW Construction 

JW Construction odnotowało 9,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2016 r. wobec 4,12 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Próchnik 

Próchnik odnotował 46 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 0,26 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Próchnik przyjął założenia nowej strategii w zakresie rozwoju internetowych kanałów dystrybucji do 2018 roku. Spółka chce przejąć trzy podmioty - operatorów sklepów internetowych i platformy e-commerce o łącznej przewidywanej sprzedaży w 2016 roku w wysokości ok 6 mln zł. Akwizycje zostaną sfinansowane ze środków własnych spółki oraz środków planowanych do pozyskania z nowej emisji do 12 mln akcji spółki, podał Próchnik. >>>> 

Polnord 

Polnord odnotował 2,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2016 r. wobec 0,54 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Petrolinvest 

Petrolinvest odnotował 14,76 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 119,1 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Wojas 

Wojas odnotował 1,52 mln zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2016 r. wobec 1,73 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Colian Holding 

Colian Holding odnotował 15,18 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 16,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

QubicGames 

QubicGames rozpoczął zasadniczą fazę produkcji gry o tytule roboczym "Audio Hero", będącej platformową muzyczną typu Runner, w której poszczególne interakcje gracza są zsynchronizowane z muzyką występującą w grze, podał spółka. >>>> 

QubicGames zrezygnował z prognoz finansowych na 2016 r., obniżył prognozę przychodów ze sprzedaży do 1,11 mln zł z 2,5 mln zł, produkcji i dystrybucji gier z 2,1 mln zł do 1 mln zł, podał spółka. >>>>  

QubicGames zaktualizował harmonogram wydawniczy, poinformowała spółka. >>>>  

QubicGames odnotowało 87,91 tys. zł jednostkowej straty netto w III kw. 2016 r. wobec 20,67 tys. zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Famur  

Famur odnotował 17,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 11,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Vindexus 

Mimo słabszej koniunktury gospodarczej oraz pogorszenia kondycji dłużników potencjał branży windykacyjnej nie pogarsza się, uważa prezes Vindeksusa Jan Kuchno. Według niego, dzięki temu w całym 2016 r. wyniki spółki będą na porównywalnym poziomie jak rok wcześniej. >>>> 

Vindexus odnotował 3,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 4,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Alma Market 

Alma Market zrezygnowała z prognozy przychodów ze sprzedaży na poziomie 660 mln zł w 2016 r., podała spółka. >>>> 

Ronson 

Ronson spodziewa się przekazania ok. 400 lokali w IV kw. br i ponad 900 w całym roku, wobec 694 w 2015 r., poinformował dyrektor finansowy Tomasz Łapiński. >>>> 

Ronson odnotował 10,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 0,38 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Ronson, po sprzedaniu 546 lokali w okresie I-III kw br., celuje w sprzedaż na poziomie ok. 800 w całym roku, poinformował dyrektor ds. sprzedaży i marketingu Andrzej Gutowski. >>>>  

Ronson liczy na uzyskanie niezbędnej zgody mniejszościowych akcjonariuszy na projektowane zmiany właścicielskie w spółce, czyli opuszczenie przez GCH akcjonariatu i nabycie przez Ronsona ok. 40% akcji własnych, poinformował dyrektor finansowy Tomasz Łapiński. Rozliczenie nabycia akcji nastąpi poprzez jednoczesną sprzedaż na rzecz GCH projektu Nova Królikarnia. Pozyskane 21 mln zł nadwyżki ze sprzedaży projektu (za 161,8 mln zł) w zamian za akcje własne (o wartości 140,8 mln zł) mogą zostać przeznaczone na zakup gruntu, który uzupełni lukę po sprzedaży projektu, lub większą dywidendę. >>>>  

Ronson spodziewa się utrzymania w całym roku marży brutto na poziomie przekraczającym 20%, po wypracowaniu marży 20,3% w okresie 9 miesięcy br. poinformował dyrektor finansowy Tomasz Łapiński. >>>> 

ZM Henryk Kania 

ZM Henryk Kania odnotowały 14,31 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2016 r. wobec 10,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Coal Energy 

Coal Energy szacuje, że jego produkcja węgla ogółem w październiku br. wyniosła 47,58 tys. ton wobec 47,14 tys. ton rok wcześniej i 43,4 tys. ton we wrześniu 2016 r., podała spółka. Oznacza to odpowiednio: wzrost o 0,9% r/r i wzrost o 9,6% m/m. >>>> 

Simple 

Simple odnotowało 56 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 1,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Airway Medix 

Airway Medix odnotowało 0,76 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 0,16 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Cognor 

Cognor odnotował 11,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 14,46 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Talanx 

Talanx oczekuje, że w 2016 r. wypracuje co najmniej 750 mln euro zysku netto, wobec wcześniej prognozowanego około 750 mln euro, oraz zakłada powtórzenie tego wyniku w 2017 r., podała spółka. >>>> 

Talanx odnotował 234 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 177 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Sare 

Sare odnotowało 0,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 0,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Unified Factory 

Unified Factory odnotowało 0,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 0,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Biomed-Lublin 

Biomed-Lublin odnotował 3,19 mln zł jednostkowej straty netto w III kw. 2016 r. wobec 1,85 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Ovostar Union 

Ovostar Union odnotował 12,01 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. 2016 r. wobec 21,61 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Ursus 

Ursus odnotował 1 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 3,54 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Impel 

Impel odnotował 8,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 13,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Medicalgorithmics 

Medicalgorithmics odnotował 4,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 2,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Emperia Holding 

Emperia Holding odnotowała 16,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 8,19 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Emperia Holding zamierza otworzyć pierwszy sklep w nowym formacie 'convenience' w styczniu przyszłego roku, wynika z wypowiedzi prezesa Dariusza Kalinowskiego. >>>> 

Grupa AB  

Grupa AB odnotowała 14,15 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku finansowego 2016/2017 (lipiec-wrzesień br.) wobec 13,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Grupa AB jest gotowa do dalszych wzrostów obrotów i nie planuje rekomendowania wypłaty dywidendy za rok finansowy 2015/2016, poinformowali przedstawiciele spółki. >>>> 

K2 Internet 

K2 Internet spodziewa się znacząco niższych r/r wyników finansowych za rok 2016, podała spółka. >>>> 

K2 Internet odnotował 81 tys. zł skonsolidowanej straty netto w III kw. 2016 r. wobec 0,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

BBI Development 

BBI Development odnotowało 1,56 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 1,54 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

MNI 

MNI odnotowało 4,84 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 2,21 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Miraculum 

Miraculum odnotowało 0,28 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2016 r. wobec 0,64 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Mirbud 

Mirbud odnotował 14,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 3,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Portfel zamówień Grupy Mirbudu wynosi ok. 1,6 mld zł na lata 2016-2018, w tym ponad 800 mln zł na rok 2016, podała spółka. >>>> 

Ailleron 

Ailleron odnotował 0,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 0,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

NTT System 

NTT System odnotował 1,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 1,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Baltona 

Baltona odnotowała 4,77 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 6,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Herkules 

Herkules odnotował 2,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 8,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

OT Logistics 

OT Logistics odnotowało 0,33 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 0,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Amica 

Amica odnotowało 34,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 31,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

ASM Group 

ASM Group odnotowało 0,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 1,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Mediatel 

Mediatel odnotował 4,19 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 0,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

PKO BP 

Portfel kredytów mieszkaniowych Grupy PKO Banku Polskiego miał wartość 100,4 mld zł na koniec października 2016 roku, podała instytucja. Co trzeci kredyt hipoteczny na rynku zaciągany jest w Grupie PKO BP, podkreślił bank. >>>>  

Aforti Holding 

Skonsolidowane przychody Aforti Holding wyniosły 40,43 mln zĺ w I-III kw. 2016 r., a zysk sięgnął 525 tys. zł, poinformowała spółka. Oznacza to odpowiednio wzrost o 35,82% i o 102%, podano również. >>>>  

Marvipol 

Marvipol odnotował 27,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 0,43 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Czerwona Torebka 

Czerwona Torebka odnotowała 0,53 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w III kw. 2016 r. wobec 11,33 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Arteria 

Arteria odnotowała 2,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 3,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Enter Air 

Enter Air odnotował 32,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 29,55 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Orion 

Orion odnotował 0,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 0,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Rank Progress 

Rank Progress odnotował 0,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 21,17 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Inter RAO Lietuva 

Inter RAO Lietuva odnotowało 1,01 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 4,85 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Capital Park 

Capital Park osiągnął poziom ponad 80% portfela nieruchomości oddanych do użytkowania i generujących przepływy finansowe, podała spółka. >>>>  

Asseco

Asseco Data Systems (ADS), Sigilogic i CTPartners podpisały plan połączenia, podał ADS. Zgodnie z zamiarem zarządów łączących się spółek, połączenie ma nastąpić na dzień 2 stycznia 2017 r. To kolejny krok porządkujący kompetencyjny podział w ramach Grupy Asseco. >>>>  

Artifex Mundi 

Data debiutu Artifex Mundi na rynku głównym GPW została wyznaczona na czwartek, 17 listopada, podała spółka. >>>> 

TelForceOne 

TelForceOne, w ramach wezwania, nabył 413,83 tys. akcji własnych, podał pośredniczący Trigon Dom Maklerski. >>>>   

PHN 

PHN chce rozpocząć realizację I etapu projektu mieszkaniowo-biurowego przy al. Prymasa Tysiąclecia w Warszawie na początku przyszłego roku; obecnie negocjuje z potencjalnymi wykonawcami, poinformował prezes Maciej Jankiewicz. >>>>   

Action  

Action, w toku postępowania restrukturyzacyjnego, jest wypłacalny i bez przeszkód reguluje swe wszystkie bieżące zobowiązania, poinformował ISBnews prezes Piotr Bieliński. W jego ocenie propozycja konwersji części długu na akcje to najkorzystniejsze rozwiązanie. >>>>   

ABC Data 

ABC Data nabyła 100% udziałów w spółce celowej SPV Sail, posiadającej pakiet kontrolny w kapitale zakładowym spółki S4E w łącznej liczbie 1.412.423 akcji, stanowiący 81,3% akcji S4E, podała ABC Data.  >>>>   

CDRL 

CDRL planuje wejścia na nowe rynki w przyszłym roku, a także skoncentrować się na rozwoju e-commerce, poinformował wiceprezes spółki Tomasz Przybyła. >>>>   

AviaAM Leasing 

AviaAM Leasing odnotowało 10,03 mln euro skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2016 r. wobec 1,24 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>